Стуктура апарату Кіровської районної ради

Отчет по практике - Менеджмент

Другие отчеты по практике по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьМіністерство освіти і науки україни

Донецький державний університет управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звіт

про комплексну з фаху та передвипускну практику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецьк, 2010

 

ЗМІСТ

 

Вступ

1. Звіт з комплексної практики з фаху

1.1 Загальна характеристика організації

1.2 Структура апарату Кіровської районної ради в м.Донецьку

1.3 Організація роботи відділів Кіровського виконавчого комітету

1.4 Аналіз формування та виконання місцевого бюджету

1.5 Звіт про фінансову діяльність виконкому

1.6 Аналіз системи кадрової політики Кіровського виконавчого комітету

2. Звіт з передвипускної практики

2.1 Транспортне обслуговування м.Донецька

2.2 Система транспортного обслуговування Кіровського району м.Донецька

2.3 Проблеми транспортного обслуговування міста

2.4 Рекомендації щодо удосконалення транспортної системи м.Донецька, в тому числі Кіровського району

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ

 

Мною, студенткою 4-го курсу Донецького державного університету управління, у період з 4 січня по 5 лютого, була пройдена комплексна з фаху та передвипускна практика, що є складовою частиною навчального плану, передбаченого моєю спеціальністю - менеджмент організацій.

Метою практики є формування професійних вмінь і навичок щодо виділення проблеми, її дослідження, розробки варіантів вирішення, пошуку найоптимальнішого варіанту та підготовки проекту самостійного рішення під час професійної діяльності на низовому та середньому рівні управління в реальних умовах функціонування організації, а також поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами та методами прийняття управлінських рішень, розробки пропозицій щодо систематичного оновлення та творчого застосування набутих знань в практичній діяльності.

Мною були досягнуті мети даної практики, я узагальнила отримані мною знання, старанно виконувала всі доручення мого керівництва. Під час практики я аналізувала організацію, у якій проходила практика, робила висновки й результати цього аналізу, і ці висновки представлені мною в даному звіті про проходження практики.

Для проходження практики була обрана Кіровська районна у м. Донецьку рада.

Практика проходила у планово-економічному відділі з 04.01.10 по 5.02.10 під безпосереднім керівництвом завідуючого планово-економічного відділу Кіровської районної у м. Донецьку ради М.И.Шишко. Під час практики я вивчила організаційну структуру районної ради, функції та повноваження органів місцевого самоврядування, механізм фінансування діяльності органів місцевого самоврядування, основну документацію, що забезпечує функціонування відділу.

 

1. Звіт з комплексної практики з фаху

 

1.1 Загальна характеристика організації

 

На території міста Донецька діють 9 районних, Моспинська міська та Ларинська селищна ради і їхні виконавчі комітети, що підлеглі міськраді і відповідно Пролетарській та Будьоннівській райрадам. Вони здійснюють свою діяльність відповідно до повноважень, передбачених Законом України Про місцеве самоврядування в Україні в обсягах і межах, обумовлених міською радою.

Виконавчий комітет працює відповідно до Регламенту Кіровської районної ради (розділ VIII). Регламент Кіровської районної ради V скликання розроблений відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні та затверджено на сесії райради рішенням № У/1-8 від 11.04.2006.

Виконавчий комітет утворений рішенням районної ради від 11.04.06 № IV/1-7. Цим же рішенням затверджено його склад у кількості 16 чоловік.

Планування роботи виконкому ведеться на рік (перспективний план) та щоквартально. Проект плану розробляється за пропозиціями відділів ради, аналізується організаційним відділом, проходить узгодження як проект рішення виконкому і виноситься на затвердження виконкому не пізніше останнього за планом засідання попереднього кварталу. У плані роботи відображена тематика і графік засідань, відповідальні особи, а також організаційна робота. Перспективний план роботи виконкому на 2009 р. затверджений рішенням виконкому від 24.12.2008 № 673.

Планування роботи відділів ведеться на рік. План роботи готує і підписує завідувач відділом, стверджує заступник голови ради з напряму або керуючий справами виконкому. У разі потреби після погодження заступником голови план роботи відділу затверджується головою ради. При плануванні роботи відділу враховуються положення планів роботи ради, виконавчого комітету, тематика апаратних нарад, засідань господарського активу і т.д. Плани роботи відділів знаходяться в документації відділів, на першу вимогу надаються в організаційний відділ для використання в роботі. На підставі планів роботи та інших, актуальних в даний час, документів організаційним відділом готуються щотижневі заходи, які передаються в організаційний відділ міськради. Контролює виконання плану роботи відділу завідувач відділом, плану роботи виконкому - керуючий справами виконкому.

Структура відповідає специфіці району, повноважень по відповідних галузях і напрямах роботи. Штатний розпис в кількості 127,5 одиниць затверджено міським головою та погоджено з фінансовим управлі

s