Бизнес-план АТзт ПГХ «Хрещатик»

Реферат - Экономика

Другие рефераты по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьФінансовий план”. (1, стр. 45 57, 114 121)

9. Організаційно-управлінський план.

 

Процес управління підприємством громадського харчування являє собою сукупність взаємоповязаних заходів та дій, які спрямовані на забезпечення оптимального співвідношення робочої сили, матеріальних та фінансових ресурсів. Ритмічне виробництво продукції та високий рівень обслуговування в ресторані та барі залежить не тільки від технічного стану виробничих приміщень і технічного обладнання залів, але і від ділових якостей працівників.

Структура управління рестораном це сукупність та супідрядність взаємоповязаних організаційних одиниць чи ланок, які виконують визначені функції. Елементом структури є орган управління, який являє собою групу працівників, які обєднані вирішенням одної задачі задовільнити запити споживачів. Головою цієї групи є керівник працівник, який виконує функції управління відповідно до дорученого йому закладу.

Управління побудоване за функціональною ознакою. Кожен виконавець має своє завдання-функцію, яку він повинен якісно і своєчасно виконувати, за що отримує відповідну винагороду. Розмір винагороди визначається залежно від якості та кількості виконаних робіт. Така організаційна структура визначає стабільність функціонування підприємства.

Керівництво АТзт “Хрещатик” входить до числа акціонерів підприємства, кожен управлінець володіє не менше як 0.7 % акцій.

Оплата праці робітників здійснюється за системою твердих ставок і премій, які нараховують члени ради директорів АТзт “Хрещатик” (середній оклад 250 грн. на місяць); премії залежать від результатів фінансово-господарської діяльності підприємства преміальний фонд становить 9 % товарообігу ресторану та бару.

Планується підтримувати тісні стосунки на договірній основі з маркетинговою фірмою “Ринок-Черкаси”. Оплата їх послуг здійснюється за виконання конкретних замовлень.

Адміністрація ресторану “Візаві” та кафе-бару “Візаві” представляє собою групу посадових осіб, яка являє собою частину трудового колективу, на чолі з директором Зрюкіною М. С. Адміністрація здійснює керівництво діяльністю колективу у відповідності зі своїми правами та зобовязаннями . Також вона діє від імені акціонерів та представляє їх інтереси, відповідає за прийняті рішення.

Трудовий колектив підприємства громадського харчування являє собою сукупність людей, які повязані між собою єдиною метою, спільною працею по виробництву та реалізації продукції.

Директор АТзт ПГХ “Хрещатик” Зрюкіна М. С. є відповідальною за організацію та результати всієї торгово-виробничої діяльності підприємства: виконання встановленого плану по товарообігу та прибутку, культуру обслуговування відвідувачів, якість продукції, стан обліку та контролю, зберігання матеріальних цінностей, дотримання трудового законодавства. Директор особисто відповідає за підбір та розміщення кадрів.

Завідуюча виробництвом АТзт ПГХ “Хрещатик” Кравченко В. П. Відповідає за виконання планових завдань по виробництву. Вона повинна забезпечити раціональне використання сировини та організувати кулінарну обробку продуктів з додержанням правил технології приготування їжі, досягнути випуска продукції високої якості, кожен день складати меню з урахуванням тих продуктів, які є в розпорядженні, вивчати попит відвідувачів, забезпечити додержання на виробництві правил санітарії та гігієни, охорони праці та техніки безпеки, своєчасно подавати в бухгалтерію звіти про використання товарно-матеріальних цінностей. (8, стр. 22-34)

В АТзт ПГХ “Хрещатик" зайнято 40 працівників, 4 з яких належать до адміністрації підприємства і 36 до виробничого персоналу. (10, стр. 55 71)

Нижче відображена організаційна та функціональна структура підприємства.

 

Рисунок 1.

 

Організаційна структура АТзт ПГХ “Хрещатик”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бухгалтер та Головний бухгалтер

1 категорії

Товарний складКухняКонди-терський цех Ресторан “Візаві”Кафе-бар “Візаві”

 

 

 

 

 

Рисунок 2.

 

Функціональна структура АТзт ПГХ “Хрещатик”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарний складКухняКонди-терський цехРесторан “Візаві”Кафе-бар “Візаві”Головний бухгалтер та бухгалтер 1 категорії

 

 

 

 

 

 

 

10. Фінансовий план АТзт “Хрещатик”.

 

Фінансова стратегія АТзт “Хрещатик” полягає в підвищенні доходності його акцій.

В таблиці 10 відображені основні показники господарської діяльності акціонерного товариства у 1997 1999 р.

 

Таблиця 10. Основні показники фінансова-господарської діяльності АТзт “Хрещатик” у 1997 1999 р.

 

ПоказникОдиниця виміру1997 р.1998 р.1999 р.Перше півріччяДруге півріччяПерше півріччяДруге півріччяТоварообіг

 

Рівень валового доходу

 

Валовий дохід

 

Податок на додану вартість

 

Поточні витрати виробництва і обігу

 

Рівень витрат виробництва і обігу

 

Балансовий прибуток

 

Рівень балансового прибутку

 

Податок на прибуток

 

Чистий прибуток

 

Рівень чистого прибутку Тис. грн.

 

%

 

тис. грн.

 

тис. грн.

 

 

тис. грн.

 

 

%

 

s