Системи узагальнюючих показників статистичного дослідження доходів і витрат населення України

Курсовой проект - Экономика

Другие курсовые по предмету Экономика

Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть, середньодушові грошові доходи населення, купівельна спроможність грошових доходів.

Особисті доходи - це загальна сума грошових доходів, яку їх власники направляють на споживання і заощадження.

Среднедушевиє грошові доходи обчислюються як відношення загальної суми грошових доходів населення за рік (або поточний період) до середньорічної чисельності наявного населення.

При дослідженні рівня життя важлива оцінка і потенційних можливостей населення користуватися ресурсами для придбання і споживання відповідних благ і ресурсів. Для цього використовується показник купівельної спроможності (розраховується як для всього населення, так і для окремих груп). Даний показник характеризується: а) наперед певною кількістю товарів і послуг, які можна було б придбати на суму среднедушевого грошового доходу; б) як товарний еквівалент у вигляді окремих товарів або послуг.

Рівень купівельної спроможності ПС обчислюється як відношення середньодушового грошового доходу населення в цілому (або окремої групи) Д до середньої ціни покупки або послуги Р:

 

 

У статистиці споживання використовуються різні коефіцієнти і індекси.

Динаміка загального споживання вивчається за допомогою агрегатного індексу обєму споживання Iоп, який розраховується таким чином:

 

 

де a1, a0 - кількість спожитих товарів в звітному і базисному періодах; b1, b0 - кількість спожитих послуг в звітному і базисному періодах; p0, r0 - ціна товару і тариф за певну послугу в базисному періоді.

При статистичному дослідженні залежності обєму споживання від доходу використовується коефіцієнт еластичності Ке, який характеризує величину зростання або зниження споживання товарів і послуг при зростанні доходу на 1% (у теорії статистики це формула А. Маршалла):

 

 

де х, у - початкові дохід і споживання;, - прирости початкових доходу і споживання за певний період.

Якщо Ке > 1, те споживання росте швидше, ніж доходи.

Якщо Ке = 1, то між доходом і споживанням має місце пропорційна залежність.

Якщо Ке < 1, то дохід росте швидше, ніж споживання.

 

3. Динаміка доходів та витрат населення України

 

Для дослідження динаміки доходів і витрат населення України проаналізуємо наступні дані щодо структури сукупних витрат та доходів у розрахунку на одне домогосподарство.

Вибіркова сукупність репрезентує все населення України, за виключенням військовослужбовців строкової служби, осіб, що знаходяться в місцях позбавлення волі, осіб, що постійно проживають у будинках-інтернатах, будинках для осіб похилого віку, а також маргінальних прошарків населення. Крім того, при формуванні вибіркової сукупності були також виключені території, які не можуть обстежуватися в звязку з радіоактивним забрудненням (зони відчуження та обовязкового відселення).

Починаючи з 2004 року в обстеженні беруть участь мешканці усіх типів гуртожитків (сімейних, студентських тощо). У 1999-2003 роках обстежувалися лише мешканці сімейних гуртожитків.

Вибіркова сукупність була сформована в усіх областях, Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі з використанням процедури відбору з ймовірністю, пропорційною розміру (чисельності населення). Домогосподарства беруть участь в обстеженні один рік.

Для участі в обстеженні в Україні кожного року відбирається близько 13 тис. адрес домогосподарств (в АР Крим 503 адреси домогосподарств). У 2007 році в Україні взяли участь в обстеженні 10615 домогосподарств (82,9% відібраних адрес за виключенням нежилих помешкань), в АР Крим 459 домогосподарств (92% відібраних адрес за виключенням нежилих помешкань).

В основу дослідження диференціації домогосподарств за рівнем матеріальної забезпеченості, починаючи з 2007року., покладені нові критерії: показники грошових та загальних доходів (грошових доходів з урахуванням вартісної оцінки надходжень з особистого підсобного господарства, а також сум безготівкових пільг та субсидій, отриманих від держави, допомог від родичів та інших осіб) замість показників грошових та сукупних витрат, які застосовувалися у 1999-2006 рр. Зміна критеріїв обумовлена тим, що, починаючи з 2004 року, в окремих, а в 2006 році майже в усіх регіонах спостерігалося перевищення рівня доходів домогосподарств над рівнем їх сукупних витрат. Тому у сучасних умовах показники доходів стали більш точно характеризувати реальний стан добробуту домогосподарств, ніж показники витрат, використання яких було доцільним у попередні роки.

