Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

Информация - Разное

Другие материалы по предмету Разное

Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьокуБрюссель,

БельгіяЗустріч Ради Асоціації європейських університетів

26 квітня

2001 рокуБрюссель,

БельгіяЗустріч у розширеному складі групи, що готує рекомендації з Болонського процесуКвітень

2001 рокуГельсінкі,

ФінляндіяПублікація звіту Тенденції у вищій освіті II при фінансовій підтримці ЄC і ETF6-8 травня

2001 рокуХальмстад, ШвеціяЗустріч генеральних директорів ЄC і керівництва Рад ректорів європейських країн 10-16 травня 2001 рокуБратислава, СловаччинаМіжнародний семінар і 40-ва зустріч Ради Асоціації національних спілок студентів у Європі17 травня

2001 рокуПрага,

Чехія Зустріч у розширеному складі групи, що готує рекомендації з Болонського процесу18-19 травня 2001 рокуПрага,

Чехія Зустріч європейських міністрів, що відповідають за вищу освіту Червень

2001 рокуРига,

Латвія 8-а спільна зустріч у рамках мереж ENIC і NARIC і прийняття документа Визнання результатів (навчання) у Болонському процесі5-8 грудня

2001 рокуТампере,

Фінляндія 13-а щорічна конференція EAIE, розгляд питань Болонського процесу1-2 березня 2002 року Брюссель,

Бельгія Болонський процес: Зона європейської вищої освіти: перспективи і розвиток для сільськогосподарських і звязаних з ними наук; компетенція випускників21-23 травня 2003 рікҐрац, Австрія Друга конференція представників європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій 19-20 вересня 2003 рікБерлін, Німеччина Третя зустріч європейських міністрів, що відповідають за вищу освіту.2. Залучення європейських держав у Болонський процес

Рік підписання Болонської деклараціїСкорочена назва країни1999Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція2001Кіпр, Ліхтенштейн, Туреччина, Хорватія2003Албанія, Андорра, Боснія і Герцеговина, Ватикан, Македонія (Сербія і Чорногорія), Росія

3. Перелік необхідних умов для запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у навчальних закладах III IV рівнів акредитації

1. Наявність структурно-логічних схем підготовки фахівців за усіма напрямами та спеціальностями.

2. Запровадження модульної системи організації навчального процесу, системи тестування та рейтингового оцінювання знань студентів.

3. Організація навчального процесу на базі програм навчання, які формуються як набір залікових кредитів, що передбачає відхід від традиційної схеми навчальний семестр навчальний рік, навчальний курс.

4. Введення граничного терміну навчання за програмою навчання, включаючи граничний термін бюджетного фінансування.

5. Дозвіл Міністерства освіти і науки України на частковий відхід від галузевих стандартів вищої освіти (для напрямів і спеціальностей, для яких вони затверджені).

6. Розроблення індивідуальних графіків навчального процесу з урахуванням особливостей кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

7. Зарахування на навчання до вищого навчального закладу здійснюється тільки за напрямами підготовки.

8. Наявність необхідного навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

9. Формування програм навчання усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників та освітньо-професійних програм підготовки, які передбачають можливі зміни співвідношення обсягів кредитів освітньої та кваліфікаційної складових підготовки.

10. Введення інституту викладачів-кураторів індивідуальних програм навчання.

4. План заходів з підготовки до проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІI-IV рівнів акредитації

Зміст заходуФорми

реалізаціїВідповідальні виконавціТермін

виконання1. Створення робочої групи з розроблення програми проведення педагогічного експериментуРозпорядження МОНДепартамент вищої освіти20.05.032. Створення координаційної ради МОН для супроводу та узагальнення результатів педагогічного експериментуНаказ МОНДепартамент вищої освіти01.06.033. Визначення складу учасників педагогічного експерименту та розподіл напрямів підготовки за галузевими групами вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитаціїНаказ МОНДепартамент вищої освіти НМЦ вищої освіти01.06.034. Створення робочих груп у вищих навчальних закладах учасниках педагогічного експериментуНакази вищих навчальних закладівРектори вищих навчальних закладів10.06.035. Розроблення програми проведення педагогічного експериментуПрограмаРобоча група15.06.036. Проведення наради керівників робочих груп вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації учасників педагогічного експериментуПротоколДепартамент вищої освіти20.06.037. Розроблення програми проведення педагогічного експерименту в вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації учасниках експерименту, затвердження їх на Вчених радах та подання координаційній раді Міністерство освіти і науки УкраїниПрограмаРектори

