Ефективність виробництва високоолеїнового соняшнику в Україні

Незважаючи на беззаперечну корисність продукту, не кожен українець сьогодні обирає для споживання високоолеїнову олію, проте вона є на столі

Ефективність виробництва високоолеїнового соняшнику в Україні

Статья

Сельское хозяйство

Другие статьи по предмету

Сельское хозяйство

Сдать работу со 100% гаранией

Ефективність виробництва високоолеїнового соняшнику в Україні


Ільків Л.А., Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Анотація

В статті розкрито поняття високоолеїнового соняшнику та його значення для споживачів. Досліджено сучасний стан виробництва такого соняшнику в світі та Україні. Обґрунтовано умови розвитку виробництва та формування ефективності. Визначено перспективи нарощування виробництва високоолеїнового соняшнику в Україні.

Ключові слова: прибуткова культура, високоолеїновий соняшник, рослинна олія, олеїнова кислота, якісний продукт, розвиток виробництва.

Постановка проблеми

Сьогодні однією з найприбутковіших, отож і найпоширеніших, культур в Україні є соняшник. При цьому світові тренди такі, що споживання рослинної олії зростає і буде зростати. Особливу зацікавленість у світової харчової індустрії викликає високоолеїнова соняшникова олія. Саме вона може стати перспективою для наших аграріїв.

Попит на високоолеїнову олію нині формується в основному країнами Євросоюзу. У найближчому майбутньому очікується його підвищення у зв’язку із запровадженням обов’язкового маркування продуктів із зазначенням джерела олії. Основними причинами розвитку галузі високолеїнової соняшникової олії стала популяризація здорового харчування в розвинених країнах, а також потреба світової олієжирової промисловості в нових видах олії, які мають необхідні якості, але є дешевшими проти олії з аналогічними характеристиками (наприклад, оливкової).

Незважаючи на беззаперечну корисність продукту, не кожен українець сьогодні обирає для споживання високоолеїнову олію, проте вона є на столі в більшості європейців. Адже понад 70% високоолеїнової олії, яку виробляють в Україні, поки що експортують.

Для виробників соняшнику в Україні вирощування високоолеїнових гібридів може стати унікальною можливістю отримати додатковий прибуток із кожного гектара без додаткових витрат (технологія вирощування високоолеїнового соняшнику не відрізняється від звичайного). Однак, незважаючи на всі переваги, частка такого соняшнику в структурі виробництва в Україні невелика й становить близько 4% (нинішнього сезонув Україні під цією культурою було засіяно лише 200 тис. га). У країнах ЄС 50% посівів соняшнику — це високоолеїнові гібриди (переважно у Франції, Іспанії, Угорщині та Румунії). Проте навіть за такого невеликого обсягу саме Україна є найбільшим у світі виробником високоолеїнової олії [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Дослідженням теоретичних і практичних аспектів підвищення ефективності виробництва соняшнику займаються багато науковців, зокрема відомі вітчизняні вчені-економісти: В.Г. Андрійчук, Ю.В. Бабенко, О.В. Воронянська, С.Ю. Кучеренко, І.І. Лукінов, П.М. Макаренко, П.Т. Саблук, В.П. Федоряка, М.Й. Хорунжий, Л.Г. Чернюк.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на велику кількість досліджень і численні публікації, питання вирощування саме високоолеїнового соняшнику вимагають окремого дослідження. До основних з них відносяться обґрунтування соціально-економічних засад, підвищення урожайності та якості насіння, дотримання сівозмін, не повною мірою розглянуті аспекти ефективного використання ресурсного потенціалу галузі, питання підвищення ефективності виробництва з рахунком оптимального його розміщення в найбільш сприятливих для вирощування умовах, скорочення витрат на всіх етапах переробки соняшнику і просування продукції переробки до споживача.

Тому, недостатня вивченість зазначених питань, їх науково-теоретична значимість та практична цінність зумовили вибір теми дослідження, його мету і спрямованість поставлених завдань.

Формулювання цілей статті

Головною метою дослідження є визначення поняття високоолеїнового соняшнику і його значення для споживачів, основних тенденцій в світі та необхідності ефективного розвитку такого виробництва в Україні, виходячи із сучасних умов і можливостей.

Виклад основного матеріалу

Сьогодні близько половини насіння соняшнику, яке пропонують на ринку національні насіннєві компанії СІЛА, відноситься до високоолеїнового. Західна Європа почала вирощувати високоолеїновий соняшник 10 років тому і засіває зараз ним більші площі, ніж звичайним соняшником. На різниці в цінах між високоолеїновою і звичайною соняшниковою олією в Західній Європі отримують високі доходи.

В Україні вирощують 32% світового обсягу насіння соняшнику — 13,3 млн. тонн (рис. 1). Соняшникової олії виробляється 4,66 млн. тонн. За останні десятиліття виробництво зросло в 7—8 разів.

Більшість продукції експортують, оскільки внутрішнє споживання становить 450—500 млн. тонн із тенденцією до зростання.

Україна — це ключовий регіон для розвитку цієї культури. Ми маємо повний набір сприятливих факторів для зростання. У Західній Європі посівні площі останні 15 років постійно зменшуються, під культуру відводяться найбідніші ґрунти. У нас ситуація з площами навпаки.

