Історія рукопису доктора Володимира Горбового "Погода совісті"

В статті розглянута історія автобіографічного рукопису д-ра Володимира Горбового, а також виданої за матеріалами автобіографічного рукопису книга спогадів д-ра

Історія рукопису доктора Володимира Горбового Погода совісті

Статья

История

Другие статьи по предмету

История

Сдать работу со 100% гаранией

ІСТОРІЯ РУКОПИСУ Д-РА ВОЛОДИМИРА ГОРБОВОГО «ПОГОДА СОВІСТІ»

Павлів О.В. Товариство «Опір Західної України»

в Празі (Чеська Республіка)

Анотація

горбовий книга погода совість

В статті розглянута історія автобіографічного рукопису д-ра Володимира Горбового, а також виданої за матеріалами автобіографічного рукопису книга спогадів д-ра Володимира Горбового «Погода совісті». В контексті книги спогадів д-ра Володимира Горбового «Погода совісті» розглянута рецензія Богдана Зілинського на неї. В статті обґрунтовано наявність в рецензії Богдана Зілинського його некомпетентності та умисного наклепу на книгу спогадів д-ра Володимира Горбового «Погода совісті».

Ключові слова: рукописи, українсько-чеські відносини, рецензії, український націоналізм.

Постановка проблеми

Відносно постаті д-ра Володимира Горбового, який в 1930-ті роки був персональним адвокатом лідера ОУН Степана Бандери існує багато недосліджених та невирішених питань в історії його життя й діяльності. Усе прояснилося після того, як у 2016му році з нагоди 25-ї річниці незалежності України вийшли друком окремою книгою рукописи спогадів д-ра Володимира Горбового «Погода совісті» (написані ним в 1978-му році), які на піднесеному патріотичному та високому професіональному рівні детально та послідовно розповіли про героїчне життя й діяльність борця за волю та соборність України д-ра Володимира Горбово- го та рівно ж спричинили появу некомпетентної рецензії українського історика д-ра Богдана Зілинського, який проживає в Чеській Республіці.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Одним із найбільш ґрунтовних дослідників життя й діяльності д-ра Володимира Горбового слід відзначити українських істориків Анатолія Бедрія та Михайла Бориса, науково-дослідні матеріали яких, присвячені життю й діяльності д-ра Володимира Горбового були опубліковані в книгах «Борець і мученик за Україну — д-р Володимир Горбо- вий» [2, с. 87] та «Нескорена Долинщина» [3, с. 550; 4, с. 576] і в якості передслова в книзі спогадів д-ра Володимира Горбового «Погода совісті».

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Серед раніше невирішенихчастин загальної проблеми слід виділити власний автобіографічний погляд д-ра Володимира Гор- бового на його життя й діяльність, а також необ- ґрунтовану і в багатьох аспектах некомпетентну критику д-ра Богдана Зілинського в адрес авто- біографічих рукописів д-ра Володимира Горбо- вого «Погода совісті».

Мета статті

Головною метою цієї роботи є дослідження (з обґрунтованими висновками) некомпетентності д-ра Богдана Зілинського в контексті написаної ним рецензії на книгу д-ра Володимира Горбового «Погода совісті».

Виклад основного матеріалу дослідження

д-р Володимир Горбовий народився в провінційному місті Долина (сьогодні Івано-Франківська область), в якому і завершив свої останні роки життя.

В історію України д-р Володимир Горбовий увійшов не тільки як член УВО та ОУН, але також, здобувши вчену ступінь доктора історичних наук в Карловому Університеті в Празі (Чехословаччина), як персональний адвокат лідера ОУН Степана Бандери на Варшавському процесі в 1935-36-х рр. та учасник проголошення Акту відновлення Української Державності в 1941-му році.

Після завершення 2-ї світової війни д-р Володимир Горбовий продовжив своє перебування в Чехословаччині. В 1947-му році комуністичний режим Чехословаччини у співпраці з комуністичним режимом Польщі відправив д-ра Володимира Горбового в СРСР, де до 1972-го рр. д-р Володимир Горбовий відбув 25 літ каторги у радянських концтаборах в Сибіру.

Повернувшись в 1972-му році із заслання з Сибіру в рідне місто Долина д-р Володимир Горбовий розпочав писати свої спогади, рукописи яких вповні завершив в 1978-му році [10, с. 118-119].

38 років потому у 2016-му році з нагоди 25-ї річниці Незалежності України спільними зусиллями українських та словацьких меценатів під упорядкуванням Мґр. Олега Павліва та о. Ігоря Пелехатого рукописи д-ра Володимира Горбо- вого вперше в історії України вийшли окремою книгою [10, с. 119].

Книга спогадів д-ра Володимира Горбового «Погода совісті» розлетілася в Європі й поза- океаном — в США та Канаді. Публіцистичні статті та рецензії про неї були опубліковані в ґазе- тах та журналах не тільки в Україні, але також в Польщі, Чехії, США та Канаді [1, с. 7; 5, с. 8-9; 6, с. 10; 7, с. 17; 8, с. 7; 9, с. 50].

Неадекватною і з першого погляду з елементами умисного наклепу відносно рукописів д-ра Володимира Горбового «Погода совісті», виданих окремою книгою для її упорядників та меценатів стала рецензія (на чеській мові) українського історика, який живе в Чеській Республіці Богдана Зілинського на веб-сайті про історію та сучасність чесько-українських взаємин «Ми і Україна» [11].

