Системи стабілізації поля зору сучасних танкових прицілів

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьі стабілізатори лінії прицілювання.

Розглянемо два типи двоплощинного стабілізатора поля зору з розвязаними гіроскопами та просторовим шарніром.

 

2.2.1 Двоплощинна гіроскопічна рама з розв'язаними гіроскопами

Можливий варіант двоплощинної гірорами з розв'язаними гіроскопами наведений на рис.14.

Гіроскопічна рама складається з платформи П, на якій встановлюються два двоступеневих гіроскопи ГВ і ГГ, рамки яких розвернуті одна відносно одної на кут 90. Обидва гіроскопи, як правило, конструктивно виконані однаково, тобто їх кінематичні моменти тертя в опорах рівні. Платформа П розміщена в рамі Р, яка змонтована на основі О.

 

Рис.14. Двоплощинна гірорама з розв'язаними гіроскопами.

 

Вказана кінематика забезпечує кожному гіроскопу 3 ступеня свободи, Розглянемо ступені свободи гіроскопа вертикалі:

перший ступінь - обертання ротора навколо осі Y у підшипниках рамки ротора;

другий ступінь - поворот гіроскопа ГВ разом з рамкою навколо осі Z;

третій ступінь - поворот ротора і рамки з платформою П і рамою Р навколо осі X.

Розглянемо ступені свободи гіроскопа горизонталі:

перший ступінь - обертання ротора навколо осі Y в підшипниках рамки ротора;

другий ступінь - поворот гіроскопа ГГ разом з рамкою навколо осі X;

третій ступінь - поворот ротора і рамки з платформою П і рамою Р навколо осі Z.

Використовуючи двоплощинну гірораму даного типу якості задатчик кутового положення озброєння, її доцільно встановлювати таким чином, щоб осі обертання роторів були паралельні осі каналу ствола гармати YГ, вісь обертання рами - паралельно осі цапф гармати ХГ. Така орієнтація (рис.15) дає протилежний напрямок векторам кінематичних моментів НП гіроскопів HГг і НГв і таким чином забезпечує стабілізацію рами і платформи при поздовжньо-кутових і горизонтально-кутових коливаннях корпусу бронеоб'єкта. З метою перетворення кутових відхилень гармати і башти в пропорційні електричні сигнали на осях рами платформи встановлюються ротори індукційних датчиків, наприклад поворотні трансформатори ПГг і ПГв, статори яких з'єднуються відповідно з основою і рамою гірорами.

 

Рис.15. Орієнтація двоплощинної гірорами в бронеоб'єкті.

 

Для зміни просторового положення платформи гірорама оснащується системою наведення, до складу якої входять електромагніти наведення ЕМНВ і ЕМНГ, ротори яких знаходяться на осях гіроскопів ГВ і ГГ, а статори закріплені на платформі.

Робота системи наведення грунтується на властивості прецесії. Під час дії моменту наведення Мнв на рамку гіроскопа ГВ платформа П разом з рамою Р прецесує навколо осі X, тобто повертається в вертикальній площині. Під час подання сигналу управління на електромотор ЕМНГ, момент наведення, який прикладається до рамки гіроскопа ГГ, викликає прецесію платформи навколо осі Z - поворот в горизонтальній площині. Підвищення точності стабілізації гіроскопічної рами досягається введенням в її конструкцію системи розвантаження.

Система розвантаження забезпечує усунення завалів рамок гіроскопів ГВ і ГГ відносно платформи, збереження взаємної перпендикулярності всіх трьох осей кожного гіроскопа, створення моментів розвантаження, що протидіють зовнішнім збуренням.

Схема розвантаження двохосьової гірорами складається з датчиків розвантаження ДРВ, ДРГ, підсилювачів і електродвигунів розвантаження ЕРв, ЕРГ. Датчики розвантаження вимірюють кути β1 і β2 повороту рамок гіроскопів ГВ, ГГ відносно платформи і перетворюють їх в електричні сигнали, які підсилюються підсилювачами і подаються на електродвигуни розвантаження.

Електродвигуни розвантаження ЕРВ, ЕРГ формують на рамі і платформі моменти розвантаження МРВ, МРГ, які за знаками протилежні моментам зовнішньої дії Мx та Mz.

Таким чином, система розвантаження зменшує сумарні моменти, діючі на гірораму, і тим самим розвантажує її. Щоб найбільш повно компенсувати дію зовнішніх збурюючих моментів намагаються максимально зменшити інерційність системи розвантаження і по можливості збільшити її передаточний коефіцієнт.

Під час встановлення гірорами в прицілі як гіроскопічного задатчика стабілізатора поля зору верхнє дзеркало прицілу з'єднують з зовнішньою рамкою гірорами. З'єднання здійснюється за допомогою стрічково-рейкової передачі з передатним коефіцієнтом 1: 2, а нижнє дзеркало з'єднують з платформою за допомогою стрічкової передачі з коефіцієнтом 1: 1.

2.2.2 Двоплощинна гіроскопічна рама з просторовим шарніром

 

Рис.16. Двоплощинна гіроскопічна рама з просторовим шарніром.

 

Гірорама складається з зовнішньої рами НР, корпусу К і двох однакових триступеневих гіроскопів Г1 і Г2, встановлених у корпусі гірорами. Корпус має два ступеня свободи: обертання навколо осі X в опорах зовнішньої рами і обертання навколо осі Z разом з зовнішньою рамою, яка рухомо закріплена на основі.

Гіроскоп Г1 встановлений у кардановому підвісі так, що вісь X його зовнішньої рами паралельна осі X, а вісь Y, внутрішньої рами паралельна осі Z гірорами. Гіроскоп Г2 по відношенню до гіроскопу Г1 повернутий навколо осі Y гірорами на 90. Вісь Х2 його зовнішньої рами паралельна осі Z, а вісь Y2 внутрішньої рами паралельна осі X гірорами.

Ротори гіроскопів обертаються в протилежні боки. Отже вектори кінетичних моментів гіроскопів направлен

s