Створення презентації в програмі PowerPoint

В центрі вікна розташований невідформатований шаблон першого, титульного слайду. З правого боку відображено вікно задач "Создание презентации". З лівого боку

Створення презентації в програмі PowerPoint

Дипломная работа

Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

НА ТЕМУ:

"Створення презентації в програмі PowerPoint"

Зміст

 

1. Вступ

1.1 Запуск Power Point

1.2 Основні елементи програми PowerPoint

1.3 Створення нової презентації PowerPoint

1.4 Вибір режиму перегляду слайда

1.5 Способи виділення фрагмента тексту

2. Редагування фрагменту текста

2.1 Зміна параметрів шрифту

2.2 Зміна кольору тексту та фону

2.3 Вирівнювання текст

2.4 Добавлення текстового поля та вставка символу

2.5 Збереження презентації PowerPoint

3. Створення слайду із маркованим списком

3.1 Вставка до слайду таблиці

3.2 Вставка до слайду таблицю Excel

3.3 Звязування таблиці в слайді із таблицею MS Excel

3.4 Вставка до слайду Діаграми

3.5 Вставка до слайду графічних об'єктів

4. Вставка до слайду відео та звука

4.1 Вставка до слайду Флеш-анімації

4.2 Сортування слайдів та доопрацювання презентації

4.3 Настройка анімації переходів між слайдами

4.4 Настройка анімації слайду

4.5 Демонстрація презентації

5. Роздруківка презентації

5.1 Перевірка правопису

5.2 Створення гіперпосилання у презентації

5.3. Техніка безпеки

Висновок

Література

 

1. Вступ

 

Програма PowerPoint - це програма за допомогою якої можна створити презентацію, яка матиме той вигляд який користувач задасть сам. Можна вставити до презентації: малюнки, графіку, різне написання тексту, надати колір тексту, змінити фон презентації, надати вашій презентації різних ефектних анімацій та інше.

Зараз ця програма дуже популярна серед підприємців, бізнесменів та інше. Можна до вашого слайду також вставити таблицю Excel. Крім вставки таблиць можна також вставити діаграму із різною графічною основою.

За допомогою програми PowerPoint можна розпечатати презентацію яку ви створили у вигляді докладу. Розпечатати можна окремі слайди, у вигляді роздаточного матеріалу для слухачів, можна розпечатати слайди із примітками або саму структуру презентації. Такі можливості презентації в основному обирають підприємці, банкіри і інше.

Настройка слайдів має велике значення у презентації. Настроїти слайди можна за часом або за вказівкою користувача, тобто за клацанням мишки. Якщо необхідно поміняти слайди місцями, то це можна зробити за допомогою режиму "Сортировщик слайдов". У цьому режимі можна за допомогою миші, клацаючи нею по необхідному слайдові, Змінити розміщення слайду.

 

1.1 Запуск Power Point

 

Для запуску програми PowerPoint необхідно клацнути по кнопці "Пуск" і вибрати в меню пункт "Программы" - "MS PowerPoint". Якщо програма відсутня в меню "Программы", то потрібно пошукати в меню "MS Office". Можливо піктограма необхідної програми розташована на робочому столі. Для запуску програми з робочого столу потрібно двічі натиснути лівою кнопкою миші по піктограмі.

1.2 Основні елементи програми PowerPoint

 

Після загрузки PowerPoint на екрані монітору відобразиться вікно "Microsoft PowerPoint" (мал.2.1).

 

 

В центрі вікна розташований невідформатований шаблон першого, титульного слайду. З правого боку відображено вікно задач "Создание презентации". З лівого боку - "Область структури", знизу - "Область заміток". Зверху основного вікна розташований рядок заголовку із назвою презентації та трьома кнопками. Ліва кнопка "Свернуть" - звертає вікно без виходу із PowerPoint, середня - "Развернуть" -розгортає основне вікно або звертає його до стандартного розміру, права кнопка - "Закрыть" - закриває програму PowerPoint. Під рядком заголовку розташована панель меню, на якій відображено значок PowerPoint та дев'ять кнопок із назвами меню ("Файл", "Правка", "Вид", "Вставка", "Формат", "Сервис", "Показ слайдов", "Окно", Справка). Нижче розташована панель інструментів: "Стандартная" та "Форматирование". Знизу вікна розташована панель "Рисование". Кнопки на панелі інструментів служать для часто використаних команд.

Якщо вікно PowerPoint має інші панелі інструментів, то необхідно клацнути правою кнопкою миші по меню "Правка" на панелі інструментів та у відкритому меню клацанням миші встановити прапорці.

