Стуктура апарату Кіровської районної ради

Отчет по практике - Менеджмент

Другие отчеты по практике по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьраді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради;

- вносить раді пропозиції щодо створення і обрання постійних комісій районної ради;

- координує діяльність постійних комісій, дає їм доручення, Сприяє виконанню ними рекомендацій, надає допомогу у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією;

- організовує проведення місцевих референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- вносить на розгляд ради питання, повязані з відкликанням депутатів виборцями у порядку, встановленому законодавством;

- формує та подає на затвердження ради персональний склад виконавчого комітету;

- подає на затвердження ради систему відділів, управлінь та інших органів ради, Пропозиції про внесення змін і доповнень до цієї системи, Про реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів ради;

- організовує і очолює роботу виконавчого комітету;

- є розпорядником рахунків ради та її виконавчого комітету в установах банків;

- підписує рішення ради та виконавчого комітету, Протоколи сесій ради;

- інформує раду про стан справ на території району;

- не менше 1 разу на рік або у визначений районною радою строк звітує перед радою про свою діяльність і діяльність виконавчого комітету;

- забезпечує гласність у роботі ради.

 

1.3 Організація роботи відділів Кіровського виконавчого комітету

 

Фінансовий відділ:

- організовує роботу зі складання проектів бюджетів міста, районних бюджетів міського підпорядкування на основі рішень виконкому міської Ради народних депутатів і вказівок вищестоящих фінансових органів;

- складає проект бюджету міста та надає його виконкому міської Ради народних депутатів;

- вносить виконкому міської Ради пропозиції про розподіл доходів і видатків міського бюджету між бюджетом міста та районними бюджетами міського підпорядкування;

- проводить заходи щодо зміцнення дохідної бази кожного з бюджетів;

- розглядає проекти зведених кошторисів видатків управлінь та відділів виконкому міської Ради народних депутатів та окремих установ, які фінансуються міським фінансовим відділом, по видатках на освіту, охорону здоровя, соціальне забезпечення та інші заходи по міському бюджету, кошторисів витрат на утримання апарату виконкому Ради народних депутатів та її управлінь і відділів;

- аналізує обґрунтованість надання пільг підприємствам і установам з платежів до бюджету згідно з чинним законодавством, бере участь у роботі зі створення ринку цінних паперів, аналізує його вплив на фінансовий стан господарства і грошового обігу, проводять реєстрацію та облік в обігу цінних паперів акціонерними товариствами, комерційними банками, підприємствами;

- контролює правильність проведення виплат контролю і відшкодувань за рахунок республіканського бюджету, передбачених чинними нормативними актами;

- готує пропозиції про випуск в обіг грошово-речових лотерей;

- здійснює практичну допомогу фінансовим органам міста в організації роботи з впровадження нових форм господарювання;

- встановлює ділові звязки з іншими установами і відділами виконкому з питань удосконалення фінансового і господарського механізму податкового законодавства, ціноутворення.

Організаційний відділ:

- надання систематичної допомоги нижчестоящим радянським органам у поліпшенні організаційно-масової роботи;

- безпосередня організаторська діяльність на місцях, в районах, містах, селах і селищах, на підприємствах, в колгоспах і радгоспах;

- надання допомоги своїй Раді, її органам у підготовці сесій, засідань виконкому, у роботі з депутатами та постійними комісіями;

- здійснення взаємодії з іншими відділами та управліннями.

Однією з найважливіших сторін їх діяльності є організація (за дорученням виконкому) контролю і перевірки виконання в органах управління, підпорядкованих відповідним Радам.

Юридичний відділ:

- сприяння у забезпеченні дотримання законності в діяльності облвиконкому та його посадових осіб;

- здійснення контролю за відповідністю чинному законодавству і міжнародним договорам, учасником яких є Україна, проектів нормативних та інших правових актів, які подаються на підпис керівництву облвиконкому;

- безпосередня участь у розробці проектів нормативних та інших правових актів відповідно до компетенції облвиконкому;

- правове консультування посадових осіб та структурних підрозділів облвиконкому за основними напрямами його діяльності;

- представлення інтересів облвиконкому у судах та інших державних органах з правових питань.

Відділ бухгалтерського обліку:

- забезпечення виконання функцій одержувача бюджетних коштів, визначених Бюджетним кодексом України;

- проведення роботи з підготовки проекту кошторису доходів і витрат на утримання Виконкому муніципального району з місцевого бюджету;

- виконання робіт з обліку виконання кошторису доходів і витрат за коштами місцевого бюджету в порядку, встановленому діючими нормативними правовими актами з бухгалтерського обліку в бюджетних установах, підготовку встановленої звітності;

- аналіз виконання кошторису доходів і витрат на утримання Виконкому муніципального району, розробка заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

- підготовка в установленому порядку пропозицій щодо коректування обсягів затверджених кошторисних призначень в розрізі с

s