Системи управління базами даних

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьсорів і 64 ГБ при роботі під управлінням операційної системи Windows 2000 Data Center дозволяє управляти типовими для веб-додатки високими навантаженнями, повязаними з великим обємом транзакцій.

Підтримка протоколу VI SAN (Virtual Interface System Area Network) сервером SQL Server дозволяє ефективно використовувати мережі SAN (System Area Network системна мережа) з вбудованим інтерфейсом VI Consumer, який дозволяє встановлювати прямий звязок (у режимі користувача) з дисковими пристроями SAN.

“Матеріалізовані” уявлення покращують швидкодія і масштабність завдяки зберіганню на диску і оновленню результатів обчислень.

Вимірювання ROLAP (Relational OLAP) розширюють можливості вже засобів OLAP, що добре зарекомендували себе.

Перестроювання індексу (реорганізація) без переходу в автономний режим є однокроковим процесом, що майже не впливає на швидкодію, але що значно збільшує тривалість безвідмовної роботи.

Виконувана без переходу в автономний режим паралельна перевірка DBCC (Database Consistency Check перевірка сумісності БД) забезпечує цілісність даних (дозволяє проводити оновлення в ході перевірки даних).

Вдосконалена архівація бази даних заснована на копіюванні тільки того, що змінилося з моменту останньої архівації; це найшвидший спосіб резервного копіювання.

Архівація Server-less із створенням “миттєвих знімків” проводиться в системах із відзеркаленням без переривання роботи. Вона забезпечує швидке відновлення і створення “гарячих” резервних серверів без зниження швидкодії бази даних (потрібна додаткова підтримка устаткування).

Швидкий вихід на ринок

Інтегровані служби аналізу служать основою для обробки OLAP. Вони повністю інтегровані в сервер SQL Server, містять удосконалення для розробників і адміністраторів баз даних.

Операції OLAP дозволяють на основі результатів аналізу автоматично ініціювати інші процеси в базі даних SQL Server, у веб- і бізнес-додатках.

Операції згортання (rollup), що задаються користувачами дозволяють використовувати дані OLAP в складних розрахунках, таких як класифікація, розрахунок прибутків і збитків, розробка проекту бюджету.

Підтримка служби каталогів Active Directory (у Windows 2000) дозволяє в великих організаціях спростити і централізувати управління іменуванням серверів (компютерів), даними OLAP, реплікаціями і хронологією архівації.

Динамічні автоматичне управління і настройка економлять час і зусилля завдяки автоматизації складних завдань по установці і настройці, а також управлінню такими ресурсами, як память, блокування, розмір файлів і ін.

Майстер копіювання баз даних дозволяє адміністраторам легко переміщати і копіювати бази даних без переходу в автономний режим.

Диспетчер SQL Server Enterprise Manager володіє новими можливостями, включаючи вдосконалені засоби розробки схем, інтерактивний аналіз і відладка запитів.

Вдосконалені служби перетворення даних надають інтегровані, зручні у використанні і швидкодіючі засоби витягання, зміни, перетворення і завантаження даних.

Визначувані користувачем функції задаються на мові T-SQL і використовуються як звичайні функції T-SQL.

Підтримка багатьох мов дозволяє “на ходу” міняти мову призначеного для користувача інтерфейсу.

Інструментальні засоби Visual Studio Database Tools включають графічні засоби розробки схем, генерації запитів і коди.

ВИСНОВКИ

 

Отже, основне призначення системи управління базами даних створення та підтримка в актуальному стані бази даних, а також звязок її з програмами розвязування економічних завдань (прикладні програми користувачів).

Організація єдиної бази даних стала можливою лише завдяки тому, що були створені спеціальні програмні продукти системи управління базами даних (СУБД).

Система управління базами даних (СУБД) поєднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти дозволяють швидко й ефективно обновляти дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми і поштові наклейки.

У світі існує безліч СУБД. Незважаючи на те, що вони можуть по-різному працювати з різними обєктами і надають користувачу різні функції й засоби, більшість СУБД спираються на єдиний устояний комплекс основних понять. Це дає нам можливість розглянути одну систему й узагальнити її поняття, прийоми й методи на весь клас СУБД. Найпоширенішими СУБД є Visual FoxPro та Microsoft Access. Але крім цих на ринку зявилася така система управління базами даних Microsoft SQL Server 2000, яка є закінченою пропозиція в області баз даних і аналізу даних і призначена для швидкого створення масштабних вирішень електронної комерції, бизнесу і сховищ даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

  1. Буров Є. Компютерні мережі. 2-ге вид., оновлене і доповнене. Львів. 2003.- 584 с.
  2. В.М. Беспалов, А.Ю. Вакула та ін. Інформатика для економістів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. К.: ЦУЛ, 2003. 788 с.
  3. Інформатика: Компютерна техніка. Компютерні технології. Посіб./ За ред. О.І. Пушкаря К.: Видавничий центр "Академія", 2001. 696 с.
  4. Інформатика. Компютерна техніка. Компютерні технології: Підручник. - К.: Каравелла, 2004.- 464 с.
  5. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та компютерна техніка: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.Д. Шарапова. К.: КНЕУ, 2002. 534 с.
  6. Ладичук Д.О., Пічура В.І. Бази даних геоінформаційних систем Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. с. 68 с. 47-54.
  7. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці: На

s