Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

Курсовой проект - История

Другие курсовые по предмету История

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть. російська вільна вища школа сформувалася в професіонально диференційовану, динамічну систему, яка по темпах розвитку обігнала державну.

 

 

Список використаних джерел і літератури

 

1. Джерела:

1.1 Из истории Киевского политехнического института: Сб. док. и материалов. (18981917гг.). К.: Издательство Киевского университета, 1961.

1.2 Киевский университет: Документы и материалы, 18341984. К.: Вища шк., 1984.

1.3 Одесі 200. Тези доповідей Міжнародної науково теоретичної конференції. 6 8 вер. 1994. ч.2.

1.4 Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической революции: Сб. док. и материалов. Харьков, 1977.

 

2.Література:

2.1 БортникЛ.А. Сторінки історії Харківського університету: статут 1884р. та його наслідки// Вісник Харківського університету ім. В.Н. Каразіна. №603. 2003.

2.2 Дмитрієв С.С. З історії Московського університету// Вісник Московського університету. Сер. 8. Історія. 1995. №6.

2.3 Днєпров Е. Д Нариси історії школи і педагогічної думки народів СРСР к. ХІХ н. ХХ ст. М., 1991.

2.4 Дьомін О. Забутий рік Є. В.Тарле в Одесі: навчання в Новоросійському університеті// Історичний журнал. №4. 2004.

2.5 КасьяновГ.В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ ХХ ст.: соціально політичний портрет. К., 1993.

2.6 Кубійович В. Енциклопедія українознавства. В 10 т. словникова частина. Париж Нью Йорк: Молоде життя, 1976. Т. 8.

2.7 Марголіс Ю.Д. Вітчизні на користь, а росіянам во славу: З історії університетської освіти в Петербурзі в ХУІІІ ХІХ ст. Л., 1988.

2.8 Нариси історії української інтелігенції (І пол. ХХ ст.). У 3 кн. Кн. 1. К., 1994.

2.9 Нечаєв Н.Реформи та контрреформи: з історії Російських університетів// Народна освіта. 1991. №3.

2.10 ПаначинФ.Г. Педагогічна освіта в Росії (історично педагогічні нариси): М., 1979.

2.11 Полонська ВасиленкоН. Історія України: У 2 т. т. 2 від сер. ХУІІ до 1923р. К., 1993.

2.12 ПотапенкоК.К.Вища педагогічна школа України: практика перебудови// Вища і середня педагогічна школа. Випуск 15. К., 1991.

2.13 Різун В.В.Нариси історії Київського національного університету імені Т.Шевченка. К., 2004.

2.14 СарбейВ.Г. Націонадьне відродження України. Сер. Україна крізь віки. У 15 т.т. Т. 9. К., 1999р.

2.15 Сірополко С. Історія освіти в Україні. К, 2001.

2.16 СтруковаГ.О.Склад студентства Харківського університету напр. ХІХ на поч. ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. №556, 2002.

2.17 ФедоровВ.А. Історія Росії ХІХ п. ХХ ст. М., 1998.

s