Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек

Останнім часом під впливом інтенсивного розвитку цифрових технологій у публічних бібліотеках ближнього зарубіжжя активну позицію поряд із традиційними друкованими

Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек

Статья

Бухгалтерский учет и аудит

Другие статьи по предмету

Бухгалтерский учет и аудит

Сдать работу со 100% гаранией

2.

За природою основної інформації

Текстове (символьне); образотворче; звукове; програмний продукт; - мультимедійне

3.

За цільовим призначенням

Офіційне; суспільно-політичне; наукове; науково-популярне; популярне; виробничо-практичне; навчальне; літературно- художнє; релігійне; довідкове; видання для дозвілля; рекламне

4.

За технологією використовування

Локальне; мережне; комбінованого використовування

5.

За характером взаємодії з користувачем

Детерміноване; недетерміноване (інтерактивне)

6.

За періодичністю

Неперіодичне; періодичне; продовжуване

7.

За структурою

Однотомне, багатотомне; серійне

Таблиця 2 - Структура фонду електронних документів Архангельської Обласної Універсальної Наукової бібліотеки ім. Н.А. Добролюбова [9]

No

з. п.

Назва електронної колекції

Зміст колекції електронних видань

і.

«Рідкісні книги про Архангельську губернію»

Електронні копії видань кінця XVIII - початку XX ст., рисв’ячені Архангельської губернії

2.

«Архангельська область»

Електронні копії видань, які відображають різні аспекти (географічний, соціально-економічний, суспільно-політичний та ін.), а також історії Архангельської області, охоплюють період с 1937 р і до нині.

3.

«Котлас: документи, матеріали, статистика»

Електронні копії документів, які зберігаються в Котлаському краєзнавчому музеї, а також документи з фонду Архангельської обласної наукової бібліотеки імені Н.А. Добролюбова.

4.

«Бібліографічні покажчики»

Краєзнавчі бібліографічні та біобібліографічні покажчики.

5.

«Сучасні літописці»

Краєзнавчі, біографічні та історичні дослідження поселень і територій Архангельської області сучасних авторів.

6.

«Північна бібліотека»

Колекція створена у 2006 році з метою збереження унікальних документів краєзнавчого фонду «Російська Північ». Її видання поширюють серед читачів інформацію з рукописних документів, рідкісних книг і карт, присвячених історії та культурі Архангельської Півночі, які створені, або вийшли друком у XVIII - початку XX століття невеликими тиражами і не мали перевидань.

У серії входять різні за форматом видання: краєзнавчі бібліографічні покажчики та збірники - перевидання рідкісних документів краєзнавчого фонду.

7.

«Видання періоду Першої світової війни»

У колекції представлені видання, що вийшли друком у період Першої Світової війни (1914-1918) в Архангельську і губернії. За роки війни змінився економічний стан регіону, його соціальне та культурне життя. Архангельськ, почав війну тихим губернським містом, а перетворився в гігантський порт світового рівня. Розвиток залізничного, морського й річкового транспортного сполучення, виникнення нових видів промисловості в краї - усе це знайшло своє відображення в місцевій пресі.

8.

«Видання періоду Громадянської Війни та Інтервенції»

До колекції ввійшли документи різної тематики, видані в Архангельську та Архангельської губернії в період громадянської війни і інтервенції.

9.

«Архангельська книга періо­ду Другої світової війни»

Представлені видання, що вийшли друком у період Другої світової війни.

10.

«Арктика: історія освоєння»

Основа колекції - публікації, у яких подана інформація з Поморського мореплавання, освоєння й вивчення природи та ресурсів арктичних островів, Північного морського шляху та інше. Це щоденники полярних мандрівників, звіти експедицій XIX - початку XX ст.

11.

«Морські промисли російської Півночі»

Дослідження істориків, праці Арктичного інституту та журнали 30-их рр. XX ст. Основа колекції - це публікації, в яких подано описи рибальства і звіробійного промислів в акваторіях переважно Білого та Баренцового морів. Це книги і статті, які узагальнюють вітчизняний досвід науково- промислових досліджень кінця 1890-1900 р.р.

12.

«Історія ненецького народу в виданнях 18 - початку 20 ст.»

До колекції увійшли електронні копії книг, присвячені історії Ненецького народу, його побуту, промислам і віруванням, подорожні нотатки мандрівників.

13.

«Видання Архангельського Губернського статистичного комітету»

Представлені "Огляди Архангельської губернії кінця XIX - початку XX ст.", "Звіти про діяльність Архангельського губернського статистичного комітету" і "Пам'ятні книжки Архангельської губернії.

14.

