Системне програмне забезпечення

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьобчислення хеш-функції, що у загальному випадку незрівнянно менше часу, необхідного на багаторазові порівняння елементів таблиці.

Метод має два очевидних недоліки. Перший з них неефективне використання обсягу памяті під таблицю ідентифікаторів: розмір масиву для її збереження повинний відповідати області значень хеш-функції, у той час як реально збережених у таблиці ідентифікаторів може бути істотно менше. Другий недолік необхідність відповідного розумного вибору хеш-функції.

 

12. Способи внутрішнього представлення програм

 

Усі внутрішні представлення програми звичайно містять у собі дві принципово різні речі оператори й операнди. Розходження між формами внутрішнього представлення полягають лише в тому, як оператори й операнди зєднуються між собою. Також оператори й операнди повинні відрізнятися один від іншого, якщо вони зустрічаються в будь-якому порядку. За розрізнення операндів і операторів, як уже було сказано вище, відповідає розроблювач компілятора, що керується семантикою вхідної мови.

Відомі наступні форми внутрішнього представлення програм:

звязані облікові структури, що представляють синтаксичні дерева;

багатоадресний код з явно іменованим результатом (тетради);

багатоадресний код з неявно іменованим результатом (тріади);

обернений (постфиксна) польський запис операцій;

асемблерний код або машинні команди.

Синтаксичні дерева

Синтаксичні дерева це структура, що представляє собою результат роботи синтаксичного аналізатора. Вона відображає синтаксис конструкцій вхідної мови і явно містить у собі повний взаємозвязок операцій. Очевидно також, що синтаксичні дерева це машинно-незалежна форма внутрішнього представлення програми.

Недолік синтаксичних дерев полягає в тому, що вони являють собою складні звязні структури, а тому не можуть бути тривіальним чином перетворені в лінійну послідовність команд результуючої програми. Проте вони зручні при роботі з внутрішнім представленням програми на тих етапах, коли немає необхідності безпосередньо звертатися до команд результуючої програми.

Синтаксичні дерева можуть бути перетворені в інші форми внутрішнього представлення програми, що представляють собою лінійні списки, з урахуванням семантики вхідної мови. Алгоритми такого роду перетворень розглянуті далі. Ці перетворення виконуються на основі принципів СК-компіляції.

Багатоадресний код з явно іменованим результатом (тетради)

Тетради являють собою запис операцій у формі з чотирьох складових: операції, двох операндів і результату операції. Наприклад, тетради можуть виглядати так: ).

Тетради являють собою лінійну послідовність команд. При обчисленні виразу, записаного у формі тетрад, вони обчислюються одна за іншою послідовно. Кожна тетрада в послідовності обчислюється так: операція, задана тетрадою, виконується над операндами і результат її виконання міститься в змінній, заданій результатом тетради. Якщо якийсь з операндів (чи оба операнда) у тетраді відсутні (наприклад, якщо тетрада являє собою унарну операцію), то він може бути опущений чи замінений порожнім операндом (у залежності від прийнятої форми запису і її реалізації).

Тетради являють собою лінійну послідовність, а тому для них нескладно написати тривіальний алгоритм, що буде перетворювати послідовність тетрад у послідовність команд результуючої грами (або послідовність команд асемблера). У цьому їхня перевага перед синтаксичними деревами. На відміну від команд асемблера тетради не залежать від архітектури обчислювальної системи, на яку орієнтована результуюча програма. Тому вони являють собою машинно-незалежну форму внутрішнього представлення програми.

Тетради вимагають більше памяті для свого представлення, ніж тріади, вони також не відображають явний взаємозвязок операцій між собою. Крім того, є складності з перетворенням тетрад у машинний код, тому що вони погано відображаються в команди асемблера і машинні коди, оскільки в наборах більшості сучасних компютерів рідко зустрічаються операції з трьома операндами.

Багатоадресний код з неявно іменованим результатом (тріади)

Тріади являють собою запис у формі трьох складових:

)

Їх особливістю є те, що один або обидва операнди можуть бути посиланнями на іншу тріаду. Це в тому випадку, якщо в якості операнда даної тріади виступає результат виконання іншої тріади. Тому тріади при записі нумерують послідовно для зручності посилань.

Кожна тріада обчислюється таким чином: операція, яка задана тріадою, виконується над операндами, якщо в якості одного із операндів або двох є посилання на іншу тріаду, то береться результат обчислення тієї тріади. Результат обчислення кожної тріади потрібно зберігати в тимчасовій памяті, так як він може знадобитися наступним тріадам. Якщо один операнд відсутній, він може бути упущений.

Переваги:

легке написання алгоритму;

легко перевести в асемблер ний код.

Недолік: необхідний алгоритм для зберігання в памяті проміжного результату.

Тріади є машинно незалежні, вимагають менше памяті ніж тетради.

Обернений польський запис

Перевага: ефективний для обчислення математичних виразів.

Недоліки:

необхідно використовувати стек

важко робити оптимізацію

Нехай задано арифметичний вираз виду: (A+B)*(C+D)-E

Представим

s