Лляні кормові екстракти як компоненти комбікормів

В статті наведено результати досліджень хімічного, мінерального складу, мікробіологічних показників та терміну придатності лляних кормових екстрактів на основі води

Лляні кормові екстракти як компоненти комбікормів

Статья

Сельское хозяйство

Другие статьи по предмету

Сельское хозяйство

Сдать работу со 100% гаранией
обки на апаратах РІА.

Автори [6] стверджують, що «бактерії вважаються померлими, якщо вони втратили здатність до відновлення навіть тоді, коли для цього створенні найоптимальніші умови». При однофактор- ній дії тепла клітини отримують ушкодження, які в сприятливих умовах поновлюють життєдіяльність, а в інших приводить до загибелі клітин. Після поновлення ушкоджень, що спричинило прогрівання клітини можуть розмножуватися як і клітини, що не отримали дії тепла. Тобто поновлення сублетальних термопошкоджень — це процес, що проходить тільки у відповідних умовах, в яких відновлюється нормальний склад і функції клітини і здатність до розмноження. Загибель мікроорганізмів від дії тепла залежить від терміну обробки, стану і властивостей середовища, су- противу мікроорганізмів і тільки при відсутності цього різного супротиву, діє лінійність кривої гибелі мікроорганізмів.

Після обробки теплом залишається якась кількість мікроорганізмів, які здатні до відновлення і подальшому розмноженню. Автори [6] встановили, що причиною цього є те, що завдяки дії енергії порушуються водневі зв’язки у клітині, які можуть поновлюватися завдяки довгохвильовому світлу або речовинам, що несуть електричний заряд і здатні зв’язуватися з воднем. Тому, перед екструдуванням попередня обробка на апаратах РІА, де діють механізми дискретно імпульсного вводу енергії, забезпечує: максимальне зменшення вегетативної мікрофлори; спорової мікрофлори; плісняв і дріжджів. Зміна мікробіологічних показників лляних кормових екстрактів у процесі зберігання наведена у табл. 4.

Таблиця 4. Зміна мікробіологічних показників лляних кормових екстрактів у процесі зберігання

Продукт

Термін зберігання, діб

МА ФАМ, КУО/г

БГКП, КУО/г

Патогенні мікроорганізми, КУО/г

Анаероби

При температурі 20° С

ЛКЕОВ

0

< 10

н/в

н/в

н/в

15

2*102

н/в

н/в

н/в

30

9*102

н/в

н/в

н/в

45

5*103

н/в

н/в

н/в

60

3*104

н/в

н/в

н/в

ЛКЕОС

0

< 10

н/в

н/в

н/в

15

5*102

н/в

н/в

н/в

30

1*103

н/в

н/в

н/в

45

7*103

н/в

н/в

н/в

60

5*104

н/в

н/в

н/в

При температурі 0° С

ЛКЕОВ

0

< 10

н/в

н/в

н/в

15

< 10

н/в

н/в

н/в

30

< 10

н/в

н/в

н/в

45

< 10

н/в

н/в

н/в

60

< 10

н/в

н/в

н/в

ЛКЕОС

0

< 10

н/в

н/в

н/в

15

< 10

н/в

н/в

н/в

30

< 10

н/в

н/в

н/в

45

< 10

н/в

н/в

н/в

60

< 10

н/в

н/в

н/в

Аналіз даних наведених в табл. 4 для всіх зразків лляних кормових екстрактів показує, що як на початку, так і в кінці зберігання, для них характерний досить низький рівень мікробіологічного обсіменіння. Загальна кількість ме- зофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ) у лляних кормових екстрактах знаходиться в допустимих межах 3 - 104 — 5 - 104 (не більше 5-105 КУО/г) [7-8].

Також було проведено дослідження щодо визначення терміну придатності лляних кормових екстрактів. Щоб отримати повну картину про якість лляних кормових екстрактів необхідно дослідити зміну перекисного числа жиру під час їх зберігання (табл. 5).

