БЖД /Укр./

Клас умов праціОптимальнийДопустимийШкідливий (напружена праця)3Показники напруженості(напруженість(напруженістьNтрудового процесупраці легкогопраці1 ступінь2 ступінь3 сту-ступеня)середньогопіньступеня)123.13.23.31Інтелектуальні навантаження1.1Зміст роботиРішення прос-Рішення склад-Евристичнатих альтерна-них завдань з(творча) дія-тивних за-вибором

БЖД /Укр./

Вопросы

Разное

Другие вопросы по предмету

Разное

Сдать работу со 100% гаранией

БЖД

 

Таблиця 1

Класи умов праці залежно від вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони (перевищення ГДК, разів)

Клас умов праціФактор виробничого середовищаДопустимийШкідлвий 3Небезпечний1 ступінь2ступінь3 ступінь4 ступіньекстремальний23.13.23.33.44Шкідливі речовини за винятком перерахованих нижче<ГДК1,1-3,03.1-6.06.1-10.010.1-20.0>20Речовини з гостроспрямованим механізмом дії<ГДК1,1-3,03.1-6.06.1-10.0> 10*Алергени<ГДК1.1-3.03.1-10.0>10.0Канцерогени<ГДК1.1-3.03.1-6.06.1-10.0>10.0Протипухлинні лікарські засоби,****гормони (естрогени)**Наркотичні аналгетики*****Метали,оксиди металів<ГДК1.1-3.03.1-10.010.1-20.0>20.0Аерозолі переважно фіброгенної дії<ГДК1.1-2.02.1-5.05.1-10.0>10.0* Перевищення вказаного рівня для речовин з гостроспрямованим механізмом дії може призвести до гострого смертельного отруєння.

** Речовини, при роботі з якими повинен бути виключений контакт з органами дихання та шкірою.

*** Робота з вказаними речовинами при їх виробництві, а також в онкологічних диспансерах та підрозділах дає право віднесення умов праці до даного класу.

 

Таблиця 2

Класи умов праці при роботі з біологічним фактором

Клас умов праціФактор виробничого середовищаДопустимийШкідливий 3Небезпечний(біологічний)1 ступінь2 ступінь3 ступінь4 ступіньекстремальний)23.13.23.33.44Патогенні мікроорганізми:особливо небезпечні інфекції*збудники інших інфекційних*захворюваньМікроорганізми-продуценти, препарати,<ГДК1,1-3,03,1-10,0>10,0що містять живі клітини та споримікроорганізмів (перевищення ГДК,разів)Білкові препарати (перевищення ГДК,<ГДК-1,1-2,02,1-10,0>10,0разів) * Робота в спеціалізованих медичних, ветеринарних установах та підрозділах, спеціалізованих господарствах для хворих тварин дає право віднесення умов праці до вказаного класу.

 

Таблиця З

Класи умов праці залежно від рівня шуму, вібрації, інфразвуку та ультразвуку на робочих місцях

Клас умов праціФактор виробничого середовищаДопустимийШкідливий 3Небезпечний1 ступінь2 ступінь3 ступінь4 ступіньекстремальний)23.13.23.33.44Шум, дБА екв.<ГДК 1,1-3*3,1-66,1-9>9,1130*****Вібрація загальна, локальна, рівень<ГДК<3**3,1-66,1-99,1-12>12віброшвидкості, дБА екв.кор.Вібрація імпульсна, віброприскорення,<ГДК-1,1-22,1-33,1-4>4разівІнфразвук, дБ<ГДК<3***3,1-66,1-9>9,1Ультразвук повітряний, дБ<ГДК<5****5,1-1010,1-15>15,1* Перевищення ГДР на дБА екв. (відлік для визначення ступенів 3 класу від 80 дБА).

