Системи узагальнюючих показників статистичного дослідження доходів і витрат населення України

Курсовой проект - Экономика

Другие курсовые по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьісяць);

 • середній розмір пенсій;
 • показники витрат і споживання населення;
 • показники купівельної спроможності населення;
 • досягнутий рівень освіти;
 • показники витрат в соціальній сфері;
 • тривалість життя і рівень народжуваності і т.д.
 • Інформаційними джерелами для побудови системи показників по рівню життя населення є дані з матеріалів різних розділів державної статистики (демографічної, статистики праці, статистики цін, соціальної статистики), матеріали вибіркових обстежень бюджетів домогосподарств, матеріали перепису населення.

  Одним з найважливіших узагальнювальних показників рівня життя є доходи населення. Статистика досліджує кількісні характеристики формування загального обєму доходів населення, структуру цих доходів, розподіл між окремими групами населення. Відповідно до методики СНС розрахунку балансу грошових доходів і витрат населення обчислюються номінальні грошові доходи і доходи домашніх господарств.

  Номінальні грошові доходи розраховуються в цінах поточного періоду. Вони не визначають кількості матеріальних благ і послуг, доступних населенню при рівні доходів, що склався. До ним відносяться:

  • оплата праці всіх категорій населення;
  • доходи осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю;
  • надходження від продажу сільськогосподарських продуктів;
  • пенсії, допомога, стипендії і інші соціальні трансферти;
  • страхові відшкодування, кредити і позики;
  • доходи від власності у вигляді відсотків по внесках, цінних паперах, дивідендів;
  • доходи населення від продажу іноземної валюти;
  • сальдо (гроші, одержані по перекладах) і ін.

  На відміну від номінальних витрат, доходи домашніх господарств є сумою поточних доходів, використовуваних домашніми господарствами для фінансування кінцевого споживання товарів і послуг. Це показник обєму економічних ресурсів, що поступають в розпорядження населення для задоволення потреб громадян (максимальна сума, яка може бути витрачена населенням на споживання за умови, що за даний період населення не привертає накопичені фінансові і нефінансові активи, не збільшує зобовязань по фінансовій частині).

  Грошовий дохід W, що розташовується, визначається шляхом вирахування з номінальних грошових доходів НДД обовязкових платежів і внесків ОПВ

   

   

  За наявності інфляції зростання грошових доходів не завжди може свідчити про поліпшення рівня життя населення, оскільки чинник зміни цін впливає на купівельну спроможність грошей. За допомогою коректування на індекс споживчих цін грошові доходи, що розташовуються, за досліджуваний період розраховуються в реальному виразі.

  Показник реального грошового доходу населення G розраховується шляхом ділення грошового доходу W, що розташовується, на індекс споживчих цін Ip :

   

   

  (методика розрахунку індексів споживчих цін заснована на формулі Ласпейреса як середній арифметичний індекс)

  Для вимірювання обєму, рівня і структури доходів населення використовуються і такі показники, як особисті доходи (ЛДР), середньодушові грошові доходи населення, купівельна спроможність грошових доходів.

  Особисті доходи - це загальна сума грошових доходів, яку їх власники направляють на споживання і заощадження.

  Среднедушевиє грошові доходи обчислюються як відношення загальної суми грошових доходів населення за рік (або поточний період) до середньорічної чисельності наявного населення.

  При дослідженні рівня життя важлива оцінка і потенційних можливостей населення користуватися ресурсами для придбання і споживання відповідних благ і ресурсів. Для цього використовується показник купівельної спроможності (розраховується як для всього населення, так і для окремих груп). Даний показник характеризується: а) наперед певною кількістю товарів і послуг, які можна було б придбати на суму среднедушевого грошового доходу; б) як товарний еквівалент у вигляді окремих товарів або послуг.

  Рівень купівельної спроможності ПС обчислюється як відношення середньодушового грошового доходу населення в цілому (або окремої групи) Д до середньої ціни покупки або послуги Р:

   

   

  У статистиці споживання використовуються різні коефіцієнти і індекси.

  Динаміка загального споживання вивчається за допомогою агрегатного індексу обєму споживання Iоп, який розраховується таким чином:

   

   

  де a1, a0 - кількість спожитих товарів в звітному і базисному періодах; b1, b0 - кількість спожитих послуг в звітному і базисному періодах; p0, r0 - ціна товару і тариф за певну послугу в базисному періоді.

  При статистичному дослідженні залежності обєму споживання від доходу використовується коефіцієнт еластичності Ке, який характеризує величину зростання або зниження споживання товарів і послуг при зростанні доходу на 1% (у теорії статистики це формула А. Маршалла):

   

   

  де х, у - початкові дохід і споживання;, - прирости початкових доходу і споживання за певний період.

  Якщо Ке > 1, те споживання росте швидше, ніж доходи.

  Якщо Ке = 1, то між доходом і споживанням має місце пропорційна залежність.

  Якщо Ке < 1, то дохід росте швидше, ніж споживання.

   

  3. Динаміка доходів та витрат населення України

   

  Для дослідження динаміки доходів і витрат населення України проаналізуємо наступні дані щодо структури сукупних витрат та доходів у розрахунку на одне домогосподарство

  s