Безпека життєдіяльності в лісовому господарстві

З допомогою садово паркового мистецтва людина впорядковує ландшафт законами красоти, вирішуючи при цьому комплекс специфічним, функціональних і ідеологічних завдань.

Безпека життєдіяльності в лісовому господарстві

Курсовой проект

Безопасность жизнедеятельности

Другие курсовые по предмету

Безопасность жизнедеятельности

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ в лісовому господарстві

 

ВСТУП

 

Для сучасного суспільства немаловажне значення мають природно естетичні багатства, оточуючі людину. Їх треба вміти бачити, зрозуміти їх значимість і емоційні закономірності сприйняття. Прекрасні зразки природи і садово-паркового мистецтва здійснюють великий художній і духовний вплив на виховання високого моральності особистості. Академік Д.С. Лихачов вважав, що через садово-паркове мистецтво можна побачити як відноситься людина до природи, до всього навколишнього.

Обєкти ландшафтного мистецтва формуються на основі взаємодії і взаємозвязку пяти основних компонентів : клімату, землі, води, рослинності і тваринного світу.

Метою формування таких обєктів є створення комфортного та естетичного повноцінного середовища. Іншими словами, обєкти ландшафтного мистецтва є штучними утвореннями, які створюються на основі із враженням природних компонентів та факторів. Ступінь вторгнення людини в природні комплекси визначається її потенційними можливостями і художнім замислом майстра. Парки і сади є не тільки територіями для відпочинку і прогулянок, а в своєму роді витворами мистецтва, емоційна дія котрих може навіть призвести до такого стану, що зможе перевищити відчуття від живопису , музики або поезії.

Співвідношення природних компонентів при формуванні обєктів ландшафтного мистецтва повинно бути підпорядковані їх взаємодії і в першу чергу економічним вимогам рослин. При цьому вирішення естетичних задач повинно враховувати не просто декоративні особливості рослин, а й екологічні взаємовідносини, які обумовили склад рослинних угрупувань та їх приуроченість до різних форм рельєфу, водойм, ґрунтово гідрологічних умов.

Потрібно відмітити, що ландшафт це садово парковий простір, що включає в себе закономірно взаємозвязану сукупність природних (рослинність, рельєф, ґрунт, вода) і штучних (інженерно архітектурних споруд) компонентів, і організованих таким чином, щоб створити найкращі умови для роботи чи відпочинку на відкритому просторі.

З допомогою садово паркового мистецтва людина впорядковує ландшафт законами красоти, вирішуючи при цьому комплекс специфічним, функціональних і ідеологічних завдань. В парку на порівняно невеликій території збираються всі найкращі природні явища даної місцевості, а іноді цілого регіону. Центральні якості, присутні в природному ландшафті, залишаються, а всі негативні явища, які впливають на його декоративно художні і санітарно гігієнічні фактори поступово видаляються. В процесі будівництва парку (саду) виникає синтез природних елементів ландшафту (рослинності, рельєфу, води, повітря) і штучних форм, тобто складається новий вигляд ландшафту. Садово-парковий ландшафт це поняття включає в себе і звязок садово-паркового ландшафту з історією мистецтва, формуванням і розвитком, архітектурним стилем , і деякими соціальними і екологічними явищами, визначаючі їх суспільне явища.

Важливу роль у створенні красивих ландшафтів і монументальних міських і паркових насаджень повинні відіграти різні садово - декоративні форми (пірамідальні, кулясті, пониклі, тощо).

Потрібно посилити увагу до розробки територіальних питань безпеки життєдіяльності людини в лісовому господарстві.

 

1. Загальні вимоги про безпеку життєдіяльності в лісгоспі

 

Лісокультурні роботи слід організовувати і виконувати відповідно до карти технологічного процесу, яка розробляється і затверджується у встановленому роботодавцем порядку та з виконанням вимог Правил безпеки. У карту технологічного включаються технологічна схема обєкта, порядок і спосіб виконання робіт, особливі вказівки.

На стежках та дорогах, що перетинають ділянки, де виконуються лісокультурні роботи, мають встановлюватись заборонні знаки відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026-76, які забороняють прохід та проїзд стороннім особам (технічним засобам).

Лісокультурні землі необхідно заздалегідь обстежити. Небезпечні місця (крутосхили, крутояри, ями тощо) та виділені місця для відпочинку необхідно позначити попереджувальними знаками. Перед виконанням механізованих робіт на схилах знаки безпеки повинні встановлюватись також коло підгіря.

Працівники на лісокультурних роботах повинні бути забезпечені роботодавцем питною водою, аптечками для надання швидкої допомоги та засобами індивідуального захисту. На період проведення робіт декількома працівниками один із має призначатися старшим.

Лісокультурні роботи необхідно проводити за швидкості вітру не більше 11 м/с. Вони мають припинятися в період грози, злив та при видимості менше 50 м, з настанням сутінок і в нічні години.

