Системи узагальнюючих показників статистичного дослідження доходів і витрат населення України

У 2002р. змінено методологію визначення показників споживчих витрат відповідно до міжнародної класифікації індивідуального споживання товарів та послуг за цілями (COICOP−HBS

Системи узагальнюючих показників статистичного дослідження доходів і витрат населення України

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
ерівності в розподілі доходів населення). Даний індекс обчислюється по формулі

 

де Li та Li-1 - частка населення в інтервалі; Si Si-1 - частка сумарного доходу (на початок і кінець i-го інтервалу).

Індекс концентрації доходів вимірюється в межах від 0 (довершена рівність) до 1 (довершена нерівність), тобто чим ближче індекс до 1, тим вище поляризація доходів в суспільстві.

Для статистичних характеристик рівня життя важливо встановлення меж доходу, що забезпечують мінімально допустимий рівень, тобто визначення прожиткового мінімуму (вартісна оцінка мінімального набору продовольчих і непродовольчих товарів, а також обов'язкові платежі і збори). Прожитковий мінімум дозволяє встановити межі бідності.

Коефіцієнт бідності - відносний показник, який розраховується як процентне відношення чисельності громадян, чиї доходи нижче за прожитковий мінімум, до загальної чисельності населення країни. В даний час (з 1990 р.) в світі встановлений поріг бідності, рівний 1 долару США в день.

За данімі таблиці 6 проаналізуємо структуру та динаміку розподілу населення України за рівнем середньодушовіх доходів

 

Таблиця 6. Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів

Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів 199920002001200220032004200520062007до 300,095,89187,483,984,565,738,519,87,3300,1 - 360,024,297,49,36,412,712,912,77,7360,1 - 420,03......5,26,89,19,316,410,16,7420,1 - 480,04...............12,39,89,98,7480,1 - 540,0..................7,4148,3540,1 - 600,0..................3,87,28,5600,1 - 660,0..................3,16,97,3660,1 - 720,0..................2,46,35,5720,1780,05..................5,713,17,8780,1840,0........................2,1Понад 840,0........................30,1

За цими даними можна визначити чисельність населення із середньодушовими загальними доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму (таблиця 7), яка визначається на підставі даних розподілу населення за рівнем загальних доходів і є підсумком числа осіб, рівень загальних доходів яких нижче величини прожиткового мінімуму, діючого в державі на момент аналізу, децильний коефіцієнт диференціації доходів населення - співвідношення мінімального рівня доходів серед 10% найбільш забезпеченого населення до максимального рівня доходів серед 10% найменш забезпеченого населення, та децильний коефіцієнт фондів - співвідношення сумарних доходів 10% найбільш та 10% найменш забезпеченого населення.

 

Таблиця 7. Диференціація життєвого рівня населення України

20002001200220032004200520062007Чисельність населення із середньодушовими загальними доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму, тис. осіб1746,41850,71851,31788,41562,51340,5996730,4у відсотках до загальної чисельності населення84,490,492907968,151,137,6у відсотках до попереднього року...10610096,687,485,874,373,3Довідково: розмір прожиткового мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, грн.)270,102311,3342342362,233423472,004532,005Децильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення, разів 33,53,42,73,13,23,53,9Децильний коефіцієнт фондів (по загальних доходах), разів5,85,54,74,35,14,95,65,5

Проаналізуємо динаміку чисельності населення із середньодушовим середньомісячним загальним доходом, нижчим за прожитковий мінімум

 

Таблиця 8. Показники динаміки чисельності населення із середньодушовими загальними доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму протягом 2000-2007 рр

20002001200220032004200520062007Чисельність населення із середньодушовими загальними доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму: 1746,41850,71851,31788,41562,51340,5996730,4 Абс приріст баз, грн.-104,3104,942-183,9-405,9-750,4-1016 Абс приріст ланц, грн.-104,30,6-62,9-225,9-222-344,5-265,6 Темп зростання баз, %-105,97106,01102,4089,4776,7657,0341,82 Темп зростання ланц, %-105,97100,0396,6087,3785,7974,3073,33 Темп приросту баз, %-5,976,012,40-10,53-23,24-42,97-58,18 Темп приросту ланц, %-5,970,03-3,40-12,63-14,21-25,70-26,67 1% абс приросту, грн-17,46418,50718,51317,88415,62513,4059,96

Бачимо, що чисельність населення із середньодушовим середньомісячним загальним доходом, нижчим за прожитковий мінімум за досліджуваний період зменшилась на 58,18% або на 1016 тис. осіб.

При цьому протягом 2001-2003 рр відбувалось деяке збільшеня (на 2,4% ) чисельності населення із середньодушовим середньомісячним загальним доходом, нижчим за прожитковий мінімум порівняно з рівнем 2000 року, а протягом 2004-2007 відбувалось поступове зменшення чисельності цієї категорії населення.