вищих навчальних закладів01.07.038. Розроблення нормативної бази для забезпечення реалізації педагогічного експерименту:Нормативні документи МОНДепартамент вищої освіти Департамент економіки і фінансування НМЦ вищої освіти15.12.038.1. Тимчасове положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах учасниках експерименту 8.2. Норми часу та нові види навчальної роботи 8.3. Тимчасове положення про порядок відрахування, поновлення, переведення студентів та переривання їхнього навчання 8.4. Тимчасове положення про стипендіальне забезпечення студентів S.5. Тимчасове положення про викладача-куратора індивідуальної навчальної програми 8.6. Тимчасове положення про взаємовизнання залікових кредитів між вищими навчальними закладами учасниками експерименту 9. Формування банку тестових контрольних завдань для діагностики якості засвоєння залікових кредитівБанк тестових контрольних

завданьКоординаційна рада МОН30.06.04Висновок

Болонський процес це процес розпізнавання однієї освітньої системи іншою в європейському просторі. Якщо майбутнє України повязане з Європою, то не можна надалі стверджувати, що Болонський процес має для нас лише просвітнє та пізнавальне значення. Надання високої оцінки національній системі освіти не має заспокоювати нас і стримувати глибинне її реформування.

Всесвітнє визнання нашої освіти та висока якість навчання це досягнення попередньої епохи, попередньої системи влади, попереднього покоління.

Нині можна з жалем констатувати, що незважаючи на природні досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система (демократичність, гнучкість, незаідеологізованість), в масовому вимірі освіта стала менш якісною, а переважна більшість випускників вищих навчальних закладів (особливо нових) не конкурентоспроможна на європейському ринку праці. Це зобовязує менше говорити про власні досягнення, а все більше аналізувати світові та європейські тенденції реформування освіти і відповідно до цього напружено і послідовно вдосконалювати нашу професійну сферу діяльності.

Водночас участь системи вищої освіти України в болонських перетвореннях має бути спрямована лише на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження національних стандартів її якості. Орієнтація на Болонський процес не має призводити до надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. Навпаки, її стан треба глибоко осмислити, порівнявши з європейськими критеріями і стандартами, та визначити можливості її вдосконалення на новому етапі. При цьому еволюцію системи освіти не слід відокремлювати від інших сфер суспільства. Вона має розвиватися в гармонійному взаємозвязку з суспільством в цілому, беручи на себе роль його провідника.

Модернізація системи вищої освіти в Україні (Закон Про вищу освіту та ряд нормативних актів Міністерства освіти і науки) має деякі спільні ознаки з Болонським процесом (уведення ступеневої системи освіти), але за більшістю напрямів вона йому не відповідає. Це повязано з тим, що вихідні концепції такої модернізації не були зорієнтовані на інтегрування національної системи освіти в Європейський простір. Вони більшою мірою мали внутрішній характер і переважно зводилися до прилаштування системи вищої освіти до нових внутрішніх реалій. На сучасному етапі концепцію реформування вищої освіти слід докорінно переглянути і створити програму послідовного її зближення з європейським освітнім і науковим простором.

Уряд України має прийняти усвідомлене політичне рішення, яке б ґрунтувалося на потребі проведення зазначених реформ та було б покладено в основу рішучої зовнішньої політики держави, спрямованої на інтеграцію вітчизняної системи вищої освіти в європейський простір.

Ми починаємо рух до Болонського процесу. На цьому шляху важливо, щоб нас не спіткала небезпека. Вона в тому, аби наші перетворення не виявилися поверховими, косметичними і не звелися лише до конференцій і обговорень. Вони мають бути такими, щоб досягти бажаної мети надати молоді можливість, співпрацюючи з Європою, розбудувати Україну і зробити усіх нас громадянами прекрасного європейського континенту.

Список литературы

Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І. Тернопіль: вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. 52 с.

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 200