БЖД /Укр./

Вопросы - Разное

Другие вопросы по предмету Разное

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьтичні зони:2-23,0-29,4-31,5-35,7-483-15,9-21,3-23,0-26,0-37* При застосуванні одягу з відповідною теплоізоляцією (J,С, м2/Вт); 0,71 (1 а); 0,82 (1б); 0,61 (2); 0,51 (3).

** Наведені значення температури повітря стосовно різних класів не виключають регламентацію часу перебування в несприятливому мікрокліматі (сумарне за робочий час та безперервне).

*** Вказано температуру відносно спокійного повітря: при вітрі вона повинна бути збільшена на 2,0 Сна кожний 1 м/с.

 

Таблиця 5.4

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року

Показник мікрокліматуКлас умов праціТемпера повітря , С

(нижня межа)ОптимальнийДопустимийШкідливий 3КатегоріяЗагальні енер-1 ступінь2 ступінь3 ступінь4 ступіньробітговитрати, Вт123.13.23.33.41адо 139За СН28,1-31,031,1-34,034,1-37,037,1-40,01б140-17428,1-31,031,1-34,034,1-37,037,1-40,02а175-23227,1-30,030,1-33,033,1-36,036,1-39,02б233-29027,1-30,030,1-33,033,1-36,036,1-39,03>29026,1-29,029,1-32,032,1-35,035,1-38,0Швидкість руху повітря, м/сЗа СНЗа СННижче максимально допустимих значеньВідносна вологість повітря, -7071-8586-100-Теплове випромінювання, Вт/м2141-15001501-20002001-25002501-3500

 

Таблиця 6

Класи умов праці залежно від параметрів світлового середовища виробничих приміщень (для постійних робочих місць)

Клас умов праціФактор виробничого середовищаДопустимийШкідливий 31 ступінь2 ступінь3 ступінь4 ступінь23.13.23.33.4Природне освітлення (КПО,%)Норма 1НедостатньоВідсутнєОсвітленість робочої поверхні(Е, лк)Норма 10-5 Ен- Ен2Еуфн61 Строительные нормы й правила. Часть II. Нормы проектирования. Естественное й искусственное освещение.

2 Ен - нормоване значення освітленості.

3 Р - нормований показник освітленості.

4 Кпн - нормоване значення коефіцієнта пульсації.

5 Згідно з Санитарными нормами ультрафиолетового излучения в производственных помещениях.

6 Еуфн - нормоване значення ультрафіолетової опроміненості.

 

Таблиця 7

Класи умов праці за показниками важкості трудового процесу

Клас умов праціПоказники важкостіОптимальнийДопустимийШкідливий (важка праця) 3(легке фізич-(середнєп/птрудового процесуне наванта-фізичне на-1 ступінь2 ступінь3 ступіньження)вантаження)123.13.23.312345671Фізичне динамічне навантаження,виражене в одиницях механічноїроботи за зміну, кг-м1.1При регіональному навантаженні(з переважаючою участю мязів рукта плечового поясу) при переміщеннівантажу на відстань до 1 м:для чоловіківдо 2500до 5000до 7000до 9000> 9000для жінокдо 1500до 3000до 4000до 5500> 55001.2При загальному навантаженні(за участю мязів рук, корпуса, ніг):при переміщенні вантажуна відстань від 1 до 5 м:для чоловіківдо 12 500до 46 000до 70 000до 90 000> 90 000для жінокдо 14 000до 28 000до 40 000до 55 000> 55 0002Маса вантажу, що підіймається тапереміщується, кг:2.1Підіймання та переміщення (разове)вантажів при чергуванні з іншоюроботою (до 2 разів на годину):для чоловіківдо 15до ЗО> ЗОдля жінокдо 5ДО 10> 1012345672.2Підіймання та переміщення (разове)вантажів постійно протягом робочоїзміни:для чоловіківдо 5до 15до 30>30для жінокдо 3до 7>72.3Сумарна маса вантажів, щопереміщуються протягом зміни:з робочої поверхнідля чоловіків-до 870>870для жінок-до 350>3503 підлогидля чоловіків-до 435>435для жінок-до 175>1753Стереотипні робочі рухи (кількістьза зміну)3.1При локальному навантаженні(за участю мязів кистей тапальців рук)до 20 000до 40 000до 60 000>60 0003.2При регіональному навантаженні(при роботі з переважною участюмязів рук та плечового пояса)до 10 000до 20 000до ЗО 000>30 0004Статичне навантаження*Величина статичного навантаженняза зміну при утриманні вантажу,докладання зусиль, кгсоднією рукоюдо 18 000до 36 000до 70 000>70 000двома рукамидо 36 000до 70 000до 140 000> 140 000за участю мязів корпуса та нігдо 43 000до 100 000до 200 000>200 0005Робоча позавільнаПеріодичнеПеріодичнеПеребу-зручнаперебуван-перебуван-вання в не-поза (змінаня в не-ня в не-зручній,позизручній,зручнійфіксованійсидячи-фіксованійфіксованійпозі більшестоячи запозіпозі до50% часубажанням(неможли-50% часузміни;робітника)вість змінизміни;перебуван-взаємороз-перебуван-ня у виму-ташуванняня у виму-шеній позірізнихшеній позі(на колі-частин тіла(навпочіп-нах, навпо-відносноки, начіпкиодна одної)колінахта ін.)до 25%та ін.) добільшечасу зміни25% часу25% часузмінизміни6Нахили корпуса (кількість за зміну)до 50 разівВимушеніВимушеніВимушенінахилинахилинахилибільше 30,більше 30,більше 30,51-100101-300300 разівразівразів7Переміщення у просторі (переходи,обумовлені технологічним процесомпротягом зміни), кмдо 4ДО 10до 15>15* До п.4: тільки для чоловіків; для жінок слід приймати значення, на 40% нижчі від вказаних.

 

 

Таблиця 8

Класи умов праці за показниками напруженості трудового процесу

Клас умов праціОптимальнийДопустимийШкідливий (напружена праця)3Показники напруженості(напруженість(напруженістьNтрудового процесупраці легкогопраці1 ступінь2 ступінь3 сту-ступеня)середньогопіньступеня)123.13.23.31Інтелектуальні навантаження1.1Зміст роботиРішення прос-Рішення склад-Евристичнатих альтерна-них завдань з(творча) дія-тивних за-вибором за ві-льність, щовдань згідно здомим алго-вимагає вирі-інструкцієюритмом (робо-шення склад-та по серіїних завданьінструкцій)при відсутно-сті алгоритму1.2Сприймання сигналів (інформа-СприйманняСприйманняСприйманняСприйманняції) та їх оцінкасигналів, алесигналів з на-сигналі

s