Створення презентації в програмі PowerPoint

В центрі вікна розташований невідформатований шаблон першого, титульного слайду. З правого боку відображено вікно задач "Создание презентации". З лівого боку

Створення презентації в програмі PowerPoint

Дипломная работа

Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией
роз печатку всіх слайдів, слайдів із якогось діапазону або слайдів і якимись номерами. В строчці "Цвет или оттенки серого" можна в залежності від підключеного принтеру, обрати варіант роз печатки слайдів: в кольори, в сірих полу тонах або чорно-білий (без відтінків сірого).

Встановивши прапорець "Масштабировать по листу", таким чином ви вкажете PowerPoint масштабувати слайд при роздрукуванні таким чином, щоб він займав максимальну величину листка. Прапорець "Обрамления слайдов" добавить при роз печатці рамки кругом слайдів. А встановивши прапорець "Печать примечания и рукописные примечания" дозволить розпечатати сторінки із примітками до слайдів. Після настройки всіх параметрів роз печатки, натисніть на "ОК" для відправки слайдів на принтер.

 

5.1 Перевірка правопису

 

Для того щоб перевірити правопис, потрібно натиснути на клавішу "F8" на клавіатурі. Виявивши в тексті помилку, PowerPoint закінчить процес перевірки правопису та запропонує вам варіант виправлення (мал.26.1). Якщо ви згодні із PowerPoint, то клацніть по кнопці "Заменить", якщо ж ні то по кнопці "Пропустить".

Мал.26.1.

 

5.2 Створення гіперпосилання у презентації

 

Для того щоб вставити гіперпосилання у презентацію потрібно створити окрему презентацію, що матиме один слайд із книжної орієнтації. Потім відкрийте слайд із прикладом ілюстрації. Потім клацніть по малюнку, а потім по інструменті "Добавление гиперссылки" на панелі "Стандартная". Відкриється вікно "Добавление гиперссылки". В Області звязати із: клацніть на пункті "файлом Web-страницей". Із правого боку, в рядку "Папка", необхідно вказати шлях та імя другої презентації та клацнути по "ОК". Спилка на файл із книжковою орієнтацією добавлена. Потім необхідно добавити гіперпосилання у другій презентації на першу, для того щоб після перегляду можна було повернутися до вихідної презентації.

Гіперпосилання активні тільки в режимі "Показ слайдов". В "Обычном режиме" та в режимі "Сортировщик слайдов" гіперпосилання пасивні.

Якщо у другій презентації ви добавили гіперпосилання на вихідну презентацію, як це було описано вище, то після активації відкриється перший слайд вихідної презентації. Для того щоб повернутися на необхідний слайд в вихідній презентації, клацніть по інструментові "Добавить гиперссылку" та зробити наступні дії:

Обрати у вікні "Добавление гиперссылки", шлях до вихідної презентації;

Клацніть по кнопці "Закладка";

У вікні обрати "Выбор места в документе", потім заголовок слайду, на який необхідно зробити перехід та клацніть по кнопці "ОК";

Клацніть по кнопці "ОК" у вікні "Добавление гиперссылки".

Гіперпосилання на необхідний слайд буде додане.

Для показу створених слайдів потрібно кількість файлів обох презентацій.

 

5.3. Техніка безпеки

 

1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КОРИСТУВАЧІВ ПК З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

1.1 Виконувати умови інструкції з експлуатації ПК.

1.2 При експлуатації ПК необхідно памятати, що первинні мережі електроживлення під час роботи знаходиться під напругою, яка є небезпечною для життя людини, тому необхідно користуватися справними розетками, відгалуджувальним та зєднувальними коробками, вимикачами та іншими електроприладами.

1.3 До роботи з ПК допускаються працівники та учні, з якими був проведений вступ ний інструктаж та первинний інструктаж (на робочому місці) з питань охорони праці, техніки безпеки та зроблений запис про їх проведення у спеціальному журналі інструктажів.

1.4 Працівники та учні при роботі з ПК повинні дотримуватися вимог техніки безпеки, пожежної безпеки.

1.5 При виявленні в обладнанні ПК ознак несправності (іскріння, пробоїв, підвищення температури, запаху гару, ознак горіння) необхідно негайно припинити роботу, відключити все обладнання від електромережі і терміново повідомити про це відповідних посадових осіб, спеціалістів.

1.6 Вміти діяти в разі ураження інших працівників, учнів електричним струмом або виникнення пожежі.

1.7 Знати місця розташування первинних засобів пожежегасіння, план евакуації працівників з приміщення в разі виникнення пожежі.

2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ РОБОТИ З ПК

2.1 Стіни приміщень для роботи з ПК мають бути пофарбовані чи обклеєні шпалерними спокійних кольорів з коефіцієнтом відбиття 40% -60%. Вікна повинні обладнуватися сонцезахисними пристроями (жалюзі, штори і т.п.).

