Системи управління базами даних

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьЗМІСТ

 

Вступ

 1. Поняття бази даних та системи управління базами даних
 2. Система управління базами даних Microsoft Acess
 3. Система управління базами даних Visual FoxPro (VFP)
 4. Система управління базами даних Microsoft SQL Server 2000

Висновки

Список використаних джерел

ВСТУП

 

Для маніпулювання інформацією (введенням, пошуком і т.п.) використовуються спеціальні пакети програм, що мають назву системи управління базами даних (СУБД). Цей вид програмного забезпечення в останні роки дуже швидко вдосконалюється. З однієї сторони СУБД усе ширше використовуються для маніпулювання новими типами інформації (мультимедіа, геоінформаційні системи). З іншого боку створені нові технології (архітектура “клієнт-сервер”, розподілені бази даних, гіпертекст і т.п.), які дозволяють забезпечити доступ до інформації широкому колу користувачів у рамках мережі Internet, відкриваючи тим самим принципово нові можливості для вивчення навколишнього середовища.

В останні роки, завдяки розвитку технологій мультимедіа, за допомогою компютерів стало можливим обробляти практично будь-які типи інформації про навколишнє середовище замальовки, звуки, відео, і термін “інформація” став часто використовуватися як синонім терміна “дані”.

База даних це систематизована сукупність інформації, що зберігається разом.

У компютерній базі даних інформація зберігається у таблицях, дуже схожих на електронні таблиці. Стовпці цих таблиць мають назву полів, а рядки даних записів.

Компютерна СУБД це програма, призначена для запису, пошуку, сортування, обробки (аналізу) та друкування інформації, що міститься в базі даних.

Фірма Microsoft випускає СУБД різного класу від персональних, які можна використовувати і для невеликих підприємств, до потужних корпоративних з підтримкою трансакцій.

Продукти СУБД такі:

 1. Microsoft Visual FoxPro 7.0 Professional Edition;
 2. Microsoft Access 2000;
 3. Microsoft SQL Server 2000;

Продукти Microsoft Visual FoxPro 7.0 та Microsoft Access 2000 це персональні СУБД, а Microsoft SQL Server 2000 реляційна СУБД з підтримкою XML для побудови корпоративних застосувань. Працюючи під Windows 2000 DataCenter Server, вона підтримує до 32 процесорів на компютер та 64 Гбайт памяті та добре масштабується на новіші версії Windows 2000.

 1. ПОНЯТТЯ БАЗИ ДАНИХ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗИ ДАНИХ

 

База даних (БД) це сукупність взаємозвязаних даних, що зберігаються разом. Основними та невідємними властивостями БД є такі:

 1. дані логічно повязані між собою і несуть відповідну інформацію;
 2. структура баз даних звичайно відповідає тому специфічному набору даних, які вона містить;
 3. для даних допускається така мінімальна надлишковість, яка сприяє їх оптимальному використанню в одному чи кількох застосуваннях;
 4. незалежність даних від програм;
 5. для пошуку та модифікації даних використовуються спільні механізми;
 6. як правило, у складі БД існують засоби для підтримки її цілісності та захисту від неавторизованого доступу

Системи управління базами даних це програмні засоби, за допомогою яких можна створювати бази даних, заповнювати їх та працювати з ними. У світі існує багато різноманітних систем управління базами даних. Багато з них насправді є не закінченими продуктами, а спеціалізованими мовами програмування, за допомогою яких кожний, хто вивчить дану мову, може сам створювати такі структури, які йому потрібні, і вводити в них необхідні елементи управління. До таких мов відносяться Clipper, Paradox, FoxPro та інші.

Системи управління базами даних (СУБД) є набором програмних засобів, необхідних для створення, використання і підтримки баз даних.

Система управління базами даних (СУБД) поєднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти дозволяють швидко й ефективно обновляти дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми і поштові наклейки.

Організація єдиної бази даних стала можливою лише завдяки тому, що були створені спеціальні програмні продукти системи управління базами даних (СУБД).

Основне призначення СУБД створення та підтримка в актуальному стані бази даних, а також звязок її з програмами розвязування економічних завдань (прикладні програми користувачів).

База даних це компютерний термін, який використовується для позначення сукупності інформації з окремої теми або відомостей, повязаних з деякою прикладною задачею. Зберігання інформації у вигляді бази даних полегшує доступ до неї, пошук та вилучення потрібних фрагментів.

На магнітному диску база даних може зберігатись у вигляді одного файла (бази даних MS Access, Informix та ін.) або у вигляді папки з файлами (бази даних Interbase, Paradox та ін.).

Системи управління базами даних (СУБД) зявилися раніше, ніж персональні компютери. Специфіка великих ЕОМ, на яких відбувалося їхнє становлення в сімдесяті роки, багато в чому визначило особливості тих СУБД вони дозволяли кваліфікованому програмістові робити дуже багато, починаючи від обробки транзакцій і закінчуючи перенесенням даних і програм в інші операційні системи й на інші ЕОМ (платформи). Але ці СУБД (Oracle, INGRES і т.п.) не стали стандартом для персональних компютерів, тому що предявляли занадто високі вимоги до характеристик використовуваної обчислювальної техніки й до кваліфікації користувачів.

У вісімдесяті роки було розроблено велике число СУБД спеціально для персональних компютерів. У нашій країні найбільше поширен

s