Системний аналіз управлінських проблем

Информация - Менеджмент

Другие материалы по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьо іншого.

Схема процесу ухвалення рішення найбільш доцільна з наступними компонентами: аналіз вихідної ситуації; аналіз можливостей вибору; вибір рішення; оцінка наслідків рішення і його коригування.

 

 

Література

 

  1. Закон України "Про бухгалтерський облік, фінансову звітність в Україні" № 996-ХІУ від 16.07.1999 р. Із змінами і доповненнями.
  2. Аналіз вигід і витрат: Практ.посібник. Секретаріат ради Скарбниці Канади, /Пер. з англ.. С.Соколик. Наук.ред. і пер. О.Кілієвич. К.: Основи, 2000. 175 с.
  3. Анисимов О.С. Методология: функция, сущность, становление. М.: РАГС, 1996.
  4. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление К.: Абсолют - В, 1998.
  5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. - К.: Эльга, Ника-центр, 2004.- 656 с.
  6. Василенко В.О. Теорія і практика прийняття управлінських рішень: Навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2003. 420 с.
  7. Вітлінський В.В. Аналіз ризиків. К.: КНЕУ, 2002.- 198 с.
  8. Галасюк В.В. Об основных процедурах принятия управленческих решений.// Фондовый рынок - 2000г. -№ 24.
  9. Гинзбург А.И. Прикладной экономический анализ. СПб: Питер, 2005 -320с.
  10. Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз: Навч.метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. К.: КНЕУ, 2002.-198 с.

s