Перше, що кидається в очі історика, це відсутність компетентного перекладу назви книги спогадів д-ра Володимира Горбового «Погода совісті» на чеську мову, яку Богдан Зілинський переклав з української на чеську, як «Спокійна совість», що свідчить про відсутність Богданом Зілинським вміння володіння українсько-чеськими перекладами, що змушує нас засумніватися і його володіннями й знаннями українсько-чеських взаємин.

Відтак Богдан Зілинський у своїй рецензії робить зауваження про те, що в книзі в якості ілюстрацій до неї не використані фотографії титульної сторінки автентичних рукописів д-ра Володимира Горбового «Погода совісті», що вкотре свідчить про його некомпетентність, адже в книзі зазначено, що мова йде про видання окремою книгою машинописних рукописів і стильно оформлені обкладинки та титульні сторінки, які притаманні книгам, а не рукописам в такому машинописному рукописі зазвичай відсутні, щоб використовувати їх в якості ілюстрації, причому Богдан Зілинський у своїй рецензії і словом не згадує про присутність в книзі фотографії перебування д-ра Володимира Горбового в Чехословаччині, якою упорядники книги довели активні українсько-чеські зв’язки д-ра Володимира Горбового з Чехословаччиною. В цьому контексті Богдан Зілинський теж звинувачує д-ра Володимира Горбового в тому, що він у своїх спогадах дуже коротко згадує про своє перебування в Міжвоєнній Чехословаччині. Але ж д-р Володимир Горбовий ніколи не був богеміс- том, щоб усі свої спогади присвятити його перебуванню в Чехословаччині. Він був адвокатом та політиком і все своє життя присвятив боротьбі за вільну та соборну Україну, перебуваючи в процесі своєї боротьби та ув’язнень в різноманітних країнах Європи і чверть свого життя на засланні в Сибіру, а значить і місце його спогадам про перебування в Чехословаччині в його житті було (і це очевидно) мізерним. Тим паче в той час д-ру Володимиру Горбовому (що стало відомо тільки після розсекречення Мґр. Олегом Павлівом матеріалів та документів Національного архіву Чеської Республіки в 2015-17-х рр.) не було відомо про те, що Чехословацький уряд в 1920-30-х співпрацював з польським урядом антиукраїнського режиму Пілсудського в справі виловлювання та передання українських націоналістів, які перебували в той час у Чехословач- чині в концентраційні табори в Польщу, в яких був ув’язнений певний час і д-р Володимир Гор- бовий. Інакше д-р Володимир Горбовий навіть у двох реченнях у своїх рукописах не пом’янув би добрим словом Чехословаччину...

На завершення Богдан Зілинський іменем усього українського народу називає рукописи д-ра Богдана Зілинського непрофесійними і такими, що розчарували читачів, в такий спосіб намагаючись сплюндрувати честь та гідність покійного борця за волю та соборність України, зазначаючи зокрема у своїй рецензії, що усім вихідцям з Галичини, звідки родом і д-р Володимир Горбовий слід задуматися над рівнем свого професіоналізму, плюндруючи в такий спосіб теж честь та гідність жителів західної України. Звичайно, Богдан Зілинський має право негативно оцінити книгу з власної точки зору, але паплюжити її іменем усіх її читачів — це очевидний прояв його умисної антиукраїнської пропаганди і відсутності з його боку елементарних норм етики та такту. Адже зі слів (опублікованих не веб-сайті Товариства «Опір Західної України» в Празі (Чеська Республіка) одного з читачів книги, київської поетеси Надії Гаврилюк, цитую: «книга спогадів д-ра Володимира Горбового «Погода совісті», яка висвітлює нашу [українську] історію — нашу за духом, а не записану з чужого голосу, варта того, аби мати її не тільки у власній бібліотеці, але й поширювати серед друзів, знайомих, колег» [12].

Висновки і пропозиції

У висновках слід зазначити, що книга спогадів д-ра Володимира Горбового «Погода совісті» написана на високих патріотичному та професіональному рівнях і заслужила собою увагу та прихильність до неї її читачів, тому (так як це свого часу намагалася зробити комуністична Росія) будь-яка антиукраїнська пропаганда крізь призму рецензії Богдана Зілинського не може її осквернити.

Список літератури

  Адвокат нескорених / Опрацював І. Щ., український тижневик «Наше слово». No 21(3123), Рік ЬХІІ, 2017. С. 7.

  Бедрій Анатоль / Борець і мученик за Україну - д-р Володимир Горбовий. Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 1995. 87 с.

  Нескорена Долинщина: літопис визвольних змагань: мартинологи, біографії, спогади, документи, фотоґрафії / Упорядник Михайло Борис. Івано-Франківськ: Видавництво «Нова Зоря», 2002. 550 с.

  Нескорена Долинщина: літопис визвольних змагань: мартинологи, біографії, спогади, документи, фотоґрафії / Упорядник Михайло Борис. Івано-Франківськ: Видавництво «Нова Зоря», 2008. 576 с.

  Павлів Олег / Адвокат нескорених: вийшли друком рукописи адвоката Володимира Горбового, культурно-політичний часопис для українців у Чеській Республіці «Пороги». No 12, Рік ХХІУ-ХХУ, 2016-2017. С. 8-9.

  Павлів Олег / Про адвоката нескорених, український тижневик «Наше Слово». No 4(3102), Рік ЬХІІ, 2017. С. 10.

  Павлів Олег / Адвокат нескорених: вийшли друком до

Похожие работы

1 2 >