2.2 Для освітлення приміщень з ПК необхідно використовувати люмінесцентні світильники. Освітленість робочих місць у горизонтальній площині висоті 0,8 м від підлоги повинна бути не менше 400 лк. Вертикальна освітленість у площині екрану 300 лк.

2.3 У приміщеннях для роботи з ПК необхідно проводити вологе прибирання та регулярне провітрювання протягом робочого дня. Видалення пилу з екрану необхідно проводити не рідше одного разу на день.

3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ КОРИСТУВАЧА ПК.

3.1 Робочі місця для працюючих з дисплеями необхідно розташовувати таким чином, щоб до поля зору працюючого не потрапляли вікна та освітлювальні прилади. Відеотермінали повинні встановлюватися під кутом 90-105 до вікон та на відстані не меншій 2,5-3 м від стін з вікнами. До поля зору працюючого з дисплеєм не повинні потрапляти поверхні, які мають властивість віддзеркалювання. Покриття столів повинне бути матовим з коефіцієнтом відбиття 0,25-0,4.

3.2 Відстань між робочими місцями ПК повинна бути не меншою 1,5-му ряду та не меншою 1м між рядами. ПК повинні розміщуватися не ближче 1їм від джерела тепла.

3.3 Відстань від очей користувача до екрану повинна становити 500мм-700мм, кут зору 10-20, але не більше 40, кут між верхнім краєм відео терміналу та рівнем очей користувача повинен бути меншим 10. Найбільш вигідним є розташування екрану перпендикулярно до лінії зору користувача.

4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО РЕЖИМУ ПРАЦІ

4.1 З метою уникнення перевантаження організму робочий день користувача ПК повинен проходити у раціональному режимі праці та відпочинку, який передбачає дотримання регламентованих перерв, їх активне проведення, систематичне проведення виробничої гімнастики, рівномірний розподіл завдань.

4.2 Загальний час роботи з відеотерміналом не повинен перевищувати 50% тривалості робочого дня. Якщо виконання повязане тільки з використанням компютера, то при неможливості зміни діяльності необхідно робити перерви та паузи. Для робіт, які виконуються з великим навантаженням, слід робити 10-15 хвилин перерви через кожну годину для мало інтенсивної роботи такі перерви потрібно робити через 2 години. Кількість мікропауз (до 1 хвилини) слід визначити індивідуально.

4.3 Форми та зміст перерв можуть бути різними: виконання альтернативних вправ з нормативних допоміжних робіт, які не вимагають великого напруження, приймання їжі та інше. На початку перерви виконується гімнастика для очей, під час однієї з перерв рекомендується проведення загальної гімнастики.

4.4 Виконання фізичних вправ з нормативним навантаженням протягом робочого дня рекомендується індивідуально, залежно від відчуття втоми. Гімнастика повинна бути спрямована на корекцію вимушеної пози, покращення кровообігу, часткову комплектацію дефіциту рухливої активності.

5. ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДО КОРИСТУВАЧІВ ПК

5.1 Перед початком роботи на ПК користувач повинен: - пересвідчуватися у цілості корпусів і блоків (обладнання) ПК; перевірити наявність заземлення, справність і цілісність кабелів живлення, місця їх підключення. Забороняється вмикати ПК та починати роботу при виявлених несправностях.

5.2 Під час роботи пересвідчившись у справності обладнання, увімкнувши живлення ПК, розпочинати роботу, дотримуючись умов інструкції з його експлуатації.

6. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

замінювати і знімати елементи або вузли та проводити перемонтаж при ввімкненому ПК;

зєднувати і розєднувати вилки та розетки первинних мереж електроживлення, які знаходяться під напругою;

знімати кришки, які закривають доступ до струмопровідних частин мережі первинного електроживлення при ввімкнутому обладнанні;

користуватися паяльником з незаземленим корпусом;

замінювати запобіжники під напругою;

залишати ПК у ввімкненому стані без нагляду.

По закінченню робочого дня:

послідовно вимкнути ПК, кнопкою „ВИМК" відключити електроживлення ПК згідно з інструкцією по експлуатації, і вийняти вилку кабелю живлення з розетки.

впорядкувати робоче місце користувача ПК, прибрати використане обладнання та матеріали у відведенні місця.

при виявленні недоліків у роботі ПК протягом робочого часу необхідно повідомити посадовим особам та спеціалістам.

залишаючи приміщення після закінчення робочого дня, дотримуючись встановленого режиму огляду приміщення, необхідно:

зачинити вікна, квартирки, штори;

перевірити приміщення та переконатися у відсутності тліючих предметів;

відключити від електромережі всі електроприлади, електрообладнання та вимкнути освітлення;

здати приміщення черговому вахтеру під охорону.

7. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КОРИСТУВАЧІВ ЗАСОБІВ ОРГТЕХНІКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

7.1 Користувачі засобів оргтехніки зобовязані:

завжди виконувати інструкції, що поставляються разом з засобами оргтехніки;

підключати ксерокопію вальне обладнання тільки до заземленої розетки живлення, неправильне підключення може привести до ураження електричним струмом;

дотримуватися обережності при пер

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 >