Впровадження технології критичного мислення під час вивчення навчальної дисципліни "Організація екологічного виховання в початковій школі" у майбутніх вчителів початкових класів

У статті розкривається питання впровадження технології критичного мислення підчас вивчення навчальної дисципліни «Організація екологічного виховання в початковій школі» у

Впровадження технології критичного мислення під час вивчення навчальної дисципліни Організація екологічного виховання в початковій школі у майбутніх вчителів початкових класів

Статья

Педагогика

Другие статьи по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией
ітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; Ред. кол.: І.П. Аносов. - Мелітополь: Вид-во Мелітополь, 2010. - Випуск V. - С. 377-381 (Серія Педагогіка).

10. Шишкіна Ю.О. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів до екологічного виховання учнів// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. статей / Ред. кол.: І.П. Аносов (голов. ред.) та ін. - Мелітополь. - 2010. - Вип. 4. - 300 с.

11. Шишкіна Ю.О. Готовність майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів// Науково-педагогічний журнал Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / [ред. кол.: А.А. Сбруєва, М.О. Лазарєв, О.В. Михайліченко та ін.]. - Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. - No 4(38). - 472 с.

Похожие работы

<< < 1 2 3 4