** Перевищення рівнів віброшвидкості на дБА екв. кор.

*** Перевищення в одній з частот на дБ.

**** Перевищення в одній з частот на дБ.

***** Перевищення вказаних величин у будь-якій октавній смузі.

 

Таблиця 4

Класи умов праці при дії електромагнітних випромінювань (перевищення ГДР, разів)

Клас умов праціФактор виробничого середовищаДопустимийШкідливий 3Небезпечний (екстре-1 ступінь2 ступінь3 ступінь4 ступіньмальний)23.13.23.33.44Постійне магнітне поле<ГДК1,1-3,03,1-5,05,1-10,0>10Електростатичне поле<ГДК1,1-3,03,1-5,05,1-10,0>10Електричні поля промислової<ГДК (для1,1-3,03,1-5,05,1-10,0>10частоти (50 Гц)всього робочогодня)Магнітні поля промислової частоти<ГДК (для1,1-3,03,1-5,05,1-10,0>10(50 Гц)всього робочогодня)Електромагнітні випромінюваннярадіочастотного діапазону:0,01-3 МГц<ГДК1,1-3,03,1-5,05,1-10,0>103-30 МГц<ГДК1,1-3,03,1-5,05,1-10,0>1030-300 МГц<ГДК1,1-3,03,1-5,05,1-8,08,1-10,0>10300 МГц-300 ГГц<ГДК1,1-3,03,1-5,05,1-8,08,1-10,0>10Лазерне випромінювання*<ГДК (дляГДР11,1-3,03,1-6,06,1-10,0>10 ГДР2хронічногоГДР2ГДР2ГДР2ГДР2впливу)(для од-нократ-ної дії)* Для ГДР при тривалості впливу рівній або більшій за 0,2 години.

 

Таблиця 5.1

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року

Клас умов праціФактор виробничого середовищаОптимальнийДопустимийШкідливий 3Небезпечний1 ступінь2 ступінь3 ступінь4 ступіньексремальний)123.13.23.33.44Температура повітря, °СЗа СНЗа СНЗа показником WBGT-індексу, див. Табл 5.1.1.Швидкість руху повітря,

м/с------Вологість повітря,%------Теплове випромінювання,Вт/м2----141-15001501-20002001-25002501-3500>3500

Таблиця 5.1.1

Класи умов праці за показником WBGT-індексу* для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року ('С)

Клас умов праціКатегоріяЗагальніОптимальнийДопустимийШкідливий 3робітенерговитрати ,Вт1 ступінь2 ступінь3 ступінь4 ступінь123.13.23.33.41адо 13921,0-23,423,5-25,425,5-26,626,7-27,427,5-28,628,7-31,01б140-17420,2-22,822,9-25,825,9-26,126,2-26,927,0-27,928,0-30,32а175-23219,2-21,922,0-25,125,2-25,525,6-26,326,3-27,327,4-29,92б233-29018,2-10,921,0-23,924,0-24,224,3-25,025,1-26,426,5-29,13більше 29017,0-18,919,0-21,821,9-22,222,3-23,423,5-25,725,8-27,9* WBGT (ТСН) - індекс теплового навантаження середовища.

 

Таблиця 5.2

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень у холодну пору року

ПоказникмікрокліматуКлас умов праціТемпера повітря,°С

(нижня межа)ОптимальнийДопустимийШкідливий 3КатегоріяЗагальні енер-1 ступінь2 ступінь3 ступінь4 ступіньробітговитрати, Вт123.13.23.33.41адо 139За СН*За СН*18,1-20,016,1-18,014,1-16,012,0-14,01б140-174----17,1-19,015,1-17,013,1-15,011,0-13,02а175-232----14,1-16,012,1-14,010,1-12,08,0-10,02б233-290----13,1-15,011,1-13,09,1-11,07,0-9,03>290----12,1-14,010,1-12,08,1-10,06,0-8,0Вологість повітря, %----Вимоги відсутніШвидкість руху повітря, м/с----Див. примітку* Санитарные нормы микроклимата производственных помещений.Примітка: При збільшенні швидкості руху повітря на 0,1 м/с від оптимальної за СН температура повітря повинна бути збільшена на 0,2 °С.

 

Таблиця 5.3

Класи умов праці за показниками мікроклімату для відкритих територій в холодну пору року (зима) та в холодних приміщеннях

Клас умов праціПоказникДопустимийШкідливий (нижня межа)** 31 ступінь2 ступінь3 ступінь4 ступінь23.13.23.33.4Температура повітря, °С***Кліматичні зони:2-23,0-29,4-31,5-35,7-483-15,9-21,3-23,0-26,0-37* При застосуванні одягу з відповідною теплоізоляцією (J,°С, м2/Вт); 0,71 (1 а); 0,82 (1б); 0,61 (2); 0,51 (3).

