Оцінка ефективності підходів мінімізації наслідків волатильності на фінансову стійкість банку

В статье обоснована необходимость реализации комплексных мер для обеспечения минимизации следствия влияния волатильности на финансовую стойкость банков всеми участниками

Оцінка ефективності підходів мінімізації наслідків волатильності на фінансову стійкість банку

Статья

Банковское дело

Другие статьи по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией
й інструментарій роботи з управління проблемними активами. Даний інструментарій можливо поділити на внутрішній та зовнішній.

В цілому майже весь внутрішній інструментарій зводиться до реструктуризації активу. Узагальнивши практику, можливо виділити основні елементи:

  зміна графіку погашення кредиту (введення кредитних канікул, надання «грейс-періоду» (відстрочки платежу);

  пролонгація;

  заміна інструменту дохідності — з відсотків на комісійні;

  конверсія;

  прощення частини боргу або нарахованих доходів;

  зниження процентної ставки.

У випадку, якщо внутрішній інструментарій недостатньо впливає на рівень негативно-класифікованих активів, та в цілому на якість активів, застосовується зовнішній інструментарій, що включає в себе:

  передача проблемних активів в управління третій особі (колектору);

  продаж проблемних активів непов’язаній фінансовій компанії на умовах факторингу;

  передача проблемних активів пов’язаній фінансовій компанії;

  сек’юритизація активів.

Висновки з даного дослідження і перспективи. Перелік заходів регуляторів ринку та їх наповнення ілюструє факт того, що в Україні проводиться лояльна, консервативна політика по відношенню до банків. Заходи не чисельні та за своєю характеристикою є більш адміністративними. Враховуючи наявні наслідки криз як вітчизняного так і зарубіжних банківських ринків, активність втручання держави може зменшити як масштаб так і наслідки кризових явищ.

Враховуючи, що державна політика по підтримці банківського сектору є консервативною, банки на власний розсуд забезпечують організацію антикризових заходів, що дозволені законодавством та можуть призвести до оздоровлення установи, або не допущення поглиблення кризи.

Результат дії всіх перелічених інструментів впливу майже рівний. Зокрема, застосування даних інструментів дає можливість знизити рівень негативно — класифікованих активів, що призведе до покращення якості портфеля в цілому, зменшить рівень резервування, збільшить регулятивний капітал, можливо частково покращить ліквідність установи, зменшить операційні витрати, що можуть бути понесені в процесі управління активом.

Реорганізаційні дії, що проводяться за власною ініціативою також є підходом мінімізації наслідків волатильності ринку, адже, дозволяють оновити структуру, маректингові елементи та сектора ринку на якому функціонує установа. Як результат — відхід від стресових ділянок ринку, переорієнтація діяльності на більш стабільні сектора.

Всі дані заходи тим чи іншим шляхом поліпшують якість активів, стан ліквідності установи, що в цілому призводить до генерування прибутку.

Вкрай необхідно підкреслити, що ступінь кризи повинна відповідати масштабам антикризових заходів, при цьому заходи повинні бути комплексними та с завершеним технологічним циклом.


Список літератури

  Барановський О. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн // Вісник Національного банку України. - 2009. - No 4. - С. 8-19.

  Міщенко В., Крилова В., Ніконова М. Реструктуризація кредитів в умовах кризи: світовий досвід і можливості застосування в Україні // Вісник Національного банку України. - 2009. - No 5. - С. 12-17.

  Відновлення фінансової стійкості банківської системи України: антикризові заходи // Вісник Національного банку України. - 2009. - No 5. - С. 3-12.

  Турбанов А.В. Антикризисные механизмы в банковской системе // Деньги и кредит. - 2012. - No 1. - С. 20-23.

  Рисін В.В. Оцінка ефективності антикризового регулювання діяльності банків в Україні / / Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2010. - No 2 (8). - С. 103-111.

  Серія консультаційних робіт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (німецька

Размещено на .ru

Похожие работы

<< < 1 2 3