Ефективність використання ферментного препарату Vilzim в раціонах молодняку свиней на дорощуванні і відгодівлі

Підвищення перетравності поживних речовин дало б можливість отримати додаткову продукцію за тих самих витрат кормів. Питання про підвищення ефективності

Ефективність використання ферментного препарату Vilzim в раціонах молодняку свиней на дорощуванні і відгодівлі

Статья

Сельское хозяйство

Другие статьи по предмету

Сельское хозяйство

Сдать работу со 100% гаранией

Ефективність використання ферментного препарату Vilzim в раціонах молодняку свиней на дорощуванні і відгодівлі

Постановка проблеми. Корми у структурі собівартості продукції тваринництва займають 60–75%, тому значні резерви збільшення рентабельності виробництва ховаються у підвищенні коефіцієнта корисної дії спожитих тваринами кормів.

З низки причин деякі поживні речовини, наявні в місцевих кормах та побічній продукції переробки технічних культур і зерна (шроти, висівки тощо), засвоюються тваринами погано. У зв’язку з цим у раціонах свиней відчутно підвищується вміст клітковини, некрохмальних, фітатних сполук та інших антипоживних компонентів. Це призводить до зниження продуктивності, підвищення витрат кормів і росту собівартості продукції.

У тваринництві основними концентрованими кормами є ячмінь, овес, жито, непродовольча пшениця і продукти їх переробки. Потенціал цих кормів при годівлі тварин із однокамерним шлунком не повною мірою використовується організмом через значний вміст клітковини. Низька перетравність зернових зумовлена тим, що окрім клітковини в них у значних кількостях містяться інші некрохмалисті полісахариди зокрема Р-глюкани і пентозани. Проте в тварин, особливо моногастричних, не виробляються власні ферменти, які могли б розщеплювати некрохмалисті полісахариди, через що вони майже не засвоюються організмом, при цьому некрохмалисті полісахариди перешкоджають доступу власних ферментів організму до інших поживних речовин та знижують їх перетравність.

Підвищення перетравності поживних речовин дало б можливість отримати додаткову продукцію за тих самих витрат кормів. Питання про підвищення ефективності використання кормів у тваринництві є досить актуальним, сьогодні ведеться постійний пошук шляхів вирішення проблеми, при цьому використовують ряд препаратів та кормових добавок, серед яких вагоме місце відводиться ферментам. Так, в кормові раціони, що містять значну кількість клітковини та некрохмалистих полісахаридів

доцільно вводити ферментні препарати целюла – зи, Р-глюканази, ксиланази.

Ферменти на відміну від гормонів і біостиму – ляторів діють не на організм тварин, а на компоненти корму в шлунково-кишковому тракті, вони не накопичуються в організмі та продуктах птахівництва і тваринництва. Вони не входять до складу кінцевих продуктів реакції, не витрачаються в їх процесі і після закінчення залишаються в колишній кількості.

Через це, ведення кормових ферментів у комбікорми для тварин і птиці дає такі позитивні ефекти:

  підвищення перетравності поживних речовин та полегшення її всмоктування в тонкому відділі кишечнику;

  компенсація дефіциту власних травних ферментів у молодняку та в стресових ситуаціях;

  підвищення кормової цінності раціонів;

  зниження витрат кормів на одиницю продукції;

  зростання продуктивності тварин і птиці, при тих же затратах на виробництво.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання ферментів дає можливість значно зекономити на кормах: заміняти дорогі компоненти (кукурудзу, соєвий шрот) дешевшими (пшениця, ячмінь, жито, овес, соняшникові шрот і макуха) без ризику для здоров’я тварин. Нейтралізувати антипоживні властивості і поліпшити поживність значної кількості рослинних кормів дає змогу застосування штучних екзогенних ферментів [3].

Використання систем кормових ферментів збільшує засвоюваність поживних речовин і зменшує варіативність якості ключових зернових інгредієнтів. У період високих цін на кормові інгредієнти виробники свинини та виробники кормів можуть витягти практичну користь від застосування новітніх ферментних біотехнологій, заміщаючи дорогі зернові на дешевші [2, 4].

Застосування ферментів дає змогу знизити навантаження на навколишнє середовище. Краща конверсія корму сприяє зниженню кількості гною і, відповідно, – зменшенню виділення в атмосферу азоту і фосфору, що є важливим фактором поліпшення екологічної обстановки [1].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На ринку України представлена велика кількість ферментних препаратів які різняться між собою різним набором діючих речовин та різною вартістю. При використанні ферментних препаратів в умовах виробництва не завжди вдається дослідити ефективність їх використання оскільки ці препарати застосовуються у складі комплексних сполук і відокремити дію на продуктивність свиней саме ферментного препарату від впливу інших біологічно активних речовин дуже складно.

Мета статті. Тому головною метою цієї роботи було дослідити ефективність використання ферментного препарату УіМш в раціонах молодняку свиней на дорощуванні і відгодівлі.