** Наведені значення температури повітря стосовно різних класів не виключають регламентацію часу перебування в несприятливому мікрокліматі (сумарне за робочий час та безперервне).

*** Вказано температуру відносно спокійного повітря: при вітрі вона повинна бути збільшена на 2,0 °Сна кожний 1 м/с.

 

Таблиця 5.4

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року

Показник мікрокліматуКлас умов праціТемпера повітря , °С

(нижня межа)ОптимальнийДопустимийШкідливий 3КатегоріяЗагальні енер-1 ступінь2 ступінь3 ступінь4 ступіньробітговитрати, Вт123.13.23.33.41адо 139За СН28,1-31,031,1-34,034,1-37,037,1-40,01б140-17428,1-31,031,1-34,034,1-37,037,1-40,02а175-23227,1-30,030,1-33,033,1-36,036,1-39,02б233-29027,1-30,030,1-33,033,1-36,036,1-39,03>29026,1-29,029,1-32,032,1-35,035,1-38,0Швидкість руху повітря, м/сЗа СНЗа СННижче максимально допустимих значеньВідносна вологість повітря, %60-7071-8586-100-Теплове випромінювання, Вт/м2141-15001501-20002001-25002501-3500

 

Таблиця 6

Класи умов праці залежно від параметрів світлового середовища виробничих приміщень (для постійних робочих місць)

Клас умов праціФактор виробничого середовищаДопустимийШкідливий 31 ступінь2 ступінь3 ступінь4 ступінь23.13.23.33.4Природне освітлення (КПО,%)Норма 1НедостатньоВідсутнєОсвітленість робочої поверхні(Е, лк)Норма 10-5 Ен- Ен2<0,5 ЕнСліпуча близькість джерел світла(показник осліпленості, Р,відн. од.)Норма 1Р<Рн3 Відбита сліпуча близькістьВідсутністьНаявністьПульсація освітленості (коефіцієнтпульсації, Кп , %)Норма 1Кп >Кпн4Ультрафіолетова радіація(опроміненість, Е уф, Вт/м2)Норма 5Еуф >Еуфн61 Строительные нормы й правила. Часть II. Нормы проектирования. Естественное й искусственное освещение.

2 Ен - нормоване значення освітленості.

3 Р - нормований показник освітленості.

4 Кпн - нормоване значення коефіцієнта пульсації.

5 Згідно з Санитарными нормами ультрафиолетового излучения в производственных помещениях.

6 Еуфн - нормоване значення ультрафіолетової опроміненості.

 

Таблиця 7

Класи умов праці за показниками важкості трудового процесу

Клас умов праціПоказники важкостіОптимальнийДопустимийШкідливий (важка праця) 3(легке фізич-(середнєп/птрудового процесуне наванта-фізичне на-1 ступінь2 ступінь3 ступіньження)вантаження)123.13.23.312345671Фізичне динамічне навантаження,виражене в одиницях механічноїроботи за зміну, кг-м1.1При регіональному навантаженні(з переважаючою участю м'язів рукта плечового поясу) при переміщеннівантажу на відстань до 1 м:для чоловіківдо 2500до 5000до 7000до 9000> 9000для жінокдо 1500до 3000до 4000до 5500> 55001.2При загальному навантаженні(за участю м'язів рук, корпуса, ніг):при переміщенні вантажуна відстань від 1 до 5 м:для чоловіківдо 12 500до 46 000до 70 000до 90 000> 90 000для жінокдо 14 000до 28 000до 40 000до 55 000> 55 0002Маса вантажу, що підіймається тапереміщується, кг:2.1Підіймання та переміщення (разове)вантажів при чергуванні з іншоюроботою (до 2 разів на годину):для чоловіківдо 15до ЗО> ЗОдля жінокдо 5ДО 10> 1012345672.2Підіймання та переміщення (разове)вантажів постійно протягом робочоїзміни:для чоловіківдо 5до 15до 30>30для жінокдо 3до 7>72.3Сумарна маса вантажів, щопереміщуються протягом зміни:з

Похожие работы

1 2 >