Актуальні напрямки розвитку туристичного потенціалу міста Бровари

Досліджено стан туристичного потенціалу міста Бровари. Охарактеризована туристична, соціальна та транспортна інфраструктура міста. Виділені напрямки туризму, які мають найбільший

Актуальні напрямки розвитку туристичного потенціалу міста Бровари

Статья

Туризм

Другие статьи по предмету

Туризм

Сдать работу со 100% гаранией
туризму, зосередженого в промислових регіонах, що має за мету споглядання індустріальних ландшафтів, ознайомлення з витворами індустріальної архітектури, відвідування працюючих виробничих підприємств з метою задоволення пізнавальних, професійних, ділових інтересів. У Броварах діють більше 140 виробничих підприємств, є також багато тих, які припинили існування. Одним із об’єктів індустріального туризму може стати вишка Броварської радіопередавальної станції, яка має висоту 168 м, і вже зараз приваблює увагу руферів із усієї України.

Таким чином, розглянувши сучасний стан туристичного потенціалу Броварів, можна сказати, що місто має потенціал для розвитку таких видів туризму, як подієвий, гастрономічний, розважальний, індустріальний, але присутні певні проблеми, які вимагають першочергового вирішення.

Однією з основних проблем, що заважають розвитку туризму, є відсутність підтримки з боку місцевої влади. У Броварській міській раді відсутній структурний відділ, який опікується туризмом, у міському бюджеті не виділяються кошти для його розвитку. Створення такого підрозділу має стати одним з першочергових завдань. Наступним кроком, який сприятиме вирішенню цієїпроблеми має стати розробка середньострокової стратегії розвитку туризму у місті. У всіх міста, населених пунктах, регіонах, які мають відношення до туризму такі програми були розроблені, і це забезпечує його сталий розвиток.

Також однією із нагальних проблем є відсутність відомого та визнаного туристичного бренду міста Бровари. Розробка туристичного бренду — це процес інтеграції великого числа напрямів підприємницької діяльності, тому чітке уявлення про імідж туристичного бренду має істотне значення. Територіальний брендинг, як найефективніший інструмент позиціонування регіону, — це процес створення, розвитку та керування брендом. Його мета формування конкурентоспроможного регіону в різних галузях діяльності. Створення бренда території — один зі способів створення іміджу й підвищення рівня «впізнавання» міста його цільовими групами: туристами, підприємцями, новими жителями. Певним чином брендинг виконує «освітню» функцію. За його допомогою розповідають усім про унікальні міста і зрештою формують їх інвестиційну і туристичну привабливість. Це своєрідна розширена концепція формування іміджу міста, на створення якого впливають самі городяни, історичне минуле, розвиток інфраструктури. Бренд формують на основі яскраво вираженого позитивного іміджу міста, який є соціально-економічною категорією. Формування туристичного бренду міста відбувається у кілька етапів.

Перший етап — це діагностика ситуації та формування цілей брендингу. Для розробки стратегії міста необхідно виявити фактори, які впливають на формування бренда та створення іміджу туристичної галузі регіону. Для цього проводять діагностику ситуації і детально вивчають кожну галузь, яка безпосередньо або опосередковано впливає на формування іміджу території та ефективність брендингу. Фактори, за якими проводиться діагностика ситуації:

Враження від міста. Фактор обумовлений наявністю в місті пам’яток архітектури, оригінальних красивих будівель, парків, пам’ятників. На емоційне враження, яке місто може справити на приїжджих і його жителів, впливає естетичний вигляд міста. Якщо місто має історичні цінності та пам’ятники, то воно може сформувати імідж старовинного міста, у якому цінують традиції та історію;

Історичне минуле. Наявність багатої історії міста — важливий елемент привертання уваги туристів. Спочатку імідж території створює його історія. На формування позитивного іміджу міста суттєво впливає ідентифікація мешканців міста із певною ідеєю іміджу;

