Сучасний стан розвитку торговельно-економічних відносин України з Європейським Союзом

Постановка проблеми. Основним важливим і незмінним зовнішньополітичним орієнтиром України, є євроінтеграція, тому проблеми оптимізації зовнішньої торгівлі в сучасних умовах

Сучасний стан розвитку торговельно-економічних відносин України з Європейським Союзом

Статья

Экономика

Другие статьи по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

-98,7

-953,9

-

-1 049,5

-

Сальдо з ЄС

-1 390

-1 110,4

-1 230,7

279,6

-

120,3

-

Варто зазначити, що таке зростання експорту зумовлене тим, що у 2017 р. митниці видали близько 35 тисяч сертифікатів ЕиИ.1, як доказ, що товари відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених в Угоді про вільну торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі, при застосуванні преференційних ставок ввізного мита [5].

Щодо торгівлі послугами, то вони складають третину обсягів торгівлі з ЄС. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, обсяги торгівлі послугами у грошовому виразі збільшилися на 4,3% або на 107,8 млн дол. США та склали 2 601 млн дол. США. Це найбільша частка серед наших партнерів за обсягами торгівлі послугами. Питома вага торгівлі послугами між Україною та ЄС у 2016 р. зменшилася на 0,2%, а у 2017 р. зменшилася на 1,5% та склала 34,5% від загального обсягу торгівлі послугами України. У 2016 р. спостерігалось зменшення обсягів торгівлі послугами України з ЄС, однак вже у 2017 р. можна побачити зростання (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка обсягів торгівлі послугами України з ЄС за січень- червень 2016-2017 рр., млн дол. США

Як видно з рисунку 2 обсяги експорту послуг у грошовому виразі у 2016 р. зменшилися на 0,03%, спостерігається незначне зменшення, тоді як у 2017 р. експорт послуг у грошовому виразі збільшився на 6,4% або на 91,4 млн дол. США та склався в обсязі 5 003,60 млн дол. США. Щодо обсягів імпорту послуг у грошовому виразі, то у 2016 р. спостерігається зменшення на 10,3% або на 121,3 млн дол. США, а у 2017 р. — збільшення на 1,5% або на 16,5 млн дол. США та становлення в обсязі 2 528,40 млн дол. США.

У двосторонній торгівлі між Україною та ЄС склалося позитивне сальдо, яке збільшилося у січні-червні 2016 р. у порівнянні з аналогічним 2015 р. на 120,8 млн дол. США та склалося в розмірі 383,5 млн дол. США, у січні-червні 2017 р. в порівнянні з січнем-червнем 2016 р. — на 75,1 млн дол. США та склалося у розмірі 458,6 млн дол. США.

Найбільше за останнє півріччя зросли відповідно до аналогічних показників 2016 року транспортні послуги, послуги переробки матеріальних ресурсів, послуги у сфері комунікації та ІТ-сфері, ділові послуги та послуги з ремонту й технічного обслуговування.

Основними партнерами України у торгівлі послугами у січні-червні 2017 року стали такі країни ЄС як Великобританія 17,5%, Німеччина 15,0%, Кіпр 8,0%, Польща 7,2%, Австрія 4,8%.

Наведені вище дані дозволяють констатувати доволі динамічний процес торговельно-економічного співробітництва України та ЄС. Однак, потрібно звернути увагу на чинники, що ускладнюють торговельні відносини між Україною та країнами ЄС. Це, насамперед, низька конкурентоспроможність українських товарів і послуг на ринках ЄС та висока собівартість експортної продукції, кількісні обмеження торгівлі певними товарами та високі європейські стандарти і технічні регламенти (сертифікація, санітарні, фі- то-санітарні норми, екологічні вимоги), а також труднощі, пов’язані із забезпеченням національного режиму та формальностями, пов’язаними з імпортом і експортом, митною оцінкою, захистом інтелектуальної власності.

Аналіз тенденцій та закономірностей розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та ЄС дає можливість визначити основні перспективи подальшого розвитку українського бізнесу, а саме доступ до найбільшого ринку у світі, в якому мешкають понад 500 мільйонів споживачів, а європейський бізнес матиме можливість скористатися простішим доступом до українського ринку та будувати нові відносини з партнерами. Все це вимагає реформування українського законодавства, ухвалення Україною ряду законодавчих актів та стандартів з ЄС, які визнані на міжнародному рівні, що в перспективі означатиме рівне ставлення до товарів з України поряд із товарами ЄС на всьому внутрішньому ринку Європейського Союзу. Це можливість для України експортувати свою продукцію не тільки до ЄС, але й спрощений вихід української продукції на ринки третіх країн.

Вільна торгівля з ЄС — це можливість [6]:

  виходу на один з найбільших, найпотужніших та найбільш захищених ринків світу;

  конкурувати на рівних умовах та нарощувати обсяги експорту до одного з найважливіших торговельних партнерів України;

  збільшення кола потенційних споживачів української продукції;

  знайти нових партнерів та диверсифікувати свої експортні потоки з метою мінімізації ризиків у разі неможливості доступу на ринки певних країн СНД;

  спрощення процесів залучення технологічних та інноваційних рішень, що реалізуються у країнах ЄС;

  покращення доступу до якісної імпортної техніки, насіння, засобів захисту рослин тощо;

  збереження суверенітету у визначенні та здійсненні зовнішньоекономічної політики.

Окрім цього, реформи покращать загальний бізнес-клімат в Україні, а саме збільшить довіру інвесторів. Покращення інвестиційного та бізнес-клімату з ЄС сприятиме поширенню в Україні нових методів управління та технологій, що поліпшить якість та ефективність українського виробництва.

Висновки

Розвиток торговельних-економічних відносин України з ЄС в найближчій перспективі залежить від виваженої політики уряду держави щодо стимулювання власного виробництва та інвестиційної діяльності за допомогою широкого спектра фінансово-економічних та організаційно-правових механізмів. Україна обрала шлях на інтеграцію до Європейського Союзу, який є одним з найбільших об’єднань світу та водночас одним із найбільших ринків світу. Однак вимоги, які ставить ЄС до якості продукції українським компаніям, задовольнити буде нелегко. Проте торговельно-економічне співробітництво для України з ЄС є надзвичайно важливим, тому для поглиблення цього співробітництва Україна повинна забезпечити якість і конкурентоспроможність своїх товарів і послуг.

Похожие работы

< 1 2