Системи стабілізації поля зору сучасних танкових прицілів

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьотримання додаткової енергії на борту завжди пов'язане з використанням генераторних пристроїв, що володіють низькими екологічними характеристиками. Застосування паливно-мастильних матеріалів підвищує вірогідність виникнення аварійних пожежних ситуацій і, як наслідок цього, екологічних катастроф.

Використання ВОГ помітно знижує вимоги що ставляться до утилізації відпрацьованих механізмів, оскільки під час виробництва цих приладів використовується значно менша кількість шкідливих речовин і матеріалів. Тривалий термін роботи і високі ремонтні якості ВОГ також можуть сприятливо позначитися на їх використанні, оскільки використання ненадійних механічних приладів негативно впливає на екологічну обстановку.

Зроблені в роботі висновки дозволять продовжити дослідження в області підвищення як технічних, так і виробничо-експлуатаційних характеристик приладів що поза сумнівом сприятливо позначиться на збільшенні терміну служби, зниженні вартості і поліпшенні екологічної обстановки, пов'язаної з їх роботою.

Висновки

 

У роботі був проведений аналіз проблеми поліпшення якісних характеристик гіростабілізаторів поля зору сучасних та перспективних танкових прицілів. На основі виконаної роботи можна зробити висновки про те, що волоконний оптичний гіроскоп може бути застосований в якості чутливого елемента (датчика) обертання в інерціальних системах управління і стабілізації. Механічні гіроскопи мають так звані гіромеханічні похибки, які особливо сильно виявляються під час маневрування носія (танка). При поліпшенні точностних характеристик стабілізаторів поля зору на основі електромеханічних гіроскопів конструктора мають ряд складнощів, повязаних із виготовленням та його вартістю. Перспектива використання дешевого оптичного датчика обертання, який здатний працювати без гіромеханичних помилок в інерціальній системі управління, є основною причиною особливого інтересу до оптичного гіроскопа. Цей прилад може повністю замінити складні та дорогі електромеханічні (роторні) гіроскопи і тривісні гіростабілізовані платформи.

Можливість створення реального високочутливого ВОГ з'явилася лише з промисловою розробкою одномодового діелектричного світлопровода з малим загасанням. Саме конструювання ВОГ на таких світлопроводах визначає унікальні властивості приладу. Такі як:

потенційно висока чутливість (точність) приладу, яка вже зараз на експериментальних макетах 0,1 град/год і менш;

малі габарити і маса конструкції, завдяки можливості створення ВОГ повністю на інтегральних оптичних схемах;

невисоку вартість виробництва і конструювання при масовому виготовленні і відносна простота технології;

незначне споживання енергії, що має важливе значення у разі використанні ВОГ на борту рухомих обєктів;

великий динамічний діапазон вимірюваних кутових швидкостей (зокрема, наприклад, одним приладом можна вимірювати швидкість повороту від 1 град/год до 300 град/с);

відсутність механічних елементів (роторів), що обертаються, і підшипників, що підвищує надійність і здешевлює їх виробництво;

практично миттєву готовність до роботи, оскільки не витрачається час на розкручування ротора;

нечутливість до великих лінійних прискорень і отже, працездатність в умовах високих механічних перевантажень;

високу перешкодостійкість, низьку чутливість до могутніх зовнішніх електромагнітних дій завдяки діелектричній природі волокна;

слабку схильність проникаючої гама-нейтронной радіації, особливо в діапазоні 1,3 мкм.

Ці властивості ВОГ привертають пильну увагу розробників систем управління, так як дозволяють створити прості високоточні конструкції повністю на дешевих твердих інтегральних оптичних схемах при масовому виробництві. На мою думку, завдяки унікальним технічним можливостям ВОГ інтенсивно розвиватимуться.

Список літератури

 

1.Бабаев А.А. Стабилизация оптических приборов. - Л.: Машиностроение. Ленинградское отделение, 1975.

2.Брозгуль П.И., Смирнов Е.Л. Вибрационные гироскопы. - М.: Машиностроение, 1970.

.Гироскопические системы. Гироскопические приборы и системы. Ч.2. Под ред.Д.С. Пельпора - М.: Высшая школа, 1971.

.Гироскопические системы. Теория гироскопов и гиростабилизаторов Ч.1. Под ред. Д.С. Пельпора - М.: "Высшая школа", 1986.

.Никитин Е.А., Шестов С.А., Матвеев В.А. Гироскопические системы. Ч.3. Под ред.Д.С. Пельпора - М.: Высшая школа, 1988.

.Котовсий В.И. Стабылызатори танкового вооружения - М.: Воениздат, 1961.

7.Шереметьев А.Г. Волоконный оптический гироскоп. - М.: Радио и связь, 1987.

8.Окоси Т.А. Волоконно-оптические датчики. Перевод с японского.

.Мартиненко Ю.Г. Тенденции развития современной гироскопии. Соросовский обозрев. журн. №11, М.:, 1997.

10.Аблесімов О.К. Автоматичне керування рухомими обєктами і технологічними процесами. - Х.: НТУ "ХПІ", 2008.

11.Малеев П.И. Новые типы гироскопов. Л.: "Судостроение", 1971.

12.Пельпор Д.С., Колосов Ю. А, Рахтеенко Е.Р. Расчет и проектирование гироскопических стабилизаторов. - М.: "Машиностроение", 1972.

.Орлов В.А., Петров В.И. Приборы наблюдения ночью и при ограниченной видимости - М.: Воениздат, 1989.

.Корнеев В.В. Основы автоматики и танковые автоматические системы. - М.: Воениздат, 1989.

.Глущенко А.Р. Гиростабилизаторы танковых прицелов. - Черкассы: Чабаненко Ю.А., 2005.

.Белоновский А.С. Электрооборудование и автоматика бронетанковой техники. Ч.1. - М.: Воениздат, 1972.

.Бо

s