«Андрій Миколайович Попов»

Андрій Миколайович Попов - видатний архангельський історик-краєзнавець, бібліограф і музеєзнавець, котрий зробив значний внесок у вивчення Російської Півночі, його книжкових і документальних багатств, знаходився біля витоків зародження і організації краєзнавчого руху, бібліотечної та музейної роботи в Архангельській області. У розділі представлені електронні копії найбільш цікавих видань, присвячені історії побуту, економіки і культури Архангельська і Архангельської області та бібліографічні.

15.

«Клімат Архангельської Губернії: спостереження та вивчення»

Подано електронні копії видань кінця XVIII - початку XX ст., присвячених клімату Архангельської губернії.

16.

Михайло Васильович Ломоносов

До колекції ввійшли копії документів кінця 19 - початку XX століття. Серед яких - біографії М. В. Ломоносова, опис батьківщини вченого, а також книги, присвячені ювілейним урочистостям і пам'ятним дням, що вийшли друком в Архангельську, Москві та Санкт-Петербурзі.

До 300-річного ювілею Ломоносова в АОНБ імені Н.А. Добролюбова був створений сайт "Ломоносов - великий син Помор'я".

17.

«Михайло Костянтинович Сидоров: дослідник та меценат»

У розділі представлено електронні копії найбільш цікавих видань М.К. Сидорова, а також видання, що містить інформацію про нього.

18.

«Сибірцеви - родина архангельська»

Представлені праці членів родини Сибірцевих - талановитих і шанованих людей, учених-природознавців, істориків, богословів і педагогів, котрі залишили в другій половині 19 і початку XX століття помітний слід у науковому, суспільному й духовному житті Архангельська.

19.

Електронна колекція Антонієво-Сийського Монастиря

Колекція містить електронні копії рідкісних книг, присвячених історії Антоніє- во-Сийського монастиря, цінних монастирських книжкових зібрань і його голо­вних пам'ятників, у яких наявна інформація про авторів представлених книг.

Таблиця 3 - Електронні бібліотечні системи, доступ до яких надається Архангельською Обласною Універсальною Науковою бібліотекою [9]

No

з. п.

Назва електронної бібліотечної системи

Зміст

і.

ЛітРес: Бібліотека

ЛітРес: бібліотека містить понад 60 тисяч найпопулярніших і читаних книжок.

2.

БібліоРосіка

Система, яка містить понад 19 тисяч видань з юриспруденції, психології, нанотехнологій, біоекології, педагогіки, архітектури, техніки та інших дисциплін: повнотекстових підручників, навчальних посібників, монографій і журналів в електронному вигляді.

3.

Наука Онлайн

Електронна колекція наукових журналів з предметів гуманітарного циклу, які видаються науково-дослідними інститутами Російської академії наук.

електронний фонд видання бібліотека

Електронна краєзнавча бібліотека «Русский Север» (ЕКБ) — це загальнодоступний інформаційний ресурс і комплексна інформаційна система збору та зберігання краєзнавчих документів у цифровому форматі. Вона містить: рідкісні документи: книги, періодичні видання, карти, праці сучасних авторів, бібліографічні видання, фото, аудіо, відеоматеріали.

Електронний фонд формується в результаті створення електронних копій друкованих документів із фондів АОНБ імені Н.А. Добролюбова і фондів інших бібліотек і організацій, придбання готових електронних копій та електронних документів, що відповідають профілю ЕКБ. Зі структурою фонду електронних документів Архангельської Обласної Універсальної Наукової бібліотеки можна ознайомитися, звернувшись до таблиці 2.

Власні електронні колекції зберігаються на сервері бібліотеки. Доступ користувачам надається в режимі онлайн.

Бібліотека надає доступ до колекцій електронних документів віддалених електронних бібліотечних систем, представлених в таблиці 3 [9].

Архангельська обласна наукова бібліотека імені Н.А. Добролюбова пропонує сучасну послугу — видачу електронних книг з колекції найбільшого інтернет-магазину «ЛітРес» на персональні пристрої користувачів (абонемент електронних книг).

Процедура видачі електронних книг повністю відповідає законодавству про захист авторських прав та інтелектуальну власність.

Електронні книги видаються терміном на три тижні. Термін видачі контролюється автоматично [9].

На мобільних пристроях читачам пропонується читати електронні книги на базі операційних систем Android та iOS з використанням спеціалізованого додатка «ЛітРес: бібліотека».

Висновки

Основними етапами створення електронних колекцій і фондів документів можна вважати такі: виявлення, дослідження інтересів та потреб користувачів бібліотеки відповідно до профілю діяльності; визначення критеріїв відбору документів до електронних фондів і колекцій; створення відповідного структурного підрозділу, який здійснюватиме оцифрування документів та формування електронних колекцій документів; наявність персоналу; оцифрування видань; формування фондів, заходи зі зберігання та використання електронних копій документів відповідно до чинних вимог законодавства; розроблення комплексу захо

Похожие работы

< 1 2 3 >