Беселеві функції

Курсовой проект - Математика и статистика

Другие курсовые по предмету Математика и статистика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть, і .

Рішення.

На підставі формули (5) знаходимо одне приватне рішення:

.

 

2. Знайти одне з рішень рівняння:

 

, .

 

Рішення.

Зробимо заміну

 

.

 

При одержимо:

 

.

 

При будемо шукати рішення у вигляді узагальненого статечного ряду:

 

.

 

Рівняння на має вигляд ;

 

, , , , тому

,

, .

 

Рисунок 1 Графік функції y=J0 (x)

 

Рисунок 2 Графік функції y=J1 (x)

 

Висновок

 

Розглянуті усі рішення рівнянь, які можуть бути представлені у вигляді добутку трьох функцій. Складені графіки функцій.

 

 

Список літератури

 

1. ПискуновН.С. Диференціальне й інтегральне вирахування, навчальний посібник для вузів. К., 2003

2. РомановськийП. І. Ряди Фурє. Теорія поля. Аналітичні й спеціальні функції. Перетворення Лапласа, навчальний посібник для вузів. К., 2004

3. СамарськийА.А., Гулін А.В. Чисельні методи. К., 2003

4. Синіцин О.К., НавроцкийА.А.Алгоритми обчислювальної математики. К., 2003

s