Системи узагальнюючих показників статистичного дослідження доходів і витрат населення України

Курсовой проект - Экономика

Другие курсовые по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьти, кг9,911,611,710,710,59,79,79,39,6

Можна бачити, що протягом досліджуваного періода збільшилось споживання мяса та мясопродуктів (на 44%), молока та молочних продуктів (на 34%), риби та рибопродуктів (на 42%), фруктів (у 2,1 разів). В той же час дещо скоротилось споживання овочів (на 12%), картоплі (на 5,8%), хліба та хлібної продукції (на 3%).

Все це свідчить про покращення життєвого рівня населення України у досліджуваний період.

 

6. Забезпеченість населення товарами тривалого користування

 

Важливими характеристиками рівня життя населення є рівень і структура споживання матеріальних благ і послуг, де обєктами статистичного спостереження є споживчі одиниці (умовна одиниця). Вони дають можливість зіставити між собою по рівню споживання домашні господарства з різними по віку і підлозі споживчими одиницями (за шкалою коефіцієнтів приведення за умовну споживчу одиницю береться, наприклад, чоловік у віці 18 - 59 років). Використовуючи споживчу одиницю, можна розрахувати показник среднедушевого споживання як відношення кількості спожитого продукту живлення до умовних споживачів.

Найважливішою реальною величиною кінцевого споживання є обєм фактичного споживання домашніх господарств, яке забезпечується не тільки за рахунок реального доходу, але і за рахунок соціальних трансфертів.

Обєм фактичного споживання включає споживання товарів і послуг. Всі товари, споживані населенням, мають наступну структуру:

  1. товари першої необхідності (продукти харчування, повсякденний одяг, житло і т.д.);
  2. товари відкладеної необхідності (книги, побутова техніка, теле- і радіоапаратура, машини і т.д.);
  3. предмети розкоші (дорогий одяг, дорогі меблі, ювелірні вироби, делікатесні продукти харчування і т.д.).

У обємі послуг прийнято виділяти:

  1. послуги виробничі (ремонт побутової техніки, ремонт предметів повсякденного споживання і т.п.);
  2. послуги господарського призначення (внутрішній ремонт житла, зовнішній ремонт житла і т.п.);

Всі послуги можуть бути надані або на безкоштовній основі, або на платній (ринкові послуги).

Частина грошових витрат на покупку споживчих товарів і особистих послуг поточного споживання є споживчі витрати населення. Майже половину всіх витрат в бюджеті домашніх господарств складають витрати на живлення. Чим вище абсолютна величина витрат на живлення в середньому на одного члена домогосподарства, тим нижчий рівень життя даного домогосподарства, і навпаки.

Широко використовуваним статистичним показником споживання є рівень особистого споживання (індивідуального споживання). Він обчислюється як відношення обєму товарів і послуг, спожитих населенням за рік, до середньорічної чисельності населення як в цілому, так і за груповими показниками. Статистичні дані особистого споживання характеризують не тільки добробут населення, але і важливі для визначення багатьох макроекономічних показників.

Проаналізуємо динаміку та структуру наявних в досліджуваних домогосподарствах товарів тривалого користування (таблиця 10).

Розрахунки наявності в домогосподарствах товарів тривалого користування, проведені за результатами вибіркового опитування, враховують фактичну наявність цих товарів незалежно від терміну експлуатації, джерел надходження (куплені, подаровані тощо), стану (враховуються як справні, так і тимчасово несправні товари, які знаходяться у поточному ремонті або чекають ремонту).

 

Таблиця 10. Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування

20002001200220032004200520062007Кількість домогосподарств, тис.762,9743,2742,1753,9753749747739,5з них мають (%): телевізори кольорові74,374,681,779,387,190,692,797,4магнітофони43,235,446,742,341,629,43118,7 фотоапарати23,619,229,929,133,334,240,543,6холодильники95,595,698,799,697,59797,199морозильники2,810,72,31,60,93,23,2пральні машини73,975,879,281,982,678,385,490,1електропилососи58,551,855,755,162,564,970,679,9швейні машини51,352,247,946,439,735,834,842,4мотоцикли3,82,52,72,30,72,70,62,9 велосипеди29,927,530,125,626,629,12431мопеди1,30,40,90,50,71,112,2 мобільні телефони............6,3324,84073,9

 

Бачимо, що протягом досліджуваного періоду збільшилась частка домогосподарств, що мають кольорові телевізори, пральні машини, електропилососи, фотоапарати та мобільні телефони. В той же час частка домогосподарств, що володіють магнітофонами, швейними машинами, мотоциклами дещо зменшилась, а частка домогосподарств, які володіють холодильниками, мопедами, велосипедами практично не змінилась.

Висновки

 

Соціальна статистика відрізняється від інших галузей статистики не тільки своїм особливим предметом і обєктом дослідження. Її своєрідність полягає і в особливих каналах отримання початкової інформації, і в застосуванні спеціальних прийомів обробки і узагальненні цієї інформації, і в особливих шляхах практичного використання результатів аналізу. Все це підтверджує необхідність виділення соціальної статистики в окремий напрям учетно- статистичних робіт, в рамках якого розвязуються комплексні завдання соціальної статистики.

Перш за все, це всестороннє і глибоке вивчення стану і розвитку економіки країни, різних соціальних процесів, що відбуваються в ній, їх закономірностей, шляхом збору, обробки, аналізу і узагальнення даних про них. На сучасному етапі ринкових відносин можна виділити такі основні завдання: на базі сучасної системи статистичних показників, методології їх розрахунку і методів збору статистичної звітності завершити створення моделі державної статистики, адаптованої до умов розвитку р

s