Системи управління базами даних

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьблиці створюються у два етапи. Спочатку створюється структура таблиці, а потім уводяться дані. Таблиця зберігається на диску у вигляді файлу з розширенням dbf.

Створити таблицю можна:

  1. за допомогою команди:

Create

Create plan

  1. за допомогою меню:

У меню File вибрати команду NEW, вибрати тип Table, натиснути на кнопку New file і ввести імя таблиці.

На екрані зявиться вікно конструктора Table Designer, що призначений для уведення та редагування структури таблиці. Вікно містить три вкладники. Вкладника “Fields” призначена для введення структури таблиці, вкладка “Indexes” для створення та редагування індексів, а вкладника “Table” містить інформацію про таблицю та дозволяє задати деякі параметри файла.

Вкладника “Fields” містить такі складові:

  1. “Name” використовується для введення імен полів;
  2. “Туре” дозволяє задати тип поля;
  3. “Width” задає загальний розмір поля (розмір числового поля розраховується як сума кількості цифр цілої частини, кількості цифр дробової частини та плюс 1 на кому, наприклад, мінімальний розмір числа 0.52 буде дорівнювати 4);
  4. “Decimal” задає кількість цифр після коми (крапки);
  5. “Index” відмічає індексовані поля.

Кнопки “Insert” та “Delete” дозволяють відповідно додавати та вилучати поля таблиці.

Потім в меню “View” вибрати команду “Table designer”. У структурі таблиці можна змінити імена полів, їх тип та розмір. Натиснувши на кнопки “Insert” та “Delete”, можна відповідно додати або вилучити поле.

Виведення даних

За допомогою команди LIST STRUCTURE [TO PRINT] можна вивести структуру таблиці на екран або принтер.

Якщо структура таблиці дуже велика, можна застосовувати команду Display Structure, яка призупиняє виведення структури при заповненні екрану. Для продовження виведення необхідно натиснути будь-яку клавішу.

Команда виведення LIST дозволяє виводити дані з таблиць на екран, принтер та текстовий файл і має такий формат:

LIST []

[WHILE],

де список виразів може містити імена полів та арифметичні вирази з використанням стандартних функцій VFP, а параметр “діапазон” за замовчанням приймає значення ALL. Команда LIST без параматрів виведе всі записи поточного файла на екран.

Команда виведення DISPLAY має такий самий формат, як і команда LIST. Різниця полягає у наступному: параметр “діапазон” за замовчанням приймає значення поточного запису; при заповненні екрану відбувається призупинення виведення даних, доки не буде натиснуто на будь-яку клавішу.

Редагування даних

Змінення значень полів в існуючих записах в інтерактивному режимі та за допомогою команд.

Команда BROWSE виводить записи у вікні “BROWSE”. Для збереження внесених змін у записах достатньо закрити вікно або натиснути на клавіші CTRL+END. Команду BROWSE можна набрати у командному вікні або виорати в меню “VIEW”.

Додавання записів

Для додавання записів використовується команда, що має такий формат: APPEND [FROM ]

Якщо ввести команду APPEND, VFP запропонує ввести дані з клавіатури, якщо задати параметр FROM з іменем (за необхідності разом з адресою), можна додати записи з іншого файлу (файли повинні мати однакову структуру).

Для додавання порожнього запису використовується команда APPEND BLANK.

Записи також можна додавати під час редагування таблиці у режимі BROWSE або EDIT. Для цього у меню TABLE треба вибрати команду APPEND NEW RECORD або натиснути на клавіші CTRL+Y.

Вилучення записів

Вилучення записів відбувається в два етапи. На першому етапі записи позначаються для подальшого вилучення. На цьому етапі можна ще відмовитися від вилучення. На другому етапі записи вилучаються.

Перший етап. Позначення записів для подальшого вилучення виконується за допомогою команди DELETE, яка має такий формат: DELETE [].

Параметр “діапазон за замовчанням приймає значення номера поточного запису.

Другий метод: DELETE RECORD З

Відмітити записи для подальшого вилучення можна у режимі редагування BROWSE або EDIT: а) відмітивши потрібні записи за допомогою миші у смузі виділення; б) вибравши в меню TABLE команду DELETE RECORDS та заповнивши вікно. Так само відбувається і відміна вилучення: а) за допомогою миші; б) за допомогою команди RECALL меню TABLE.

Другий етап. Вилучення записів, позначених для вилучення, виконується за допомогою команди PACK або в режимі редагування BROWSE (EDIT) за допомогою команди REMOVE DELETED RECORDS меню TABLE.

Робота з базами даних

У ранніх версіях VFP термін “база даних” застосовувався до окремих файлів даних з розширенням DBF. Починаючи з версії VFP 3.0, базою даних називається файл із розширенням DBF. який використовується для встановлення постійних звязків між таблицями та створення уявлень. Останні дозволяють створювати запити, звіти та форми. Таким чином, будь-який DBF-файл може бути вільною таблицею (Free-table) або компонентом бази даних.

Створення бази даних відбувається за допомогою команди CREATE DATABASE NEW, вибрати DATABASE і натиснути на кнопку NEW FILE. У результаті виконання команди на екрані зявиться вікно конструктора баз даних DATABASE DESIGNER.

Додавання існуючих таблиць до бази даних можна виконати, вибравши команду ADD TABLE в меню DATABASE, натиснувши на праву кнопку миші або увести цю команду в командному вікні.

Створення таблиці можна виконати одним з нижче перелічених методів:

  1. у меню DATABASE вибрати NEW TABLE;
  2. натиснути на праву кнопку миші та вибрати NEW TABLE;
  3. за

s