Актуальні питання інвестиційної політики підприємств туристичної сфери

Формулювання цілей дослідження. Метою статті є розгляд та аналіз актуальних питань інвестиційної політики підприємств туристичної сфери, механізмів інвестування в

Актуальні питання інвестиційної політики підприємств туристичної сфери

Статья

Туризм

Другие статьи по предмету

Туризм

Сдать работу со 100% гаранией
фінансування більш, як 98 млн. грн. у рамках Державного фонду регіонального розвитку (далі — ДФРР). Загальний обсяг фінансування ДФРР 2017 рік становить 3,5 млрд. грн. [4].

Інструменти, за допомогою яких можливо залучити інвестиції, — стратегічне планування, управління земельними ресурсами, повноваження архітектурно-будівельного контролю, професійно-технічні кадри, міжрегіональна кооперація, міжнародна технічна допомога та інвестиційні преференції. Ці інструменти можуть розвивати не тільки окремі громади, але й область та декілька регіонів одночасно [7].

Іноземні компанії зацікавлені в концесійних проектах в Україні. У жовтні 2017 р. Міністерством інфраструктури в Американській торговельній палаті (АСС) було організовано круглий стіл «Поточні концесійні проекти в секторі морських портів України» з питань державно-приватного партнерства. Міністерство інфраструктури планує розширення державно-приватного партнерства та концесію на українські дороги [6].

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України на 1 жовтня 2017 р. складає 39,72 млрд. дол.., що на 2,22 млрд. дол.., або на 5,9%, більше показника на початок року — 37,5 млрд. дол.. [5].

Однією з важливих складових розвитку національного господарства є імпорт інвестицій. Серед низки чинників для надходження іноземних інвестицій є наявність ефективного інвестиційного законодавства, причому не лише і не стільки самої законодавчої бази, а її непорушність та стабільність.

Державне регулювання диктує ряд вимог до ведення господарської діяльності у рамках національної економіки. Формування інвестиційної стратегії повинне базуватися на цих вимогах і відповідати соціальному замовленню суспільства. Основні напрями капіталовкладень в сферу туризму визначаються пріоритетними напрямами розвитку цієї галузі економіки.

Згідно «Дорожньої карти та напрямів реалізації Стратегії» визначено напрями:

безпека туристів;

нормативно-правова база сфери туризму та курортів, зокрема розроблення законопроектів щодо запровадження інституту саморегулівних організацій у сфері туризму та курортів (створення національної туристичної організації), заходів з підтримки розвитку туристичної індустрії (щодо створення режиму сприяння для залучення інвестицій у розбудову туристичної індустрії);

розвиток туристичної інфраструктури, зокрема:

  забезпечення комплексного розвитку територій, зокрема створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури, зокрема, шляхом:

  проведення моніторингу інвестиційних пропозицій щодо розбудови туристичної інфраструктури у регіонах;

  підготовка каталогу інвестиційних проектів у сфері туризму та курортів для представлення потенційним вітчизняним та іноземним інвесторам;

  участь інвестиційних проектів у сфері туризму та курортів у міжнародних ярмарках інвестиційних проектів;

розвиток людських ресурсів;

маркетингова політика розвитку туризму та курортів України.

Для досягнення цілей Стратегії у рамках визначених пріоритетних напрямів необхідно забезпечити ефективну взаємодію правового, організаційного, економічного та фінансового механізмів державного регулювання розвитку сфери туризму та курортів. Економічний механізм забезпечує дотримання принципів сталого розвитку територій та утримання високого рівня конкурентоспроможності, зокрема й шляхом використання інструментів для формування сприятливих умов для залучення інвестицій у туристичну галузь.

Фінансовий механізм забезпечує реалізацію принципів прозорості та передбачуваності дій органів державної влади з розподілу коштів державного бюджету, інвестицій, грантів міжнародних організацій, залучення кредитів банків та небанківських установ, коштів недержавних цільових фондів, лізингових компаній.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюється у межах коштів державного та місцевих бюджетів, суб’єктів туристичної діяльності, коштів міжнародної технічної допомоги, інших міжнародних донорів, фінансових організацій (установ), коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законом.

Обсяг фінансування Стратегії визначається з урахуванням конкретних завдань та у межах коштів, передбачених державним бюджетом на відповідний рік.

МЕРТ запровадило програму лояльності «Турист України», яка передбачає підписання меморандуму. «Турист України» — це інструмент народної дипломатії у туризмі, який мотивує людей більше подорожувати країною, та розрахований, як на українців, так і на іноземців. Є підтримка ПриватБанку, Visa, Національної туристичної організації з метою створення національної програми лояльності «Турист України».

Серед пріоритетних напрямів у сфері туризму є питання співпраці з приватними підприємствами для модернізації інфраструктури в Україні. Для реалізації пілотного проекту державно-приватного партнерства обрано Львівщину.

