Банківська документація, реквізити банківських документів

Овердрафт короткостроковий кредит, який надається клієнту понад залишок на його поточному рахунку в банку в межах заздалегідь обумовленої суми

Банківська документація, реквізити банківських документів

Контрольная работа

Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
драфтом» 12000 грн.

Застосовуючи метод процентного числа, обчислимо проценти за овердрафтом контрагента за червень:

 

Сума овердрафтуКількість днів дії овердрафту за даною сумоюСума коштів за овердрафтом за зазначений період200007140 000 800013104 000244 000

Цей метод використовується для розрахунку процентів у разі постійної процентної ставки та змінного номіналу фінансового інструменту (як у наведеному прикладі).

Суть даного методу полягає в тому, що спочатку, помножуючи номінал овердрафту на кількість днів, знаходять число, до якого потім застосовується процентна ставка. Зрештою, отриманий результат є сумою процентного доходу.

У нашому прикладі нарахована сума процентного доходу дорівнює 366 грн. (244 000 54 / 100) / 360.

Наприкінці місяця банк виконує бухгалтерський запис:

Д-т рахунка 2008 «Нараховані доходи за овердрафтом» 366 грн.

К-т рахунка 6020 «Процентні доходи за рахунками суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом» 366 грн.

У разі своєчасної сплати контрагентом процентів за овердрафтом у банку виконується бухгалтерське проведення:

Д-т рахунка 2600 «Поточні рахунки СГД» 366 грн.

К-т рахунка 2008 «Нараховані доходи за овердрафтом» 366 грн.

Погашення овердрафту проходить з поточного рахунка в сумі овердрафту та процентів за ним:

Д-т рахунка 2600 «Поточні рахунки СГД» 8366 грн.

К-т рахунка 2000 «Рахунки СГД за овердрафтом», 8366 грн.

 

2. Тести

 

1. Передплата за поточний ремонт основних засобів відображається у обліку:

1 - Д-т 3519; К-т 1200;

2. Ощадні вклади відкривають:

  1. - приватним (фізичним) особам;

3. Отримання грошових коштів в статутний фонд в обліку:

  1. - Д-т 1200; К-т 3530;

4. Видача готівки за карткою згідно з видатковим валютним ордером ордером у обліку:

1 - Д-т 2809: К-т 1001

5. Передплата за автомобіль у обліку:

1 - Д-т 3511; К-т 1500;

3. Задача

 

Складіть бухгалтерські проводки на підставі господарських операцій:

1 - Повернуто з каси вклад (депозит) 400грн.

2 - У випадках, якщо виявлено надлишок готівки і відомо, що сума за супровідними відомостями 1500 грн., фактична 15200 грн., надлишок 200 грн.

3 - З коррахунку «лоро» списані відсотки і комісійна винагорода за надані послуги 1500 грн.

4 - Зарахування залишку ліміту чеку при припиненні подальшого розрахунку чеками 13000 грн.

5 - Оприбутковуються надлишки каси за результатами ревізії 53 грн.

6 - Відкрита обовязкова кредитна лінія 895000 грн.

Розвязок

Д-т К-т Сума

1. 2620 1001 400 грн.

2. 1001 2600 200 грн.

3. 1001 6114 1500 грн.

4. 2602 2600 13000 грн.

5. 1001 6399 53 грн.

6. 9129 990 895000 грн.

Використана література:

 

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. №2121-ІІІ (із змінами і доповненнями внесеними законами України за станом на 05.06.2003 N 914-ІV).

2. Закон України «Про національний банк України» (із змінами і доповненнями, внесеними законами України станом на 10 січня 2002 року № 2922-ІІІ).

3. Банківська справа Навчальний посібник.// За ред. Проф. Р.І. Тиркала − Тернопіль: Карт-бланш 2001. 314 с.

4. Спляк Г.І., Фаріон Т.І. Облік і аудит в банках: Навчальний посібник К.: Атака, 2004. 328 с.

5. Чузлов С. Банківська система: стан, особливості та взаємозвязок із фінанасовою безпекою// «Юридична газета». − 2005. №10(46). С. 11−17.

Похожие работы

< 1 2