Системи стабілізації поля зору сучасних танкових прицілів

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьТ - обертовий трансформатор; Пс - підсилювач;

ВД - виконавчий двигун; ОТЗЗ - обертовий трансформатор зворотного зв'язку;

Ред - редуктор; ВДз - верхнє дзеркало; НДз - нижнє дзеркало.

 

Разом із дзеркалом повертається і ротор ОТЗЗ, статор якого відносно основи є нерухомим. Сигнал UЗЗ подається на вхід привода і діє зустрічно сигналу Uy гіроскопа. Крутість характеристики ОТ3З удвічі вища, ніж крутість характеристики ОТ. Внаслідок цього при повороті ВЗ на кут 0,5φк сигнал зворотного зв'язку UЗЗ стане рівним сигналу керування Uy і відпрацювання кута припиниться - поле зору є стабілізованим у разі повернутого приладу спостереження.

 

1.5 Висновки до розділу

 

Аналіз умов ведення бойових дій, із залученням великої кількісті протитанкових засобів показав, що для ефективної боротьби з ними необхідно вести вогонь на велику відстань з ходу. Під час руху по пересіченій місцевості ефективність стрільби падає, тому що корпус танка здійснює інтенсивні коливання в трьох площинах. Це впливає на умови спостереження за полем бою, на точність прицілювання під час стрільби. Отже, з'явилась необхідність стабілізувати поле зору приладу спостереження шляхом уведення в його склад стабілізатора лінії прицілювання. На танках, які знаходяться на озброєнні Збройних Сил України встановлюються двоплощинні силові стабілізатори поля зору. Вони забезпечують стабілізацію поля зору в двох площинах і цим самим покращують умови ведення стрільби як з місця, так і з ходу. Однак кожна система стабілізації має свою похибку, тому і в такому стабілізаторі поля зору, як САР вона також присутня. В основному похибка стабілізатора поля зору виникає через наявність зовнішніх збурень у вигляді кутових коливань та прискорень. Через наявність помилки системи виникає необхідність її визначення та введення необхідних засобів для її зменшення, а тим самим підвищення якості цієї системи.

2. Дослідження систем стабілізації поля зору сучасних танкових прицілів на основі електромеханічних гіроскопів

 

2.1 Методика визначення точності стабілізаторів поля зору на основі електромеханічних гіроскопів

 

Основним показником якості СПЗ є точність утримання (стабілізації) поля зору приладу спостереження під час коливань корпусу об'єкта, що рухається. Розглянемо основні фактори, що впливають на характеристики точності СПЗ [10,14].

 

2.1.1 Режим стабілізації під час випадкових зовнішніх збурень

Основним способом ведення стрільби з танка в умовах сучасного бою є стрільба з ходу. Зовнішні збурення, зумовлені безперервними випадковими коливаннями корпусу танка, що рухається, викликають відхилення стабілізованого озброєння від заданого наводкою напрямку. Ці відхилення, так само як і коливання корпусу, мають випадковий характер і являють собою помилку стабілізації, яка знижує імовірність влучення у ціль під час стрільби з ходу. Чим меншою буде помилка, тим вищою буде точність стабілізації, а отже, кращою - якість системи.

Якщо, однак, подати випадкові зовнішні впливи як суму гармонічних збурень, то вимушені коливання, що встановлюються в системі, і є реакцією на кожну гармоніку, можна розглядати як усталений режим. Підсумовуючи реакції СТО на гармонічні складові випадкових зовнішніх збурень, отримуємо випадковий процес кутових відхилень стабілізованого озброєння - помилки стабілізації.

Реалізації помилок стабілізації Δφ (t) (рис.12, а) знаходять експериментально шляхом осцилографування сигналів обертових трансформаторів датчиків кутів СО та СБ. Може бути застосований і метод кінозйомки віддаленої цілі - помітного точкового орієнтира - за допомогою кінокамери, яка встановлюється на стабілізованому озброєнні (гарматі).

 

Рис.12. Методи оцінки точності стабілізації за реалізацією випадкового процесу кутових коливань стабілізованого озброєння (а) та за спектральною щільністю збурення та амплітудно-фазовою частотною характеристикою системи регулювання (б).

 

 

На основі отримуваних реалізацій визначають середню квадратичну похибку σφ стабілізації, яка є мірою якості стабілізатора танкового озброєння та лінії прицілювання. Для обчислення σφ часовий інтервал t реалізації випадкового процесу Δφ (t) розбивають на N однакових частин Δt. Для кожного Δti,. інтервалу знаходять абсолютне значення Δφi похибки. Відповідно до теорії випадкових функцій обчислюють середню квадратичну похибку стабілізації:

Одиницею вимірювання похибки стабілізації прийнята одна тисячна: 1 тис. = 0,06=10-3рад.

Як бачимо, експериментальне визначення точності стабілізації досить трудомістке, потребує спеціальної апаратури і певної кваліфікації обслуговуючого персоналу. Тому експериментальна оцінка якості стабілізаторів озброєння проводиться тільки на полігонах під час випробувань танків.

Під час проектування і розрахунку стабілізаторів озброєння та приладів спостереження їх реакція на випадкові збурювальні впливи - точність стабілізації - оцінюється математичними методами. Для цього досліднику достатньо знати амплітудно-фазочастотну характеристику системи за зовнішнім збуренням і спектральною щільністю Sy (ω) збурювального впливу.

Спектральна щільність SΔφ (ω) похибки стабілізації, яка характеризує інтенсивність похибки за спектром частот, розрахо

s