Створення презентації в програмі PowerPoint

В центрі вікна розташований невідформатований шаблон першого, титульного слайду. З правого боку відображено вікно задач "Создание презентации". З лівого боку

Створення презентації в програмі PowerPoint

Дипломная работа

Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией
рядків: invinitive, past, past participle, translation. Нижче набрати наприклад: become, became, become, стать. На новому рядку можна набрати наприклад: begin, began, begun, начать. І в останньому рядку: blow, blew, blown, дуть.

Мал.14.4.

 

Виділити таблицю на панелі "Таблицы и границы" обрати інструмент "Центировать по вертикали", а потім на панелі "Форматирование" - інструмент "По центру". Вміст комірок вирівняється по центру.

Для того щоб текст комірок відповідав обраному стилю, змінимо колір шрифту і границь наприклад на жовто-гарячий колір. Для зміни кольору шрифта, не знімаючи виділення таблиці, клацнути по інструментові "Цвет текста" на панелі "Форматирование" та обрати в палітрі інструментів жовто-гарячий колір. Для зміни кольору границі таблиці потрібно виділити її двічі клацнувши на якійсь із границь. Відкриється вікно "Формат таблицы" (мал.14.5), в якому у рядку "Цвет" встановити жовто-гарячий колір. Після цього необхідно клацнути по кнопці "Все границы" на панелі "Таблицы и границы", для того щоб встановити відображення границі комірок, або виділити границі в області попереднього перегляду вікна "Формат таблицы".

 

Мал.14.5.

 

Так як шрифт таблиці за умовчанням дуже великий то потрібно зменшити розмір шрифту. Для того щоб зменшити розмір шрифта потрібно виділити таблицю і встановити значення 24, обравши його за допомогою інструмента "Размер шрифта" на панелі інструментів "Форматирование".

Якщо нам необхідно наприклад підрегулювати ширину стовпців таблиці тобто змінити ширину стовпця, то потрібно клацнути мишею в любій комірці потрібного нам стовпця і встановити курсор на лінію розділення стовпців. Якщо ми правильно встановили курсор, то він буде мати вигляд спрямованої у два боки стрілки із двійною вертикальною лінією по центру. Натиснути ліву кнопку миші і не відпускаючи її, пере двинути границю в потрібному направленні. Аналогічно можна змінити висоту рядків таблиці.

Для того щоб добавити стовпець (рядок) до таблиці, виділити в ній стовпець (рядок) і клацнути правою кнопкою миші. В контекстному меню обрати команду "Добавить столбцы (строки)". Стовпець буде добавлений з лівого боку від виділеного, а рядок під виділеним рядком.

Для очистки комірки, рядка або стовпця таблиці необхідно їх виділити і натиснути клавішу Delete.

Для видалення комірки, рядка чи стовпця таблиці потрібно виділити їх і клацанням першою кнопкою миші визвати к контекстне меню. В ньому обрати пункт "Удалить ячейку" або "Удалить столбец".

Для вставки до тексту або таблиці із файлу потрібно створити новий слайд.

 

3.2 Вставка до слайду таблицю Excel

 

Для того щоб вставити таблицю Excel до слайду потрібно добавити новий слайд, обравши у вікні "Создать слайд" авто розмітку "Только заголовок" (мал.15.1).

 

 

Відкрийте готову таблицю "Excel", виділіть потрібну область границі і клацнути на ній правою клавішею миші. Зявиться контекстне меню, в якому обрати пункт "Копировать". Після цього потрібно повернутися до слайду і вставити до нього таблицю, клацнувши на панелі інструментів "Стандартная" по кнопці "Вставить".

 

3.3 Звязування таблиці в слайді із таблицею MS Excel

 

Можна вставити в слайд таблицю Excel, зберігши при цьому зв'язок із висхідною таблицею. Це значить, що у випадку зміни таблиці в Excel відбудеться відновлення таблиці, вставленої до слайду.

Для того щоб зробити зв'язок із таблицею Excl, скопіювавши готову таблицю в буфер обміну, потім повернутися до слайду і обрати в меню "Правка" пункт "Специальная вставка". Відкриється вікно "Специальная вставка" мал.16.1, в якому обрати пункт "Объект Лист Microsoft Office Excel" і встановіть прапорець "Связь".

Якщо прапорець "Связь" встановлений, зміни висхідного файлу будуть відслідковуватися при кожному відкритті презентації. На екрані монітора буде зявлятися вікно PowerPoint із повідомленням: "Эта презентация содержит ссылки на другие файлы". Клацнувши по кнопці "Обновить святи", ви відновите таблицю в презентації.

3.4 Вставка до слайду Діаграми

 

Для вставки простої діаграми або графіка потрібно створити новий слайд та обрати у вікні "Создать слайд" авторозмітку "Заголовок и диаграмма". Відкриється слайд виду, що показаний на (мал.17.1).

