Финансовая стойкость предприятия

Информация - Экономика

Другие материалы по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть, . .

 

 

Відхилення ,% , % 123459119,903,68468,24368,241. 125,700,22122,0722,072. 8993,904,72571,75471,752.1. 62,200002.2. 1878,3031,893288,963188,962.3 7053,403,82481,76381,763. 0,300,60160,0060,00 9119,903,68468,24368,241. -39,400,18117,9817,981.1. 00001.2. ()-39,400,13112,6412,642. 00003. 00004. 9159,303,40439,77339,774.1. 2090,201,60260,06160,064.2. 2692,7013,501450,401350,404.3. 4376,403,68467,64367,645. 0000

4 2001 . 8.

3.2. Загальна оцінка оборотності активів підприємства.

Фінансове положення підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко и, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші.У загальному випадку швидкість обороту активів підприємства прийнято розраховувати за допомогою формули:

= /, :

, Аср активи середні

Середня величина активів за даними балансу визначається формул:

= (+)/2, : , - .

3 = 14836,5/(2476,6+5702,1)/2= 3,63 .

4 = 20815/(2476,6+11596,5)/2 = 2,96 .

Значення коефіцієнту станом на 3 квартал 2001 року - 3,63 рази, а в 4 кварталі того ж року - 2,96 раз. Незначне зниження цих коефіцієнтів відбулося через значне збільшення вартості основних засобів, а також за рахунок збільшення виробничих запасів і непогашеної заборгованості за відвантажені товари.

Потім визначається тривалість одного обороту в днях:

= 360/

. 3 = 360/3,63 = 99,17 .

4 = 360/2,96 = 121,62 .

По в 3 кварталі 2001 році середня тривалість обороту була 99,17 днів, а в 4 кварталі 2001 році середня тривалість обороту була 121,62 дня. Збільшення одного обороту активів говорить про те, що підприємство може використовувати активи протягом більшого періоду тим самим збільшуючи корисний ефект від їх використання.

3.3. Аналіз ефективності використання майна.

Функціонування підприємства залежить від його здатності приносити необхідний прибуток. При цьому варто мати на увазі, що керівництво підприємства має значну волю в регулюванні величини фінансових результатів. Так, виходячи з прийнятої фінансової стратегії, підприємство має можливість збільшувати чи зменшувати величину балансового прибутку за рахунок вибору того чи іншого способу оцінки майна, порядку його списання, установлення терміну використання і т.д.

До питань облікової політики, що визначає величину фінансового результату діяльності підприємства, у першу чергу, відносяться наступні:

- вибір способу нарахування амортизації основних засобів;

- вибір методу оці

s