Основними конкурентами на європейському ринку є: Румунія — 1 млн га; Болгарія — 850 тис. га; Іспанія — 650 тис. га; Туреччина та Франція по 550 тис. га; усього по ЄС — близько 5 млн га; Україна — 6 млн га. Як бачимо, потенціал у вітчизняного виробника є.

Разом з тим і в нашій державі існують гібриди цієї культури, які є більш прибутковими, ніж звичайні. Це — високоолеїнові гібриди. Такі сорти соняшнику були розроблені за допомогою традиційних методів селекції — на основі комерційно успішних високоврожайних сортів.

Отже, високоолеїновий соняшник — це соняшник з вмістом в олії олеїнової кислоти омега-9 понад 82% і низьким вмістом лінолевої кислоти омега-6 [3].

Для споживачів особливим є те, що зменшуються ризики для здоров’я, адже вживання високоолеїнової олії замість трансжирів та низьке виділення канцерогенів під час термообробки знижує кількість серцево-судинних захворювань. Більше того, високоолеїнові олії містять дуже багато вітаміну Е (45 мг / 100 г) та олеїнової кислоти (омега 9), які є необхідними для багатьох біохімічних процесів організму. Генетичний потенціал вмісту олеїнової кислоти в насінні такого соняшнику є найвищим серед усіх олійних культур — до 95%. Взагалі, соняшникова олія містить не більше 35% олеїнової кислоти, таким чином високоолеїнова вважається більш якіснішою і може конкурувати навіть з оливковою. Адже в оливкову законодавство дозволяє підмішувати інші олії, які не є корисними (наприклад, 70% — оливкової, 30% — ріпакової чи іншої), тоді як високоолеїнова на 100% є корисним продуктом [4].

Отже, олія з таким складом має унікальні властивості, які підвищують її економічну ефективність:

Стає більш стійкою до окислення. А це, в свою чергу, збільшує строки її зберігання приблизно в п’ять разів. Завдяки цьому виробникам не потрібно витрачати додаткові кошти на збільшення терміну придатності.

Такий склад олії економічно більш вигідний. Він скорочує енергоспоживання при виготовленні маргаринів на 10—15%.

А як відомо, виробництво натурального, якісного корисного продукту має бути базовим принципом діяльності будь-якого підприємства. Тому, завдяки всім цінним якостям гібриди соняшника, з яких отримуємо високоолеїнові олії, користуються попитом у Європі і за них готові платити великі гроші. Через це інші гібриди соняшника виявилися майже витіснені з полів Європи.

Таким чином, популярність високоолеїнової олії в світі зростає. Експерти оцінюють світовий попит на таку олію більш ніж в 2,5 млн т/рік, в тому числі приблизно в 800 тис. т на ринку ЄС. Вже зараз така олія коштує на 13% дорожче за звичайну соняшникову [5].

Високоолеїнову соняшникову олію в основному купують заклади громадського харчування — у багатьох країнах це закріплено на законодавчому рівні. Наприклад, в ЄС і СІЛА ввели законодавчі обмеження на використання в харчовій промисловості окремих видів олій, зокрема трансжирів. Це стимулювало виробників шукати альтернативні якісні, але не настільки дорогі в порівнянні з оливковою олією джерела жирів, яким і є високоолеїнова соняшникова олія. Її також застосовують у косметичній промисловості, для виготовлення технічних масел і біопалива.

Зараз найбільшими виробниками високоолеїнових культур є СІЛА та країни Європи: Франція, Португалія, Іспанія, Італія та Австрія. Саме в них надзвичайно високий відсоток засіяності площ високоолеїновими культурами. Наприклад, в СІЛА це всі 100%, тоді як у Франції і Португалії 60% та 41% відповідно. Лідерами експорту високоолеїнової соняшникової олії є Нідерланди (22%), Великобританія (19%), Італія (16%) та Іспанія (13%) [6].

З одного боку, це свідчить про надзвичайну розвиненість ринку, з іншого — потенціал для росту майже вичерпано, тоді як попит постійно зростає. Його покликані задовольнити країни, ринки яких мають великий потенціал для розвитку високоолеїнових культур: Аргентина та держави СНД. У першій під високоолеїнові культури віддано всього 15% посівних площ, а в Україні — 4%.

В першому півріччі 2017 року з України було експортовано 24,5 тис. тонн високоолеїнової соняшникової олії, що є рекордним місячним обсягом відвантажень. Всього з початку 2016/17 МР експорт даної продукції з країни склав максимальні за всю історію 120 тис. тонн, що в 3 рази перевищує показник за аналогічний період попереднього сезону (40,8 тис. тонн) [6].

Наразі географія експорту української ви- сокоолеїнової олії розширилася — з 21—ї країни до 29-ти. Основний обсяг продукції, як і раніше, направляється у Європу. Хоча частка європейських країн в експорті скоротилася до 67% (з 91% 2015/2016 МР, в кількісному вираженні). При цьому найбільшими покупцями цієї продукції були Великобританія і Нідерланди (по 16% від загального обсягу), а також Італія (13%), Іспанія (11,5%) і Франція (8%). Також збільшили закупівлі країни Азії (28% від загального обсягу відвантажень), зокрема Ма

Похожие работы

1 2 >