 

Мал.17.1.

 

Скопіюйте до нового слайду заголовок із попереднього слайду та виправте його текст на: "Вставка діаграми".

Для вставки діаграми потрібно двічі клацнути по піктограмі діаграми. Відкриється вікно із прикладом діаграми та вікно вихідної таблиці даних.

 

Мал.17.2.

 

Відредагуйте вихідну таблицю так, як вам необхідно. Наприклад: заголовки стовпців можна змінити на: 2003, 2004, 2005. Стовбець D видалити. Для цього необхідно клацнути по заголовку стовпця D, а потім клацнути по виділеному стовбці правою кнопкою миші. У контекстному меню обрати пункт "Удалить" (мал.17.2).

Замініть назви рядків таблиці на: "Продукт 1" та "Продукт 2". Третій рядок видаліть таким же способом, як був видалено стовбець. Внесіть до відповідних комірок дані для "Продукта 1" - 30, 40, 50 та для "Продукту 2" - 27, 70, 15. Після цього клацнути в любому місці слайда за областю розташування діаграми. Виходить слайд, що показаний на (мал.17.3).

 

Мал.17.3.

 

Мал. 17.4.

 

PowerPoint має зручний інструментарій для редагування виду діаграми. Двічі клацнувши по діаграмі. На панелі інструментів "Стандартная" зявляться нові інструменти (мал.17.4).

Клацнувши по інструменті "Режим таблицы", можна заховати область редагування вихідної таблиці і на екрані останеться тільки область діаграми.

Інструменти "По строкам" та "По столбцам" (їх можна відобразити, клацнувши по кнопці (чорний трикутничок) на панелі та обрати пункт "Отображать кнопки на двух строках") дозволяють швидко змінити спосіб створення діаграми. Коли ми клацнемо по інструментові "По столбцам" і наша діаграми прийме вигляд, як показано на (мал.17.5). Тоді стовбці діаграми згрупуються не по рокам, а по продуктам.

 

Мал.17.5.

 

Клацання по інструментові "Таблица данных" приєднає до діаграми таблицю вихідних даних оформлену у стилі діаграми (мал.17.6).

 

Мал.17.6.

 

Клацнувши по кнопці (чорний трикутничок) інструменту "Тип диаграммы", відкриється вікно вибору типів діаграм (мал.17.7). Клацнувши по необхідному типі діаграми, можна швидко змінити зовнішній вид діаграми.

 

Мал.17.7.

 

Наприклад, на такий, як на (мал.17.8).

 

Мал.17.8.

 

Інструменти "Линии сетки оси категорій" та "Линии сетки оси значений"

включають та виключають відображення ліній сітки по відповідним осям. Інструмент "Легенда" включає та виключає відображення легенди в області створення діаграми.

Велика кількість інструментів доступна в контекстному меню, що викликається правою кнопкою миші на тому чи іншому елементі діаграми. Наприклад нам необхідно змінити колір діаграми або графіка.

Для зміни кольору діаграми потрібно двічі клацнути по ній мишею, а потім одноразово по рядку колір якого необхідно змінити. В нашому прикладі клацаємо по рядку "2005", який відображається на діаграмі пісочним кольором. Після клацання ряд буде помічений маркерами. Клацнувши правою кнопкою миші по виділеному рядкові і у контекстному меню обрати пункт "Формат рядов данных" (мал.17.9).

 

Мал.17.9.

 

Відкриється однойменне вікно, в якому на закладці "Вид" (мал.17.10) необхідно в області "Заливка" обрати новий колір діаграми. Потім клацнути наприклад по ярко-зеленому кольорі, і область "Образец" змінить свій колір. Потім клацнути по кнопці "ОК".

 

Мал.17.10.

 

3.5 Вставка до слайду графічних об'єктів

 

Для вставки до слайду графічного об'єкта (малюнок, фотографії) потрібно створити новий слайд і обрати у вікні "Разметка слайда" авторозмітку "Заголовок, текст и графика". Відкриється слайд виду, що показаний на (мал.18.1).

 

Мал.18.1.

 

Скопіюйте до нового слайду заголовок із попереднього слайду та виправте його текст на: "Вставка графики". Текстове поле можна видалити або набрати в ньому текст до ілюстрації. Наприклад: Приклад ілюстрації. Потім двічі клацнути по піктограмі ілюстрації. Відкриється вікно "Выберите рисунок" (мал.18.2) із колекцією графічних зображень.

 

Мал.18.2.

 

Потім обираємо якусь картинку і двічі клацнути по ній мишею. Наша обрана картинка вставиться до слайду, а вікно галереї закриється. Наш слайд буде мати вигляд, як на (мал.18.3).

 

Мал.18.3.

 

Також можна вставити зображення до любого слайду в не залежності від обраного типу авторозмітки. Для цього необхідно обрати в меню "

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>