Таблиця 5. Зміна перекисного числа жиру у ЛКЕ під час зберігання

Термін зберігання, діб

ЛКЕОВ

ЛКЕОС

Температура зберігання, °С

0

20

0

20

0

0,05

0,05

0,08

0,08

2

0,05

0,07

0,08

0,1

4

0,06

0,08

0,1

0,15

6

0,09

0,13

0,12

0,17

8

0,1

0,14

0,14

0,19

15

0,17

0,2

0,19

0,24

30

0,2

0,23

0,23

0,27

45

0,25

0,29

0,27

0,31

60

0,32

0,38

0,35

0,42

За чинною нормативно-технічною документацією допустимий вміст перекисного числа жируу кормах для сільськогосподарських тварин та птиці має бути не більше 0,3% ^. Отримані дані досліджень, вказують на те, що протягом усього терміну зберігання у всіх зразках лляних кормових екстрактах зростає перекисне число жиру. Значне зростання перекисного числа жиру спостерігається після 45 діб зберігання при температурі 20° С.

При підвищеному кислотному числі жири не завжди бувають прогірклі, а кислотне число зіпсованих продуктів не завжди буває високим. На рисунку 1 наведено зміну кислотного числа жиру в лляних кормових екстрактах у процесі зберігання.

Аналіз рисунків свідчить про те, що кислотне число жиру найінтенсивніше зростає при температурі 20° С і перевищує норму 20 мгКОН/г жиру вже на 8 день зберігання, а при температурі зберігання 0° С дані перевищують норму лише після 45 діб зберігання. Тому встановлено, що зберігатися лляні кормові екстракти на основі води або сироватки можуть протягом 7 днів при температурі 20° С, а при температурі 0° С вони зберігаються 45 діб.

Висновок

Результати досліджень хімічного складу, поживності та вмісту мінеральних речовин, свідчать про те, що лляні кормові екстракти є цінними побічними продуктами виробництва лляних екстрактів харчового призначення і їх доцільно використовувати при виробництві кормів для сільськогосподарських тварин та птиці.


Список літератури

  Долинский А. А. Использование механизмов ДИВЭ при роторно-пульсационной обработке гетерогенных сред. / А. А. Долинский, Г. К. Иваницкий, А. Н. Ободович // Пром. теплотехника. - 2008. - No 4. - С. 38-46.

  Павлюченко О. С. Удосконалення технології виробництва комбікормів для риби з використанням насіння льону [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01 / Павлюченко Олена Станіславівна; Національний ун-т харчових технологій. - К., 2009. - 20 с.

  Ноздрюхіна І. В. Удосконалення технології виробництва комбікормів для перепелів [Текст]: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.18.02 / Інна Володимирівна Ноздрюхіна; Національний ун-т харчових технологій. - К., 2013. - 21 с.

  Пат. 107257, Україна, МПК А23С 11/10, А23Я 1/14. Спосіб одержання ляного напою / О. І. Шаповаленко, Т. І. Янюк, В. В. Ганзенко, К. В. Баранова, О. О. Євтушенко; власник НУХТ. - 201303588; заявл. 22.03.2013; опубл. 10.12.2014, Бюл. No 19.

  Тракало Т. О. Амінокислотний склад екструдованих кормових сумішей / Т. О. Тракало, Шаповаленко О. І., Янюк Т. І., Шаран А. В. / Хранение и переработка зерна, No 4, 2016. - С. 55-59.

  Шурчкова Ю. О. Вплив технологій ДІВЕ на властивості води і молока / Ю. О. Шурчкова, А. О. Проценко, А. В. Коник // Наукові праці ОНАХТ. - 2008. - No 30. - С. 116-119.

  Методичні рекомендації «Порядок і періодичність контролю комбікормів і комбікормової сировини за показниками безпеки». К.: Міністерство АПК України, Держ. департамент ветеринарної медицини, 1997. - 24 с.

  Правила бактериального исследования кормов // Утвержденные Главным управлением Министерства сельского хозяйства СССР от 10.06.1975 г.

Похожие работы

< 1 2