Характеристики досліджуваних домогосподарств наведено в таблиці 1:

 

Таблиця 1. Характеристика досліджуваних домогосподарств

20002001200220032004200520062007Середній розмір домогосподарства, осіб2,712,752,712,632,632,632,612,6Розподіл домогосподарств за кількістю осіб у їх складі одна особа21,219,919,419,919,322,123,120,4дві особи25,527,527,232,734,228,928,229,4три особи24,526,925,523,721,623,126,730,4чотири особи і більше28,825,727,923,724,925,92219,8Частка домогосподарств із дітьми до 18 років (%)41,942,641,839,636,436,736,736,7Частка домогосподарств без дітей (%)58,157,458,260,463,663,363,363,3Розподіл домогосподарств із дітьми (%) за кількістю дітей у їх складі

одна дитина64,168,465,566,370,969,269,268,5дві дитини31,427,228,227,82125,321,926,6три дитини і більше4,54,46,35,98,15,58,94,9

Аналізуючи динаміку наданих показників, можемо зробити висновок про те, що за досліджуваний період 2000-2007 рр середній розмір домогосподарства зменшився на 4,05%. За цей же період зросла частка домогосподарств кількістью 2 та 3 особи та зменшилась часткадомогосподарств кількістью 1 особа та 4 особи та більше.Зменшилась частка домогосподарств, які мають дітей до 18 років та збільшилась частка домогосподарств без дітей.

Структуру сукупних доходів досліджуваних домогосподарств наведено в таблиці 2:

 

Таблиця 2. Структура сукупних доходів досліджуваних домогосподарств

199920002001200220032004200520062007Сукупні доходи в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн.291,62385,91459,84594,05648,87837,441121,614491924Структура сукупних ресурсів домогосподарствГрошові доходи70,876,784,590,191,694,395,295,795,8 оплата праці37,143,543,550,655,352,751,253,153,9 доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості2,60,92,34,23,13,66,75,18,1 доходи від продажу сільськогосподарської продукції3,96,86,465,85,443,73,9 пенсії, стипендії, соціальні допомоги, надані готівкою118,717,120,818,918,923,724,723,922грошова допомога від родичів, інших осіб та інші грошові доходи8,58,411,510,48,58,98,69,97,9Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель 16,69,67,84,13,21,91,71,10,7Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії, палива3,61,71,710,90,50,40,40,4Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг з охорони здоровя, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо, на оплату послуг транспорту, звязку20,60,70,40,20,70,50,60,30,4Інші надходження8,411,35,64,63,62,82,12,52,7

Бачимо, що протягом досліджуваного періоду суттєво змінилась структура сукупних доходів: якщо в 1999 році заробітна плата становила 37,1% від розміру грошових доходів, а надходження від підсобного господарства та від само заготовлень становили 16,6% от размера денежных доходов, то в 2007 році ці частки змінилися и становили 53,9% та 0,7% відповідно. Частка грошових доходів в загальній структурі доходів зросла від 70,8% в 1999 році до 95,8% у 2007 році.

Проаналізуємо динаміку сукупних середньомісячних доходів у розрахунку на одне домогосподарство. Для цього розрахуємо показники, що характеризують інтенсивність розвитку в часі використовуються статистичні показники, що отримуються порівнянням рівнів між собою, внаслідок чого отримуємо систему абсолютних і відносних показників динаміки: абсолютний приріст, коефіцієнт зростання, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% приросту. Для характеристики інтенсивності розвитку за тривалий період розраховуються середні показники: середній рівень ряду, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт зростання, середній темп зростання, середній темп приросту, середнє абсолютне значення 1% приросту (табл. 3).

 

Таблиця 3. Показники динаміки сукупних середньомісячних доходів у розрахунку на одне домогосподарство.

20002001200220032004200520062007Сукупні доходи в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн.385,91459,84594,05648,87837,441121,6214491924,3 Абс приріст баз-73,93208,14262,96451,53735,711063,091538,39 Абс приріст ланц-73,93134,2154,82188,57284,18327,38475,3 Темп зростання баз-119,163,938,147,000,645,488,64% Темп зростання ланц-119,169,199,239,063,939,192,80% Темп приросту баз-19,16,93,147,000,645,488,64% Темп приросту ланц-19,16,19%9,23,06,93,19,80% 1% абс приросту-3,85914,59845,94056,48878,374411,216214,49

Бачимо що протягом досліджуваного періоду сукупні середньомісячні доходи у розрахунку на одне домогосподарство збільшились у 4,98 разів або на 1538,39 грн. цьому найбільший приріст (на 33,93% або 284,18 грн) спостерігався у 2005 році порівняно із 2004 роком, а найменший (9,23% або 54,82 грн) у 2003 році порівняно із 2002 роком.

Абсолютний середньорічний приріст сукупних доходів склав у досліджуваному періоді 219,77 грн, середньорічний темп зростання 125%, а середньорічний темп приросту - 25%.

Порівняльний аналіз структури сукупних доходів у 2000 та 2007 році (рис. 1, 2) свідчить про те, що суттєво збільшилась частка оплати праці в структурі доходів (з 37,1% до 53,9%), в той час, як доходів від вартості спожитої продукції, отриманої з особистого підсо