Загальна безпека міста. Загальну безпеку обумовлює обстановка у місті, рівень злочинності, ефективність роботи спеціальних уповноважених органів, що слідкують за дотриманням громадського порядку в місті. Спокійне місто з низьким рівнем злочинності більш привабливе для туристичного бізнесу;

Сприятливі умови для відпочинку і туризму. Високорозвинена туристична галузь дозволяє відвідувачам міста сформувати певну позитивну думку, створити власний образ міста. Ефективність розвитку туризму в місті безпосередньо залежить від того, як на рівні держави сприймають і підтримують дану галузь;

Виробники товарів і послуг, зовнішні й внутрішні інвестори, інші цільові громадські групи;

Рівень і якість керівних структур міста; їх зацікавленість у розвитку туристичного бізнесу в регіоні; політика, яку проводить місцева адміністрація для розвитку туристичної індустрії в регіоні;

Пріоритети в соціально-економічному розвитку міста;

Позиціонування території;

Інвестиційний клімат;

Фінансова стабільність;

Участь територіальної ділової еліти в суспільно значущих акціях, благодійність, спонсорство.

Другий етап — це формулювання сутності бренда. Світова практика брендингу міст дозволяє виділити низку підстав для конструювання успішного бренда. Для формування бренда (іміджу) регіону використовують унікальні можливості задоволення тих чи інших запитів його споживачів, специфічні товари, вироблені виключно на даній території, особливості території, незвичайні історичні цінності, пам’ятники, факти, події, іноді навіть вигадані (легенди), спеціально створені яскраві культурні події тощо. У результаті бренд стає вищим проявом емоційних споживчих переваг, асоціацій.

Третій етап — це стратегічний план із просування бренду. Складання стратегічного плану брендингу міста — це особливо важливий етап у випадку брендингу великих міст, адже із збільшенням розмірів територіальної одиниці збільшується імовірність неефективності стратегічних ідей. Територіальне стратегічне планування передбачає самостійне визначення місцевою владою цілей і основних напрямків сталого соціально-економічного розвитку в динамічному конкурентному середовищі. Процес стратегічного планування — інструмент, за допомогою якого обґрунтовують управлінські рішення у галузі територіального брендингу. Його найважливіше завдання — реалізувати нововведення й організаційні зміни, необхідні для життєдіяльності міста.

Четвертий етап. Реалізація стратегічного плану. Даний етап передбачає розробку низки тактичних й оперативних планів, програм, які допоможуть втілити стратегічні завдання в життя. До реалізації стратегічного плану брендингу міста активно залучають місцеву владу.

П’ятий етап. Оцінка ефективності сформованого бренда. Оцінка ефективності сформованого бренду проводиться за такими показниками, як соціальна, комунікативна та економічна ефективність брендингу.

Висновки і пропозиції

Отже, за результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. місто має потенціал для розвитку таких видів туризму, як подієвий, гастрономічний, розважальний, індустріальний, але присутні певні проблеми, які вимагають першочергового вирішення. Проблему відсутності підтримки розвитку туризму з боку місцевої влади можна вирішити за допомогою створення відповідного підрозділу, що займається туризмом у Броварській міській раді та розробки програми розвитку туризму. Іншою проблемою, що заважає розвитку туризму є те, що Бровари не відомі широкому загалу як туристичне місто. Це питання можна вирішити виділенням коштів з місцевого бюджету на розробку та просування туристичного бренду міста Бровари. Усунення зазначених вище проблем дозволить ефективно використовувати туристичний потенціал, залучити інвестиції, створити нові робочі місця, збільшити надходження до міського бюджету.


Список літератури

1. Мордань Є.Ю., Білець А.С., Сердюк К.В. Інвестиції в туристичну сферу України: сучасний стан, проблеми, перспективи // Вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського: наук. журн. - Миколаїв, 2017. - No 19. - С. 411-414.

Похожие работы

< 1 2