Системне програмне забезпечення

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьбагато способів. Одним з них є метод рехешування (або розміщення). Відповідно до цього методу, якщо для елемента А адреса h(А), обчислена за допомогою хеш-функції вказує на уже зайняту комірку, то необхідно обчислити значення функції n1=h1(А) і перевірити зайнятість комірки за адресою n1. Якщо і вона зайнята, то обчислюється значення h2(A), і так доти, поки або не буде знайдений вільна комірка, або чергове значення hi(А) співпаде з h(А). В останньому випадку вважається, що таблиця ідентифікаторів заповнена і місця в ній більше.

Таку таблицю ідентифікаторів можна організувати по наступному алгоритму розміщення елемента.

Крок 1. Обчислити значення хеш-функції n=h(A) для нового елемента А..

Крок 2. Якщо комірка за адресою n порожня, то помістити в неї елемент А і завершити алгоритм, інакше i:=l і перейти до кроку 3.

Крок 3. Обчислити ni=hi(А). Якщо комірка за адресою ni порожня, то помістити в неї, елемент А і завершити алгоритм, інакше перейти до кроку 4.

Крок 4. Якщо n=ni, то повідомити про помилку і завершити алгоритм, інакше і:=і+1 і повернутися до кроку 3.

Тоді пошук елемента А в таблиці ідентифікаторів, організованої таким чином, буде виконуватися по наступному алгоритму.

Крок 1. Обчислити значення хеш-функції n = h(A) для нового елемента А.

Крок 2. Якщо комірка за адресою n порожня, то елемент не знайдений, алгоритм завершений, інакше порівняти імя елемента в комірці n з імям шуканого елемента А. Якщо вони збігаються, то елемент знайдений і алгоритм завершений, інакше і:=1 і перейти до кроку 3.

Крок 3. Обчислити ni=hi(А). Якщо комірка за адресою ni порожня чи n=ni , то елемент не знайдений і алгоритм завершений, інакше порівняти імя елемента в комірці ni з імям шуканого елемента А. Якщо вони збігаються, то елемент знайдений і алгоритм завершений, інакше і:=і+1 і повторити крок 3.

 

9. Призначення й особливості побудови таблиць ідентифікаторів

 

Неповне заповнення таблиці ідентифікаторів при застосуванні хеш-функцій веде до неефективного використання всього обсягу памяті, доступного компілятору. Причому обсяг невикористовуваної памяті буде тим вище, чим більше інформації зберігається для кожного ідентифікатора. Цього недоліку можна уникнути, якщо доповнити таблицю ідентифікаторів деякою проміжною хеш-таблицею.

Такий підхід дозволяє отримати два позитивних результатів: по-перше немає необхідності заповнювати порожніми значеннями таблицю ідентифікаторів - це можна зробити тільки для хеш-таблиці; по-друге, кожному ідентифікатору буде відповідати тільки одна комірка у таблиці ідентифікаторів ( у ній не буде порожніх невикористовуваних комірок). Порожні комірки в такому випадку будуть тільки в хеш-таблиці, і обсяг невикористовуваної памяті не буде залежати від обсягу інформації, збереженої для кожного ідентифікатора для кожного значення хеш-функції буде витрачатися тільки память, необхідна для збереження одного покажчика на основну таблицю ідентифікаторів.

На основі цієї схеми можна реалізувати ще один спосіб організації таблиці ідентифікаторів за допомогою хеш-функцій, називаний метод ланцюжків. Для методу ланцюжків у таблицю ідентифікаторів для кожного елемента додається ще одне поле, у якому може міститися посилання на будь-який елемент таблиці. Спочатку це поле завжди порожнє (нікуди не вказує). Також для цього методу необхідно мати одну спеціальну змінну, котра завжди вказує на першу вільну комірку основної таблиці ідентифікаторів (спочатку указує на початок таблиці).

Метод ланцюжків працює в такий спосіб по наступному алгоритму.

Крок 1. В усі комірки хеш-таблиці помістити порожнє значення, таблиця ідентифікаторів не повинна містити ні одної комірки, змінна FreePtr (покажчик першої вільної комірки) указує на початок таблиці ідентифікаторів; і:=1.

Крок 2. Обчислити значення хеш-функції ni; для нового елемента Аi;. Якщо комірка хеш-таблиці за адресою ni порожня, то помістити в неї значення змінної FreePtr і перейти до кроку 5; інакше перейти до кроку 3.

Крок 3. Покласти j:=l, вибрати з хеш-таблиці адреса комірки таблиці ідентифікаторів mj і перейти до кроку 4.

Крок 4. Для комірки таблиці ідентифікаторів за адресою mj перевірити значння поля посилання. Якщо воно порожнє, то записати в нього адресу з перемінної FreePtr і перейти до кроку 5; інакше j:=j+l, вибрати з поля посилання адресу mj і повторити крок 4.

Крок 5. Додати в таблицю ідентифікаторів нову комірка, записати в неї інформацію для елемента Aі (поле посилання повинне бути порожнім), у змінну FreePtr помістити адресу за кінцем доданої комірки. Якщо більше немає ідентифікаторів, які треба розмістити в таблиці, то виконання алгоритму закінчене, інакше і:=і+1 і перейти до кроку 2.

Пошук елемента в таблиці ідентифікаторів, організованої в такий спосіб буде виконуватися по наступному алгоритму.

Крок 1. Обчислити значення хеш-функції n для шуканого елемента А. Якщо комірка хеш-таблиці за адресою n порожня, то елемент не знайдений і алгоритм завершений, інакше покласти j:=l, вибрати з хеш-таблиці адресу комірки таблиці ідентифікаторів mj=n.

Крок 2. Порівняти імя елемента в комірки таблиці ідентифікаторів за адресою mj з імям елемента А. Якщо вони співпадають, то шуканий елемент знайдений і алгоритм завершений, інакше - перейти до кроку 3.

Крок 3. Перевірити значення поля посилання в комірці таблиці ідентифікаторів за адресою mj . Якщо воно порожнє, то шуканий е

s