Бизнес-план АТзт ПГХ «Хрещатик»

Реферат - Экономика

Другие рефераты по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьТис. грн.

 

%

 

 

%

 

 

 

тис. грн.

 

%

105.0

 

848.18

 

162.87

 

17.44

 

 

155.1

 

 

 

184.5

 

176.0105.0

 

1347.21

 

282.41

 

20.97

 

 

268.9

 

 

 

206.7

 

197.0105.0

 

1465.69

 

293.38

 

20.75

 

 

279.4

 

 

 

370.4

 

352.0

У таблиці 14 розраховано точку беззбитковості АТзт “Хрещатик” на 1999 р. Мінімальний товарообіг, за рахунок якого мають бути покриті всі витрати, становить 192.73 тис. грн., тобто 13.63 % від запланованого обсягу прогнозованого товарообігу. Наведене уже наперед свідчить про відносно низький ризик вкладів капіталу у розвиток ресторану та бару.

 

Таблиця 14. Розрахунок точки беззбитковості АТзт “Хрещатик” на 1999 р.

 

Вид витратСума,

тис. грн.% у товарообігу1. Умовно-постійні витратиНа оренду та утримання будівель, споруд, приміщень

Амортизаційні

Заробітна плата (брутто)

На поточний ремонт

На рекламу

Інші витрати18.0

16.68

105.0

0.6

32.19

9.0Разом181.472. Умовно-змінні витратиТранспортні

Зношування спец. одягу, столової білизни. МШЗП

На столовий посуд та прибори

На паливо, газ, електроенергію

На зберігання та сортування

Втрати ТМЦ в дорозі та при зберіганні

На тару

На маркетинг

Інші витрати0.22

0.03

0.03

0.8

0.03

0.01

0.03

1.0

1.38Разом3.53Рівень валового доходу65.0Точка беззбитковості, тис. грн.192.73**Плановий товарообіг, тис. грн.1414.18

** *100% = 192.73 (1, стр. 59 65, 128 130)

11. Оцінка та страхування ризику.

 

Даний проект на основі маркетингу має малий ступінь ризику. Так, статистика діяльності приватних ресторанів міста не має прикладів банкрутства. Навпаки, ця сфера вкладення капіталу вважається прибутковою та привабливою.

До окремих видів ризику цього проекту відносяться:

  • Невиконання обовязків постачальниками. Але за умов конкуренції в місті є великий вибір щодо укладення договорів на постачання сировини.
  • Зміна цін на сировину та паливно-енергетичні ресурси. Зміна цін викличе їх підвищення на продукцію ресторану та бару, але, враховуючи специфіку контингенту споживачів, це не повинно значно відбитися на зниженні рентабельності підприємства та прибутковості вкладів у розвиток ресторану та бару.
  • Вплив конкуренції. Аналіз конкурентоспроможності ресторану та бару (розглянутий у розділі 6) дає змогу сподіватися, що найближчим часом жоден із закладів району не може скласти серйозної конкуренції Атзт “Хрещатик”.

У таблиці 14 подано розрахунки рівня ризикованості проекту вкладення коштів у розвиток ресторану та бару.

 

Таблиця 14. Розрахунок рівня ризикованості вкладень у розвиток ресторану та бару.

 

Оцінка можливого результатуЗапроек-тований прибуток на 105 тис. грн. (Д)Значення ймовірно-сті (Рі)Можливий прибуток, тис. грн. (Дс)Д-Дс(Д-Дс)2(Д-Дс)2*РіБанківські вкладиПесимістична, 3%

Стримана, 10%

Оптимістична, 25%

Разом

Разом дисперсія

Коефіцієнт варіації6.02

20.5

50.130.2

0.6

0.2

1.01.2

12.3

10.03

23.53 (Дс)17.51

3.03

26.6306.6

9.18

707.5661.32

5.51

141.51

208.34

14.43

0.61*Інвестування в розвиток ресторану та баруПесимістична, 80%

Стримана, 100%

Оптимістична,140%

Разом

Разом дисперсія

Коефіцієнт варіації160.0

200.0

284.0

0.2

0.6

0.2

1.032.0

120.0

56.8

240.8 (Дс)80.0

40.0

43.26400.0

1600.0

1866.21280.0

960.0

373.24

2613.24

51.12

0.21*

В таблиці 14 порівнюються вкладення коштів у розвиток ресторану та банківського вкладу за аналогічний період. Розраховані коефіцієнти дисперсії та варіації свідчать про те, що купівля акцій ресторану є менш ризикованою та прибутковішою, ніж комерційні банківські вкладення під різні позичкові проценти.

За нестабільної економічної ситуації для зменшення ризикованості проекту доцільно створити на підприємстві фонд комерційного ризику, куди має відраховуватись 10% чистого прибутку ресторану та бару (за цих умов прибутковість акцій знизиться на 10%).

Альтернативним методом зниження ризику є співробітництво з страховою компанією з метою страхування ризику вкладення коштів у розвиток діяльності ресторану та бару (в цьому випадку прибутковість акцій АТзт “Хрещатик” зменшуватиметься з врахуванням суми страхових внесків). (1, стр. 65 66, 130 132)

Для оцінки ефективності проекту в цілому визначимо термін окупності акціонерного капіталу за формулою:

Ny = , де

Ny спрощений показник строку окупності, років;

U розмір інвестицій, тис. грн.;

R щорічний чистий доход, тис. грн.

 

Отже, =0.6 років

Для врахування фактору часу визначимо теперішню вартість майбутнього чистого доходу, що дорівнюватиме сумі акціонерного капіталу (105.0 тис. грн.) за формулою:

Rm = п , де

ЧДт майбутній чистий доход;

Р дисконтна ставка;

n кількість років.

При розрахунках будемо використовувати прогнозну середню процентну ставку на найближчі роки у розмірі 25%.

Отже, 0.6 = 116.7 ( тис. грн.)

Отже, теперішня вартість майбутнього чистого доходу, що дорівнюватиме сумі акціонерного капіталу, складає 116.7 тис. грн., а термін окупності акціонерного капіталу 0.8 року:

= 0.8 ( року)

Проведені розрахунки свідчать про відносно низький ризик вкладення капіталу в розвиток ресторану “Візаві” та бару “Візаві”.

Список в

s