Ефективність використання ферментного препарату Vilzim в раціонах молодняку свиней на дорощуванні і відгодівлі

Підвищення перетравності поживних речовин дало б можливість отримати додаткову продукцію за тих самих витрат кормів. Питання про підвищення ефективності

Ефективність використання ферментного препарату Vilzim в раціонах молодняку свиней на дорощуванні і відгодівлі

Статья

Сельское хозяйство

Другие статьи по предмету

Сельское хозяйство

Сдать работу со 100% гаранией
кг)

ІІ період відгодівлі (65–120 кг)

Пшениця

25,0

25,0

30,0

Ячмінь

18,0

26,0

25,0

Кукурудза

30,0

25,0

27,5

Макуха соєва

19,0

13,5

3,0

Макуха соняшникова

5,0

8,0

12,0

Сіль кухонна

0,4

0,4

0,4

Монокальційфосфат

0,6

0,4

0,4

Крейда кормова

1,0

0,7

0,7

Вітамінно-мінеральний премікс

1,0

1,0

1,0

Поживність комбікормів піддослідних груп наведена в таблиці 3.

Таблиця 3. Вміст поживних речовин у 1 кг комбікормів молодняку свиней

Показник

Період досліду, жива маса

дорощування (15–30 кг)

І період відгодівлі (30–65 кг)

ІІ період відгодівлі (65–120 кг)

Обмінна енергія, МДж

13,19

13,07

12,71

Суха речовина, кг

0,83

0,84

0,84

Сирий протеїн, г

171,46

158,02

128,27

Перетравний протеїн, г

143,22

128,52

97,41

Сира клітковина, г

39,13

41,31

40,47

Лізин, г

7,42

6,36

3,98

Метіонін + цис – тін, г

4,91

4,56

3,76

Сіль кухонна, г

4,00

4,00

4,00

Кальцій, г

6,48

4,97

4,63

Фосфор, г

6,30

5,85

5,78

Різний вміст доступних поживних речовин у комбікормах, за рахунок використання ферментного препарату у ІІ дослідній групі, справив вплив на рівень продуктивності молодняку свиней і зокрема на їх живу масу. Контроль за ростом і розвитком поросят здійснювали шляхом щомісячного переважування тварин (табл. 4).

Таблиця 4. Динаміка живої маси піддослідних тварин (кг), X±Sï

Вік,

міс

Піддослідна група

Різниця між групами

І контрольна

ІІ дослідна

кг

%

2

20,8±0,55

21,0±0,53

0,2

100,8

3

37,2±0,82

38,1±0,94

0,9

102,4

4

56,0±1,18

58,2±1,28ц

2,2

103,9

5

76,5±1,23

80,7±1,502)

4,2

105,5

6

95,8±1,42

102,7±1,822)

6,8

107,1

Аналіз отриманих даних показав, що тварини дослідної групи відрізняються кращими показниками живої маси ніж контрольні. Так, по закінченню відгодівлі жива маса тварин дослідної групи була більшою від контрольних на 7,6 кг.

Аналіз динаміки середньодобових приростів показав, що за даним показником тварини дослідних груп також переважали контрольну протягом усього періоду досліду (табл. 5).

Таблиця 5. Динаміка середньодобових приростів піддослідних тварин (г), X±Sx

Вік, міс

Піддослідна група

Різниця між групами

І контрольна

ІІ дослідна

г

%

1,5–2,0

484,9±14,74

496,5±13,34

11,6

102,4

2,0–3,0

585,3±15,33

611,1±14,99

25,8

104,4

3,0–4,0

672,2±17,79

719,2±16,72

47,0

107,0

4,0–5,0

733,0±17,98

805,2±17,012)

72,3

109,9

5,0–6,0

689,7±20,11

783,0±18,892)

93,3

113,5

За період до 2-х місячного віку середньодобовий приріст у дослідних тварин був більше ніж у контролі на 11,6 г або на 2,4%. Від 2-х до 3-х місячного віку різниця становила вже 25,8 г, що більше на 4,4% ніж у контролі. При досягненні тваринами 4-х місячного віку різниця в середньодобових приростах піддослідних груп була 47,0 г або 7,0%. У наступний місяць зберігається схожа динаміка. Так, перевага дослідної групи на контролем у період 4–5 міс становила 72,3 г або 9,9%. Максимальне відхилення середньодобового приросту у дослідній групі від контрольної спостерігалося у 6-місячному віці і становило 93,3 г або 13,5%.

Висновки і пропозиції. Використання в годівлі молодняка свиней ферментного препарату УіІ7Іш дозволяє покращити їх продуктивні якості. Так, середньодобові прирости свиней збільшились на 57 г., а жива маса по закінченню відгодівлі була більша на 7,6 кг ніж у контрольної групи.

Список літератури

    Гончарук В.В. Ефективність використання ферментного препарату Ладозим Респект Оптима в годівлі бугайців при вирощуванні на м’ясо / В.В. Гончарук, Т.В. Найдіна, В.Ю. Новаковська // Ефективні корми та годівля. – 20І4. – No8. – С. 24–26.

    Карунський О.Й. Вплив ферментного препарату «Лізоцим» на показники крові та продуктивність свиней / О.Й. Карунський, І. В. Ніколенко // Аграрна наука та харчові технології. – 2017. – Вип. 3 (97). – С. 52–58.

    Чернявський О.О. Продуктивність молодняку свиней за згодовування кормових добавок / О.О. Чернявсь – кий, С.В. Чернюк, О.М. Косяненко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2015. – No1. – С. 214–217.

    Юлевич О. І. Оцінка залежності показників росту підсисних та відлучених поросят від складу раціонів / О.І. Юлевич, А.В. Лихач, Ю.Ф. Дехтяр // Науковий бюлетень ІТ УААН. – Харків, 2016. – Вип. 115. – С. 258–263.

Похожие работы

< 1 2