Системи узагальнюючих показників статистичного дослідження доходів і витрат населення України

Курсовой проект - Экономика

Другие курсовые по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьнкових відносин; підсилити інтегруючі функції органів державної статистики в загальному процесі інформаційного відображення суспільних явищ в країні; сформувати єдину методологічну основу для галузевих систем статистичної інформації; забезпечити високу оперативність і максимальну достовірність статистичних даних; підвищити програмно-технологічний і технічний рівень системи.

Проведений аналіз статистичних даних щодо динаміки доходів та витрат населення України свідчить про те, що протягом досліджуваного періоду сукупні середньомісячні доходи у розрахунку на одне домогосподарство збільшились у 4,98 разів або на 1538,39 грн. цьому найбільший приріст (на 33,93% або 284,18 грн) спостерігався у 2005 році порівняно із 2004 роком, а найменший (9,23% або 54,82 грн) у 2003 році порівняно із 2002 роком.

Бачимо, що чисельність населення із середньодушовим середньомісячним загальним доходом, нижчим за прожитковий мінімум за досліджуваний період зменшилась на 58,18% або на 1016 тис. осіб.

При цьому протягом 2001-2003 рр відбувалось деяке збільшеня (на 2,4% ) чисельності населення із середньодушовим середньомісячним загальним доходом, нижчим за прожитковий мінімум порівняно з рівнем 2000 року, а протягом 2004-2007 відбувалось поступове зменшення чисельності цієї категорії населення.

В той же час протягом періоду 2003-2007 рр збільшувалось значення децільного коефіцієнту диференціації загальних доходів населення (з 2,7 до 3,9 разів) та децильного коефіцієнта фондів (по загальних доходах) (з 4,3 до 5,5 разів), що свідчить про збільшеня диференціації населення України за розміром сукупних доходів.

В структурі сукупних споживчих витрат дещо збільшилась частка непродовольчих товарів та послуг (з 25,3% до 37,7%) та зменшилась доля продуктів зарчування та безалкогольних напоїв (з 64,5% до 52,5%). Частка споживаних алкогольних напоїв та тютюнових виробів залишилась практично незмінною

В структурі сукупних витрат населення України на непродовольчі товари та послуги дещо збільшилась частка витрат на оплату комунальних послуг (з 10,1% у 2002 році до 11,5% у 2007 році), частка витрат на транспорт та звязок (з 2,7% до 4% та з 0,7% до 2,5% відповідно) та частка витрат на предмети домашнього вжитку та побутову техніку (з 1,4% до 3,2%).

Взагалом можна стверджувати, що рівень сукупних доходів у досліджуваному періоді збільшувался більш швидкими темпами, ніж рівень сукупних витрат, що свідчить про покращення рівня життя населення України в цей період.

Література

 

  1. Річна статистична інформація. Витрати і ресурси домогосподарств.-
  2. Витрати і ресурси домогосподарств. Методологічні пояснення. -
  3. Доходи та витрати населення за 2008 рік. -
  4. М. Р. Ефимова, С. Г. Бычкова. Социальная статистика. М.: Финансы и статистика, 2005 г.
  5. Социально-экономическая статистика. Под редакцией М. Р. Ефимовой. - М.: Высшее образование, 2009 г.
  6. Суринов А. Е. Статистика доходов населения. М.: Финстатинформ, 2007
  7. Новиков В. Формування і прогнозування доходів населення // Україна: аспекти праці №3, 2002 с.26-28
  8. Новиков В. Структурна динаміка і регулювання заробітної плати та доходів населення // Економіка України № 10, 2003 с.71-77
  9. Крівцов В. Макроекономіка: Навч. посіб. X., 2003.
  10. Статистика. Под редакцией И. И. Елисеевой. - М.: Высшее образование, 2009 г.

s