Серед найбільших інвесторів в Україні варто назвати Європейський банк реконструкції та розвитку (далі — ЄБРР), який вклав близько 12 млрд. грн у реалізацію інвестиційних проектів протягом останніх років.

Урядовці 10 березня 2017 р. схвалили внесення змін до постанови КМУ No 117 та No 710, які дозволять здійснювати бюджетне фінансування участі України у туристичних подіях. Крім того, ці нововведення дозволяють проводити попередню оплату товарів і послуг, що закуповуються у рамках бюджету, і пов’язаних з участю у туристичних заходах [16].

Необхідна постійна планова робота, визначення відповідних індикаторів для обґрунтування доцільності інвестування конкретних проектів.

За даними інформаційних агентств, з публічних виступів і матеріалів за результатами роботи в 2016 р. оприлюднена інформацію про те, що МЕРТ України створило спеціальний підрозділ для вирішення проблем у сфері туризму, проводить міжнародні конференції і має намір створити єдину національну туристичну організацію. МЕРТ заклало в бюджет кошти на промоцію України у світі [16].

Упродовж останніх місяців, коли існує Департаменту туризму і курортів МЕРТ, проведена активна робота щодо консолідації регіонів. Для цього при МЕРТ створили Раду туристичних міст та регіонів і провели вже декілька плідних зустрічей для працівників структурних підрозділів, які відповідають за туризм та сферу курортів в Україні [2].

Генеральна Асамблея ООН затвердила проголошення 2017 року Міжнародним роком сталого розвитку туризму, закликавши ЮНВТО всіляко сприяти втіленню в життя відповідної програми святкування у співпраці з урядами країн-членів ООН, іншими міжнародними та регіональними організаціями. Україна — повноправний член ЮНВТО з 1997 р., тому цей заклик стосується її безпосередньо. Міжнародний рік сталого розвитку туризму — це унікальна можливість для промоції внеску туристичного сектора в загальний сталий розвиток, включаючи його економічну, соціальну та екологічну складові, а також для підвищення обізнаності про справжні розміри сектора, що часто недооцінюється. Завдання сталого розвитку туризму включено до Цілей Сталого Розвитку, ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН у вересні 2015-го року, та до нового Порядку Денного-2030, над втіленням яких почали працювати країни світу.

Кабінет Міністрів України підтримав проект Указу Президента України «Про оголошення 2017 року Роком сталого туризму заради розвитку в Україні», який підготувало МЕРТ із урахуванням рекомендацій ЮНВТО.

Трьома стовпами стійкості названі економічний, соціальний і екологічний, і зазначено, що туристичний сектор може внести свій внесок в їх зміцнення, створюючи нові робочі місця, розвиваючи сфери торгівлі та послуг [17]. Отже, з метою підвищення інвестиційної привабливості галузі та покращення фінансового потенціалу для інвестування розвитку її підприємств необхідно здійснити наступні заходи [18]:

Розробити та затвердити Державну стратегію розвитку туризму; до обговорення залучити фахівців сфери туризму та громадськість.

Створити на регіональному рівні (насамперед, у депресивних та прикордонних областях) при органах виконавчої влади неприбуткові інституції, які б сприяли залученню іноземних інвестицій.

Розробити комплексні інвестиційні програми на державному та регіональному рівнях з використанням системного підходу — врахувати можливість подальшого розвитку даного об’єкту та створення на його базі туристичного центру.

Підвищити фінансову та інвестиційну грамотність малих та середніх суб’єктів господарювання туристичної сфери на регіональному рівні. Адже завдяки розробці та впровадження освітніх програм з питань інвестиційної діяльності можлива активна інтеграція цих суб’єктів у процес реалізації інвестиційних проектів на регіональному рівні.

Міністерству інформаційної політики більше уваги приділяти інформаційному висвітленні туристичного потенціалу України в міжнародних засобах інформації.

Удосконалити механізми статистичного обліку, в частині виокремлення даних, щодо пасажирських перевезень та показників економічної діяльності туроператорів і турагентів, з метою розрахунку прямого та загального внеску сфери туризму в економіку країни.

Підвищити дієвість використання в галузі фінансово-кредитних важелів через:

  зрівняння умов здійснення інвестиційної діяльності як для вітчизняних так і іноземних інвесторів;

  відміну практики оподаткування грошових коштів при внесенні акціонерного капіталу в іноземній валюті;

  використання інвестиційних податкових канікул в пріоритетних регіонах, або окремих туристичних об’єктів;

  звільнення від оподаткування ввезених на митну територію України устаткування, обладнання та інших засобів необхідне для реконструкції, модернізації чи створення нового об’єкту туристичної інфраструктури.

Активно застосовувати інноваційні інструменти фінансового забезпечення інвестиційних проектів.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, в статті здійснено аналіз стану інвестиц

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 >