Шпаргалка по предмету Международная экономика (МЁжнародна економЁка)

Необхідність створення організації для регулювання світової валютної системи стала зрозумілою в часи Великої депресії, котра зруйнувала світову економіку в 30-ті

Шпаргалка по предмету Международная экономика (МЁжнародна економЁка)

Реферат

Экономика

Другие рефераты по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
природними ремурсами.

Одним з визначальних рішень МОРГ є наприклад Декларація про принципи міжнародного права (Ген Асамблея ООН 1970 рік)

Прикладом кодексів можуть бути кодекс лінійних конференцій (про морські перевезення) та кодекс поведінки ТНК.

Особливістю цього рівня є те, що на відміну від національного тут немає спеціальних органів примусу і дуже багато залежить від чіткого і неухильного виконання сторонами взятих на себе зобов΄язань. Принцип імунітету полягає в неможливості застосування до держави методів примусу іншої держави та навіть розгляду позову у суді іншої держави.

Наднаціональний рівень особливий тим, що тут формуються певні інститути, рішення яких є обов΄язковими для виконання усіма членами певного міждержавного об΄єднання. Для прикладу можна навести ЄС, де регулювання відносин між країнами здійснюється на наднаціональному рівні. Створено такі наднаціональні органи як Європарламент, Єврокомісія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. Міжнародно-правове регулювання різних форм співробітництва.

Міжнародно-правове регулювання співробітництва здійснюється на основі відповідних галузей права. Так виділяють Міжнародне торгове право, Міжнародне валютне право, Міжнародне транспортне право, Міжнародне право у сфері регулювання промислового, сільськогосподарського, науково-технічного співробітництва.

Торгове право включає переважно двосторонні договори. Вони регулююються Конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Але також важливими є рішення ГАТТ/СОТ (особливо зараз), Конференції ООН з торгівлі та розвитку (1964- принципи). Включає договори про торгівлю та мореплавство, про торгівельні відносини, про морське судноплавство, про товарооборот та платежі, клірингові, торгівельні конвенції.

Валютне (МВФ, Світовий банк…)

Транспортне (Про територіальне море і зону, що прилягає до нього, Про відкрите море, Про статус міжнародних проток, Про судноплавство на міжнародних річках, конвенції про міжнародні залізничні перевезення КОТІФ)

Згідно Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва у Європі (1975 Гельсінкі) промислове співробітництво, яке ґрунтується на економічних інтересах, може створити стійкі зв΄язки, зміцнюючи тим самим довгострокове економічне співробітництво вцілому, прискорюючи економічний розвиток усіх, хто бере участь у такому співробітництві. Стосовно промисловості, то тут головну роль відіграють двосторонні та багатосторонні міжнародні договори та Рішення конференції ООН з торгівлі та розвитку, комітету з промислового розвитку Економічної та Соціальної ради ООН.

Щодо сільського господарства, то тут слід виділяти органи ООН, що переважно займаються такими питаннями як, на приклад, проблема голоду та регіональними організаціями, що вирішують вужчі регіональні проблеми с/г. До них відносяться Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, Всесвітня продовольча конференція, Міжнародний надзвичайний продовольчий фонд (1980 за участю МВФ), Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (1976 для збільшення виробництва у Африці, Азії, ЛатАмериці надає пільгові кредити). Також до регіональних відносять Міжафриканське бюро з ґрунтів та с/г, Міжнародний комітет з чаю…

Співробітництво у сфері науки та техніки здійснюється в рамках Конференції ООН з питань засосування досягнень науки та техніки в цілях розвитку. Є окремий консультативний комітет з питань науки татехніки при ЕКОСОР. Практично всі комісії ООН мають такі комітети. Прикладами договорів може бути Договір про принципи діяльності держав стосовно дослідження та використання космічного простору, включаючи МІсяць та інші небесні тіла (1966). В сфері використання світового океану конвенція ООН з морського права (1982)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в сучасному світі.

Інтеграція на сучасному етапі зумовлена переважно економічними мотивами. Лише об΄єднання НІмеччини може розглядатись в основному як прояв політичних, культурних та інших мотивів.

Дезінтеграція в своїй основі має дві причини. Перша це заперечення дійсністю самих причин інтеграційних процесів (тобто економічних причин). Інша причина полягає у тому, що в міру розвитку економіки та все повнішого задоволення потреб людини на перший план виступають чинники культурного середовища. При цьому той поріг є досить невизначеним. В цьому разі потреба в самоідентифікації нації може виникати за різного рівня розвитку країни.

Інтеграційні тенденції на макро рівені- ЄС, НАФТА, Угрупування країн Ппівденно-Східної Азії зумовлені посиленням глобальної конкуренції, а відповідно і необхідністю створення великих ринків, що могли б стати основою для конкурентоспроможності національних компаній об΄єднань країн. Це як розширює внутрішній ринок, так і стимулює ці компанії до об΄єднання, щоб краще протидіяти конкурентам з інших регіонів через ефект масштабу, об΄єднання зусиль у розробці нових технологій та продуктів.

Разом з тим спостерігаються численні точки, на Землі де відбуваються регіональні дезінтеграційні процеси зумовлені бажанням певних груп населення відокремитись від інших за національною чи релігійною ознакою, іноді основою є непропорційність розвитку країни.

Так сепаратистські настрої Північної Італії зумовлені перш за все тим, що вона переважно здійснює дотування інших регіонів країни за рахунок вищого рівня свого розвитку (північ є потужним промисловим районом, тодіяк південь переважно аграрний). Настрої у Квебеці, Країні Басків (Іспанія), Шотландії зумовлені відродженням національних почуттів у свідомості суспільства та відчуттям неповноти їх реалізації. Ольстер є прикладом конфлікту на релігійному ґрунті, що веде до дезінтеграції.

Що стосується СНД (та й колишнього РЕВ), то причиною тут переорієнтація виробничих зв΄язків, оскільки було змінено основи, на яких здійснювалось співробітництво. Фактично спочатку це були відносини СРСР- братні соціалістичні країни, які мали зиск від таких відносин переважно через нееквівалентність обміну. СРСР постачав сировинні продукти за адміністративно заниженими цінами. Перехід на ринкові відносини підірвав основу інтеграційних процесів. Аналогічно можна сказати, що провівши лібералізацію цін на нафту (фактичне підвищення у 300 разів за 1992 рік) Росія підірвала підгрунтя кооперації в рамках колишнього СРСР і спричинила дезінтеграційні процеси на цій території.

Зараз тут можна виділити нові інтеграційні сили між державами Середньої Азії, між Росією та Білоруссю, Прибалтійські держави між собою та ЄС, Україна з планами інтеграції теє в ЄС.

 

Похожие работы

<< < 45 46 47 48 49