Для виконання цієї мети були поставлені наступні завдання

  дослідити склад і поживність комбікормів для молодняка свиней на дорощуванні та відгодівлі;

  встановити споживання комбікормів піддослідними тваринами;

  визначити продуктивні якості молодняку свиней на дорощуванні та відгодівлі при використанні ферментного препарату Vilzim

Матеріали і методика досліджень. В експериментальних дослідженнях які проводились в умовах ПСП «Явір» м. Нова Каховка використовували ферментний препарат Уі^іш. Дослідження проводилися за схемою наведеній в таблиці 1.

Таблиця 1 Схема досліджень

Група тварин

Кількість тварин, гол

Період досліду та його тривалість, днів

зрівняльний – 15 днів

дослідний – 127 днів, в т. ч.: період дорощування – 27 днів,

  період відгодівлі – 50 днів,

  період відгодівлі – 50 днів.

І контрольна

12

ОР (основний раціон)

ОР

ІІ дослідна

12

ОР

ОР + 0,02 кг ферментного препарату УіМш на 1 т комбікорму

ферментний молодняк свиня

Тварин дослідних груп отримували комбікорми збалансовані за вимогами деталізованих норм годівлі свиней. До складу комбікормів піддослідних груп був введений вітамінно-мінеральний премікс. Комбікорм ІІ дослідної групи відрізнявся від контролю тим, що до нього додатково буввведений ферментний препарат УіМш у кількості 0,02 кг на 1 т комбікорму.

Виклад основного матеріалу. Для забезпечення раціональної годівлі свиней і більш ефективного використання кормів тваринами в умовах господарства контролюється якість та збалансованість кормових раціонів з врахуванням задоволення потреби свиней в основних елементах живлення. При цьому обов’язковими показниками, які регулюють і контролюють при складанні кормових раціонів для свиней, є такі: обмінна енергія, суха речовина, сирий протеїн, клітковина, лізин, метіонін+цистин, триптофан, кальцій, фосфор, натрій, калій, мікроелементи та вітаміни. Всі ці елементи живлення регулюють у раціонах відповідно до потреб тварин за існуючими нормами, стосовно до типів годівлі та структури кормових раціонів, враховуючи хімічний склад і поживну цінність кормів. При цьому балансування раціонів за вказаними речовинами проводять за рахунок доброякісних кормів, вирощених в господарстві. Нестача в протеїні поповнюється відходами олійноекстракційного виробництва інколи кормами тваринного походження, нестача в мінеральних речовинах та вітамінах – за рахунок відповідної кількості мінеральних кормів та вітамінних добавок.

Для годівлі свиней всіх статево-вікових груп використовують повнораціонні комбікорми.

Для годівля молодняку різного віку використовуються самогодівниці.

Виробництво комбікормів в господарстві відбувається у власному кормоцеху. До обладнання цеху входить кормоприготувальний агрегат потужністю 2,0 тони комбікорму на годину.

У кормоцеху відбувається завантаження зерна, його подрібнення, дозування та змішування компонентів комбікорму з використанням власного зернофуражу та білково-вітамінних добавок і преміксів промислового виробництва.

Технологія приготування комбікормів зазначеними установками така: компоненти, що вимагають подрібнення, почергово завантажуються в дробарку пневматичним рукавом або шнековим транспортером. Після подрібнення перероблюваний продукт потрапляє до бункера-змішувача. Добавки, що не потребують подрібнення, як правило, завантажують в приймальний бункер змішувача вручну. Експозиція змішування різна і становить від семи до 20 хвилин. Вивантаження комбікорму здійснюють через вивантажувальну горловину на транспортер чи транспортний засіб у мішки або іншу тару.

Безпосередньо до годівниць готові комбікорми з кормоцеху доставляються у мішках на тракторній площадці.

Згідно методики роботи, до комбікормів ІІ дослідної групи додатково був введений ферментний препарат Уікіш, який розщеплює всі некрохмалисті полісахариди і олігосахариди зернової сировини, соєвого, соняшникового, ріпакового шроту і макухи.

Даний препарат володіє чотирма основними ферментними активностями: целюлозною, кси – ланазною, глюканазною, мананазною та десятьма додатковими активностями, які впливають на антипоживні речовини корму. Введення ферментного препарату, за ствердженнями виробника, підвищує продуктивність тварин, покращує конверсію корму і зменшує частку дорогих компонентів раціону.

УіІ7Іш – препарат термостабільний: при процесі грануляції витримує температуру до 90о С, сумісний з усіма інгредієнтами корму, лікарськими засобами та іншими кормовими добавками.

Комбікорми, які були використані під час досліду складені з урахуванням потреб тварин у основних поживних речовинах за рахунок максимального використання власної сировини (табл. 2).

Таблиця 2. Структура комбікормів молодняку свиней піддослідних груп, %

Компонент

Період досліду, жива маса

дорощування (15–30 кг)

І період відгодівлі (30–65

Похожие работы

1 2 >