Суб’єкти провадження в справах про порушення митних правил

Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство

Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьпро працю України від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради України. 1971. додаток до № 50.

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток до N 51.

10. Коментар до Митного кодексу України / за ред. М.М. Каленського, П. В. Пашка. К.: Юстиніан, 2004. 617 с.

11. Кримінально-процесуальний кодекс України. Затверджений Законом від 28.12.60 // Відомості Верховної Ради Української РСР, 1961, N 2.

12. Митне право України: Навч. Посібник / За заг. ред. В.В. Ченцова. К.: Істина, 2007. 328 с.

13. Митний кодекс України від 11.07.2002 N9-VІ // Відомості Верховної Ради України. 2002. - № 38-39.

14. Приймаченко Д.В. До питання вдосконалення провадження у справах про порушення митних правил // Підприємництво, господарство і право, № 3, 2007. С. 3-6.

15. Приймаченко Д.В. Субєкти провадження у справах про порушення митних правил: проблемні питання процесуального статусу // Митна справа, № 6, 2006. С. 3-6.

16. Про адвокатуру. Закон України // Відомості Верховної Ради, 1993, N 9.

17. Проблемы теории и практики таможенного дела: Сборник научных трудов: В 2 частях. Часть 2 / Под науч. ред. Проф. И.М. Блинова. М.6 РИОРТА, 1997. 332 с.

18. Проект Закону України Про внесення змін до Митного кодексу України (нова редакція).

19. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо провадження у справах про порушення митних правил. Наказ Державної митної служби України від 30.12.04 № 936.

20. Про затвердження Порядку дій у разі виявлення органами (підрозділами) Державної прикордонної служби України порушень законодавства й порушення справ, провадження в яких віднесено до компетенції митних органів. Спільний Наказ Державної митної служби України та Адміністрації Державної прикордонної служби України від 01.06.2005 N 461/439.

21. Про органiзацiйне вдосконалення дiяльностi пiдроздiлiв митних органiв, що здiйснюють заходи з протидiї митним правопорушення. Наказ Державної митної служби України вiд 04.02.08 N 85.

22. Про органiзацiйне забезпечення дiяльностi пiдроздiлiв митних органiв, що здiйснюють заходи з протидiї митним правопорушенням. Наказ Державної митної служби України від 19.02.08 № 157.

s