Психологічна адаптація та преадаптація студентів-першокурсників в умовах нестабільного світу

У статті розглядаються особливості психологічної адаптації та преадаптації студентів-першокурсників в умовах невизначеності. Основна увага спрямована на аналіз преадаптивних стратегій

Психологічна адаптація та преадаптація студентів-першокурсників в умовах нестабільного світу

Статья

Психология

Другие статьи по предмету

Психология

Сдать работу со 100% гаранией
урувати свою поведінку у зовнішньому середовищі та відстоювати власні інтереси.

Висновки і пропозиції

Аналіз підходів до розуміння адаптаційних та преадаптиійних стратегій показує, що в основі багатьох форм активності покладена складна система особистісної структури, продуктивні типи адаптивності формуються на основі творчості, прагнення особистості до самореалізації, активного мислення та уяви. Особливо ефективними такі форми адаптивності стають в умовах різких змін середовища, кризові періоди життя, коли зовнішня ситуації перестає бути прогнозованою та передбаченою, коли не можливо наперед спланувати свої майбутнє. Якщо адаптація забезпечує стійку позицію індивіда, то у проблемно-конфліктних ситуаціях більшу роль відіграють індивідуальні форми поведінки, преадаптивні стратегії.

Таким чином, остаточною ціллю, адаптивних та преадаптивних стратегій студента-першокурсника, з урахуванням різноманіття їх форм, є забезпечення та підтримання індивідуальної цілісності особистості молодої людини, який є залученим у систему різних соціальних відносин.


Список літератури

  Арлашкина О. В. Социальная ситуация адаптации студентов-первокурсников (по материалам исследования) [Електронний ресурс] / О. В. Арлашкина, Е. В. Наумова, О. Ю. Теврюкова. - 2017. - Режим доступу до ресурсу: МїрБ://о^/10.24158Дірог.

  Асмолов А. Г. Психология личности: Культурно-историческое понимание развития человека / А. Г. Асмолов. - Москва: Издательский центр «Академия», 2007. - 526 с.

  Асмолов А. Г. Интервью с академиком РАО, советником ректора РАНХиГС Александром Асмоловым [Електронний ресурс] / А. Г. Асмолов. - 2017. - Режим доступу до ресурсу: http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti.

  Власова Т. А. Социально-психологическая адаптация студентов младших курсов к условиям обучения в вузе / Т. А. Власова // Вестник ЧГПУ. - 2009. - No 1. - С. 13-22.

  Дубровин Д. Н. Психологическая адаптация как фактор личностного самоопределения [Текст]: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Дмитрий Николаевич Дубровин. - М., 2006. - 23 с.

  Леонтьев Д. А. Вызов неопределенности как центральная проблема психологии личности [Електронний ресурс] / Д. А. Леонтьев // Психологические исследования. - 2015. - Режим доступу до ресурсу: http://psystudy.ru.

  Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности: учебное пособие для вузов / В. А. Петровский. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - 509 с.

  Резник С. Д. Адаптация студентов-первокурсников к условиям обучения в университете: опыт, проблемы, перспективы / С. Д. Резник, М. В. Черниковская, Е. В. Носова // Весник КемГУ. Серия: Гуманитарные и общественные науки. - 2017. - No 2. - С. 36-41.

  Середина Н. В. Особенности адаптации студентов первого курса к обучению в ВУЗе / Н. В. Середина, О.В. Лазарева // Северо-Кавказский психологический вестник. - 2014. - No 12. - С. 51-54.

Похожие работы

<< < 1 2 3