Финансовая стойкость предприятия

Информация - Экономика

Другие материалы по предмету Экономика

Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьНа фінансову стійкість підприємства впливає величезне різноманіття факторів що мають таку класифікацію:

 1. по місцеві виникнення зовнішні і внутрішні
 2. по важливості результату основні і другорядні
 3. за структурою прості і складні
 4. за часом дії постійні і тимчасові

Внутрішні фактори залежать від організації роботи самого підприємства, а зовнішні не подвластны волі підприємства.

Основні внутрішні фактори. Стійкість підприємства, насамперед, залежить від складу і структури продукції, що випускається, і послуг, що робляться, у нерозривному звязку з витратами виробництва. Причому важливе співвідношення між постійними і перемінними витратами. Іншим важливим фактором є оптимальний склад і структура активів, а також правильний вибір стратегії керування ними. Значним внутрішнім фактором фінансової стійкості є склад і структура фінансових ресурсів, правильний вибір стратегії і тактики керування ними. Чим більше в підприємства власних фінансових ресурсів, тим спокойней воно може себе почувати. Великий вплив на фінансову стійкість підприємства роблять засобу, додатково мобилизуемые на ринку позичкових капіталів. Чим більше коштів може залучити підприємство, тим вище його фінансові можливості, однак зростає і фінансовий ризик. З усього цього можна виділити наступні внутрішні фактори, що впливають на фінансову стійкість підприємства:

 1. галузева приналежність підприємства;
 2. структура продукції, що випускається, її частка загалом, платоспроможному попиті;
 3. розмір оплаченого статутного капіталу;
 4. величина витрат, їхнього динаміка в порівнянні з грошовими доходами;
 5. стан майна і фінансових ресурсів, включаючи запасу і резерву, їхній склад і структуру;
 6. ефективність керування підприємством.

До зовнішніх факторів відносять вплив економічних умов господарювання, що панує в суспільстві техніку і технологію, платоспроможний попит і рівень доходів споживачів, податкову і кредитну політику, законодавчі акти по контролі за діяльністю підприємства, зовнішньоекономічні звязки й ін.

На формування стійкого фінансового положення підприємства великий вплив роблять його взаємини з контрагентами (податковими органами, банками, постачальниками, покупцями, акціонерами і т.д.). Фінансове положення визначає конкурентноздатність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів по фінансовим і іншим відносинам.

Основними задачами фінансового аналізу підприємства, що працює в умовах ринкової економіки, є:

 1. загальна оцінка фінансового положення і його зміни за звітний період;
 2. вивчення відповідності між активами і джерелами їхнього формування, раціональності їхнього розміщення й ефективності використання;
 3. визначення величини оборотного капіталу, її приросту (зменшення) і співвідношення з поточними зобовязаннями;
 4. дотримання фінансово-розрахункової і кредитної дисципліни;
 5. вивчення структури активів підприємства і його зобовязань;
 6. розрахунок оборотності поточних активів, у тому числі дебіторської заборгованості і запасів;
 7. визначення ліквідності балансу, абсолютних і відносних показників фінансової стійкості і платоспроможності підприємства;
 8. оцінка прибутковості підприємства;
 9. числення відносних показників прибутковості підприємства і факторів, що впливають на зміни їхнього рівня;
 10. визначення ділової активності підприємства;
 11. довгострокове і короткострокове прогнозування стійкості фінансового положення підприємства, тобто розробка його фінансової стратегії.

, .

, , , .

, , -, , , .

. ; ,