Показники пам’яті, уваги та працездатності центральної нервової системи у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області

Представлено результати дослідження показників об’єму короткочасної пам’яті, рівня переключення уваги та розумової працездатності у осіб, які проживають на територіях

Показники пам’яті, уваги та працездатності центральної нервової системи у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області

Статья

Биология

Другие статьи по предмету

Биология

Сдать работу со 100% гаранией
носно екологічно чистих територій Сумщини. На період аналізу досліджувані не мали гострих чи хронічних захворювань, не піддавались радіо- чи хіміотерапії.

Визначення показників розумової працездатності здійснювали за методикою коректурної проби за таблицею Анфімова [7].

Дослідження рівня переключення уваги проводили за таблицею Горбова-Шульте (методика відшукування чисел з переключенням). Об’єм короткочасної пам’яті (зорової, слухової на слова і числа, а також смислової) визначали за відповідними бланковими методиками [7].

Ураховуючи зміни розумової працездатності на початку робочого дня і тижня, дослідження здійснювали у такі дні: вівторок, середа, четвер з 09.00 до 12.00 години (у період оптимального рівня фізіологічних функцій) [13].

Для аналізу результатів використали статистичні методи обробки даних за допомогою програмного пакету Excel.

Дослідження виконано у відповідності до біоетичних норм з дотриманням законодавства України [6]. Усі волонтери дали письмову згоду на участь у експерименті.

Результати дослідження показників короткочасної пам'яті волонтерів з територій посиленого радіоекологічного контролю та відносно екологічно чистої місцевості Сумської області представлені у таблиці 1.

З одержаних даних слідує, що досліджуваний контингент демонструє нижчий рівень об’єму короткочасної пам’яті на невербальну інформацію відносно аналогічних показників з вивчення об’єму короткочасної пам’яті на вербальний подразник. Наближених значень у обох групах набувають показники короткочасної пам'яті на числа (зорової та слухової).

У результаті проведеного дослідження з вивчення об’єму короткочасної пам’яті (табл. 1) на вербальну інформацію можемо відзначити, що найвищі за значенням показники спостерігаються у завданнях з визначення зорової на слова, слухової на слова та смислової видів пам'яті. Показники об’єму короткочасної пам’яті досліджуваної групи достовірно вищі за аналогічні значення групи контролю у 1,07, 1,14 та 1,1 рази відповідно.

Таблиця 2 Розподіл волонтерів з територій посиленого радіоекологічного контролю та відносно екологічно чистої місцевості Сумської області за рівнем переключення уваги

Рівень переключення уваги

Група

Досліджувана

Контрольна

К-сть осіб

%

К-сть осіб

%

Високий

61

76

60

75

Вище середнього

19

24

14

17,5

Середній

-

-

6

7,5

Нижче середнього

-

-

-

-

Низький

-

-

-

-

Результати, одержані внаслідок тестування показників об’єму короткочасної пам’яті на числа, були: у досліджуваній групі у 1,54 та 1,20 рази нижчими, у контрольній — у 1,44 та 1,13 рази нижчими за відповідні показники об’єму короткочасної пам’яті на слова.

Таким чином, у волонтерів обох груп спостерігається тенденція до кращого сприйняття інформації, спрямованої на діяльність ІІ сигнальної системи.

Розподіл мешканців з контамінованих та умовно радіоекологічно чистих територій Сумщини за рівнем переключення уваги представлений у таблиці 2.

Середнє значення часу, необхідного для виконання завдань з переключення уваги, становить: 242,27±0,93 сек. у досліджуваній та 281,59 ±1,56 сек. у контрольній групах. У середньому волонтери з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області виконували завдання на 39,32 сек. швидше за контингент з відносно екологічно чистої місцевості Сумщини.

Результати дослідження показників працездатності центральної нервової системи осіб, які проживають у IV радіаційній зоні та на умовно радіаційно «чистих» територіях Сумської області представлені у таблиці 3.

Дослідження показників розумової працездатності за видами завдань (власне розумова працездатність; рівень працездатності ЦНС з внутрішнім гальмуванням; з внутрішнім і зовнішнім гальмуванням) показали, що за показником загальної кількості переглянутих знаків високий рівень розумової працездатності спостерігається у обох групах лише у завданні, що передбачає наявність внутрішнього гальмування. У завданнях з визначення власне розумової працездатності та рівня працездатності ЦНС з внутрішнім і зовнішнім гальмуванням виявлено середній та нижчий за середній рівні прояву даного показника з перевагою відповідних значень досліджуваної групи над контрольною.

Досліджувані з контамінованих територій у період виконання завдань 1-3 переглядали за відведений час на 58, 22 та 22 знаки більше, ніж волонтери з відносно екологічно чистих територій Сумщини.

Мінімальна кількість переглянутих знаків у досліджуваній групі за кожним видом завдань складає 244, 429 та 239, максимальна — 692, 890, 545 літер. У контрольній групі — 215, 239 та 180 літер (мінімальна кількість); 611, 1232, 528 знаків (максимальна кількість) відповідно.

Кількість помилок, зроблених під час виконання кожного із запропонованих завдань коректурної проби, не мали статистично достовірної різниці. Наближених значень у обох групах набувають показники коефіцієнтів точності виконання усіх видів завдань.

Коефіцієнт розумової продуктивності за усіма видами завдань у волонтерів з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області на 41,45, 30,95 та 20,74 одиниць вище за аналогічний показник респондентів контрольної групи.

Об’єм зорової інформації за усіма видами завдань у досліджуваних з контамінованих територій Сумщини на 36,7, 16,05 та 14,48 одиниць вище за відповідний показник у осіб контрольної групи.

Практично однакових значень у обох групах набувають показники коефіцієнтів швидкості переробки інформації усіх видів завдань.

За показником стійкості уваги респонденти з радіаційно забруднених територій Сумщини мали перевагу над представниками контрольної групи у завданнях з визначення власне розумової працездатності, рівня працездатності ЦНС з внутрішнім гальмуванням, а також з визначення рівня працездатності центральної нервової системи з внутрішнім і зовнішнім гальмуванням у 1,6, 1,44 та 1,55 раз відповідно.

Таблиця 3 Показники розумової працездатності волонтерів з територій посиленого радіоекологічного контролю та відносно екологічно чистої місцевості Сумської області

Група

03

ЇЙ

со

S

M

N

п

A

P

Q

ШПІ

СУ

M±m

Досліджувана

1

461,41

118,30

123,32

5,78

0,96

428,14

273,89

2,15

163,96

±1,39

±0,70

±0,70

±0,30

±0,03

±1,43*

±1,07*

±0,10

±1,56*

2

670,57

17,22

19,24

2,00

0,89

598,79

398,05

3,27

276,99

±1,49

±0,27

±0,24

±0,20

±0,05

±1,70*

±1,15*

±0,10

±2,43*

3

346,97

86,54

94,54

8,00

0,92

317,54

205,96

1,53

88,83

±1,13

±0,58

±0,60

±0,35

±0,03

±1,10*

±0,87*

±0,08

±1,18

Контрольна

1

403,51

102,88

107,37

4,57

0,96

386,69

237,19

1,90

104,04

±1,85

±0,92

±1,08

±0,41

±0,04

±1,85

±1,42

±0,13

±1,67

2

648,88

16,72

<

Похожие работы

< 1 2 3 >