В той же час протягом періоду 2003-2007 рр збільшувалось значення децільного коефіцієнту диференціації загальних доходів населення (з 2,7 до 3,9 разів) та децильного коефіцієнта фондів (по загальних доходах) (з 4,3 до 5,5 разів), що свідчить про збільшеня диференціації населення України за розміром сукупних доходів.

 

5. Середньорічне споживання продуктів харчування

 

Споживання продуктів харчування у домогосподарствах середньодушове споживання продуктів харчування за місяць в натуральних одиницях виміру (кг, шт.). При розрахунках цього показника спожиті продукти харчування перераховуються в первинний продукт, наприклад, масло тваринне в молоко, ковбаса в мясо. В показник "споживання цукру" включений цукор, використаний на кондитерські вироби та мед. До спожитих продуктів харчування віднесені спожиті продукти, які були у звітному періоді куплені, отримані з особистого підсобного господарства, від самозаготівель (на полюванні, рибалці, у лісі тощо), а також отримані в подарунок та з інших джерел.

Проаналізуємо динаміку та структуру споживання продуктів харчування в домогосподарствах за даними таблиці 9.

Таблиця 9. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

199920002001200220032004200520062007Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (в перерахунку на первинний продукт) в середньому за місяць у розрахунку на одну особу - мясо і мясопродукти, кг3,83,42,63,13,53,53,94,55,5- молоко і молочні продукти, кг15,414,514,415,914,315,516,718,720,7- яйця, шт.212017171817201921- риба і рибопродукти, кг1,41,41,51,41,41,51,61,92- цукор, кг3,43,83,22,93,13,23,233,2- олія та інші рослинні жири, кг1,61,821,921,81,71,71,7- картопля, кг6,888,276,76,86,66,36,4- овочі та баштанні, кг10,99,49,48,67,77,38,299,6- фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кг1,92,71,81,82,22,22,92,94- хліб і хлібні продукти, кг9,911,611,710,710,59,79,79,39,6

Можна бачити, що протягом досліджуваного періода збільшилось споживання мяса та мясопродуктів (на 44%), молока та молочних продуктів (на 34%), риби та рибопродуктів (на 42%), фруктів (у 2,1 разів). В той же час дещо скоротилось споживання овочів (на 12%), картоплі (на 5,8%), хліба та хлібної продукції (на 3%).

Все це свідчить про покращення життєвого рівня населення України у досліджуваний період.

 

6. Забезпеченість населення товарами тривалого користування

 

Важливими характеристиками рівня життя населення є рівень і структура споживання матеріальних благ і послуг, де об'єктами статистичного спостереження є споживчі одиниці (умовна одиниця). Вони дають можливість зіставити між собою по рівню споживання домашні господарства з різними по віку і підлозі споживчими одиницями (за шкалою коефіцієнтів приведення за умовну споживчу одиницю береться, наприклад, чоловік у віці 18 - 59 років). Використовуючи споживчу одиницю, можна розрахувати показник среднедушевого споживання як відношення кількості спожитого продукту живлення до умовних споживачів.

Найважливішою реальною величиною кінцевого споживання є об'єм фактичного споживання домашніх господарств, яке забезпечується не тільки за рахунок реального доходу, але і за рахунок соціальних трансфертів.

Об'єм фактичного споживання включає споживання товарів і послуг. Всі товари, споживані населенням, мають наступну структуру:

  1. товари першої необхідності (продукти харчування, повсякденний одяг, житло і т.д.);
  2. товари відкладеної необхідності (книги, побутова техніка, теле- і радіоапаратура, машини і т.д.);
  3. предмети розкоші (дорогий одяг, дорогі меблі, ювелірні вироби, делікатесні продукти харчування і т.д.).

У об'ємі послуг прийнято виділяти:

  1. послуги виробничі (ремонт побутової техніки, ремонт предметів повсякденного споживання і т.п.);
  2. послуги господарського призначення (внутрішній ремонт житла, зовнішній ремонт житла і т.п.);

Всі послуги можуть бути надані або на безкоштовній основі, або на платній (ринкові послуги).

Частина грошових витрат на покупку споживчих товарів і особистих послуг поточного споживання є споживчі витрати населення. Майже половину всіх витрат в бюджеті домашніх господарств складають витрати на живлення. Чим вище абсолютна величина витрат на живлення в середньому на одного члена домогосподарства, тим нижчий рівень життя даного домогосподарства, і навпаки.

Широко використовуваним статистичним показником споживання є рівень особистого споживання (індивідуального споживання). Він обчислюється як відношення об'єму товарів і послуг, спожитих населенням за рік, до середньорічної чисельності населення як в цілому, так і за груповими показниками. Статистичні дані особистого споживання характеризують не тільки добробут населення, але і важливі для визначення багатьох макроекономічних показників.

Проаналізуємо динаміку та структуру наявних в досліджуваних домогосподарствах товарів тривалого користування (таблиця 10).

Розрахунки наявності в домогосподарствах товарів тривалого користування, проведені за результатами вибіркового опитування, враховують фактичну наявність цих товарів незалежно від терміну експлуатації, джерел надходж

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 >