На період роботи лісогосподарських машин необхідно забезпечити:

 1. відсутність працівників на навісних знаряддях і поруч з ними при підійманні, опусканні та розворотах машин;
 2. розвертання машин у місцях, де немає перешкод;
 3. рух машини під час подолання перешкод тільки на першій передачі швидкості, переїзд через повалені дерева під прямим кутом, через невеликі заглиблення під кутом 15-20 градусів до осі руху агрегату;
 4. спорудження стійких настилів для переїзду через перезволоженні ділянки, рови і канави;
 5. переведення навісного (начіпного) устаткування в транспортне положення з додатковою фіксацією його під час переїзду з однієї ділянки на іншу, подолання перешкод і розвертаннях машин;
 6. очищення робочих органів від рослинних залишків та землі спеціальними очисниками після зупинки машин.

Лісогосподарські машини повинні агрегатуватися, тільки з тими тракторами, які визначенні підприємством виробником і названі в інструкціях з їх експлуатації.

Під час роботи машино тракторних агрегатів повинна забезпечуватись безпека обслуговуючого персоналу.

Під час проведення лісокультурних робіт дозволяється перебувати в кабіні трактора лише одній особі трактористу.

При заглибленому знарядді дозволяється повертати машину на кут відповідно до експлуатаційної документації, але не більше ніж на 20 градусів.

Перед регулюванням та заміною навісного і причіпного устаткування необхідно встановити трактор на рівній площадці, устаткування опустити на землю, вимкнути двигун та унеможливити самовільний рух трактора і устаткування.

Перед переїздом через мости, гатки, греблі та інші споруди, стан яких не попереджено дорожніми знаками, необхідно візуально впевнитися щодо їх справності.

Лісокультурні роботи з використанням пестицидів повинні проводитись відповідно до вимог безпеки.

 

2. Збір шишок . Перероблення лісонасінневої сировини

 

Збирати насіння, шишки і плоди із ростучих дерев з підійманням у крону на висоту понад 2 м дозволяється лише особам чоловічої статі, які досягли 18 років.

Збирати шишки дозволяється ланками з 2 працівників, які працюють у межах видимості одна від однієї. Один у ланці має призначатися старшим.

Для збирання шишок із ростучих дерев працівники повинні бути забезпечені роботодавцем: дробинами, стремянками, механізованими підйомниками, лазами тощо. Перед початком збирання плодів і насіння із ростучих дерев необхідно впевнитися в їх стійкості. Під час роботи не слід перебувати в кроні дерева.

Переносити драбини і стремянки мають відповідати вимогам ДНАОП 1.1.10-.1.04-01, мати інвентарні номери. Переносні драбини і стремянки повинні мати пристрій, який унеможливлює їх зрушення і перекидання під час роботи.

Не слід підкладати під нижні кінці драбини і стремянок каміння, дошки, гілки, сучки та інші предмети для надання стійкості. Працювати на драбині дозволяється лише одному працівнику.

Збирати насіння з дерев вище 5 м необхідно за допомогою гідромеханічних підйомників, виконуючи вимоги НПАОП 0.00-1.36-03, або спеціальних лазів відповідно до вимог інструкції щодо їх експлуатації. Перед переїздом агрегату з підіймальним пристроєм оператор повинен упевнитись у відповідності і люльках працівників і подати звуковий сигнал. Лази дозволяється використовувати тільки після їх випробування у встановленому законодавством порядку та перевірки відповідності їх призначення фактичним умовам роботи.

Працівників, зайнятих збиранням шишок з ростучих дерев, слід забезпечувати запобіжними ременями, захисними касками і окулярами, а також справним інструментом.

Роботи слід організовувати так, щоб унеможливлювалось збирання шишок:

 1. з небезпечних та підпиляних дерев;
 2. із ростучих дерев під час дощу та після нього доки не просохне стовбур і гілки, під час обледеніння стовбурів, при снігопаді, грозі, тумані, швидкості вітру понад 6,5 м/с;
 3. у небезпечній зоні звалювання дерев;
 4. з повалених дерев, що розташовані вздовж схилу крутістю понад 20 градусів і впоперек кріплення до здорових пнів або ростучих дерев;
 5. ближче 50 м від пачки, яку скидають з щита трактора, на схилах ближче 60 м;
 6. одночасно з обрубуванням сучків;
 7. у зоні навантажувальних робіт.

Конструкція і устаткування шишкосушарні повинні відповідати вимогам нормативних документів з охорони праці та пожежної безпеки.

У приміщеннях шишкосушарки, де навантажуються шишки, температура повітря не повинна перевищувати 28 градусів. Приміщення, де обезкрилюється насіння, обладнується вентиляцією.

Драбини, балкони, галереї шишкосушарні повинні мати загорожі висотою 1 м з бортами знизу висотою не менше 10 см. Висота горищного приміщення в місцях засипання шишок у барабан і на решітку (через люк) повинна бути не менше 2,3 м. Люки повинні бути огороджені, а подання шишок на горище приміщення механізоване.

Ручка

Похожие работы

1 2 >