Якщо навести вказівник миші на якусь із кнопок панелі інструментів. То через декілька секунд з'явиться підказка із назвою кнопки.

 

1.3 Створення нової презентації PowerPoint

 

В підрозділі "Создание" розділ вікна задач "Создание презентации" перераховані способи створення презентації (мал.4.1):

 

Рис. 4.1. Нова презентація (слайд без форматування)

 

Из шаблона оформления (для створення презентації у стилі обраного шаблону)

Из мастера автосодержания (для створення типової презентації).

Клацнувши по пункті "Из шаблона оформления" відкриється вікно "Дизайн слайда" із колекції стилів оформлення слайду (мал.4.2).

Обрати необхідний шаблон оформлення презентації двічі клацнувши по ньому мишею. Наприклад ми обрали шаблон "Разрез". Клацнувши по ньому цей шаблон буде застосовано. Клацнувши мишею в полі місце заповнення Заголовок слайда та ввести із клавіатури необхідний текст. Потім клацнути по полю місце заповнення "Подзаголовок слайда" і ввести потрібний текст. Для завершення вводу тексту потрібно мишою клацнути за текстовим полем. Наш перший слайд створено (мал.4.3).

 

 

1.4 Вибір режиму перегляду слайда

 

При створенню слайда на основі шаблону за умовчанням включається режим перегляду "Обычный". Це найбільш кращий режим перегляду. При включеному режимі "Обычный" вікно PowerPoint розділено на три області. В лівій частині вікна відображається "Область структуры презентации". В центрі вікна сам слайд, внизу - "Область заметок". При демонстрації презентації область заміток на слайді не відображається. З лівого боку під областю структури розташовано три кнопки вибору режиму відображення.

В режимі "Сортировщик слайдов" (мал.5.2).

 

 

Всі слайди презентації відображаються у вигляді мініатюр в вікні перегляду.

Над областью структури розташовано дві кнопки, які служать для переключення між режимами "Структура" та "Слайды".

Режим "Структура" призначений для перегляду текстового вмісту слайда, вводу та редагування тексту.

Режим "Страница" розміток. Для переключення в цей режим необхідно в меню "Вид" обрати пункт "Страницы разметок".

 

1.5 Способи виділення фрагмента тексту

 

Для редагування та форматування тексту необхідно уміти виділяти його виділяти. Найлегший спосіб виділення фрагменту тексту - клацнути мишею на початку фрагмента. Потім натиснути ліву кнопку миші та не відпускаючи її, перемістити курсор в кінець фрагменту.

Для того, щоб виділити Слово - клацнути по ньому мишею. Речення - натиснути клавішу "Ctrl" і утримуючи її клацнути по необхідному реченні. Абзац - тричі клацнути по потрібному абзаці мишею. Для виділення Всього тексту - вибрати в меню "Правка" пункт "Выделить всё" або натиснути комбінацію клавіш "Ctrl" + "A". При цьому якщо курсор знаходиться в текстовому полі слайду, буде виділений весь текст, що розташований в цьому полі. Якщо курсор розташований за полем, то буде виділено всі текстові поля слайду.

2. Редагування фрагменту текста

 

При наборі тексту часто виникає необхідність внести в набраний текст зміни: вставити чи видалити слово або речення, перенести фрагмент тексту на нове місце і інше.

Щоб вставити текст в існуючий фрагмент то потрібно клацнути мишею в тому місці документа, в якому необхідно вставити новий текст та ввести потрібний текст із клавіатури. Набраний вами текст буде зміщувати існуючий в праву сторону.

Для видалення виділеного фрагмента тексту натиснути на клавіатурі клавішу "Del" або клавішу "Backspace". Або вибрати пункт "Очистить" меню "Правка".

Можна також видалити виділений текст із збереженням в буфері обміну. Для цього на виділеному фрагменті клацнути правою кнопкою миші і в відкритому контекстному меню обрати команду "Вырезать" або натиснути комбінацію клавіш "Ctrl" + "X".

Вирізаний фрагмент тексту можна вставити в іншу частину документа. Для цього клацнути правою кнопкою миші і обрати в контекстному меню команду "Вставить". Крім того, ви можете вставити текст, клацнувши по кнопці "Вставить" стандартної панелі або обрати пункт "Вставить" в меню "Правка", чи натиснути комбінацію клавіш "Ctrl" + "V".

Для того щоб скопіювати фрагмент тексту в буфер обміну, задати команду "Копировать". Цю к

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>