Системи стабілізації поля зору сучасних танкових прицілів

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьвипромінювання, шуми дробів у фотодетекторі, теплові шуми в електронних ланцюгах тощо.

Конструкторами і розробниками ВОГ обидва ці завдання вирішуються. Удосконалюється технологія виробництва елементів у ВОГ, теоретично і експериментально досліджуються фізична природа збурень і нестабильностей, створюються і випробовуються різні схемні варіанти ВОГ з компенсацією цих збурень, розробляються фундаментальні питання використання інтегральної оптики.

4. Техніко-економічна оцінка

 

Питання техніко-економічного обгрунтування розробок в галузі військової техніки є дуже складними, оскільки повинні враховувати існуючий технічний рівень конкуруючих зразків озброєння, об'єми виробництва й інші чинники. При створенні нових і модернізації існуючих комплексів озброєння, проводиться оцінка технічного рівня, що дозволяє обрати правильні напрямки конструкторських робіт і визначити їхню ефективність. Існуючі методи оцінки технічного рівня військової техніки в багатьох випадках носять суб'єктивний характер. У зв'язку з цим, розробка аналітичних методів, що відбивають комплекс озброєння в цілому і його складені системи окремо, представляє складну технічну проблему. У поданій дипломній роботі запропоновані аналітичні методи аналізу, що із високим ступенем достовірності дозволяють досліджувати стабілізатори поля зору та надавати пропозиції щодо поліпшення їх точностних характеристик.

На основі проведеного аналізу точності двоплощинний стабілізатор поля зору на основі волоконно-оптичних гіроскопів має сумарне значення похибки котре коливається в межах 0,14 т.п. У порівнянні із показниками точності стабілізаторів поля зору на основі електромеханічних гіроскопів перевищує в 1,5 рази. Окрім цього, стабілізатори поля зору мають:

підвищену надійність у зв'язку з відсутністю механічних елементів, що обертаються, і підшипників, що значно полегшує його виробництво та зменшує вартість;

практично миттєву готовність до роботи, оскільки не витрачається час на розкручування ротора;

незначне споживання енергії, що має важливе значення у разі використанні на борту рухомих обєктів.

На другому місці по значимості після технічних переваг для потенційних покупців (Збройних Сил України) є ціна танка (іноді навіть навпаки). По експертним оцінкам іноземних фахівців вартість системи управління вогнем (у яку входять і прицільно-наглядові комплекси) сучасного бойового танка складає до 40% від загальної вартості танка. Тому важливим чинником є здешевлення прицільно-наглядових комплексів при одночасних вимогах підвищення їх точності, надійності, ресурсу і терміну служби.

З закритих джерел відомо що вартість виготовлення волоконно-оптичного гіроскопа ВГ910 приблизно становить 800-900 у. о., та трьохступеневого елетромеханічного гіроскопа 2200 у. о., що в 2,5 рази дешевше. Якщо порівнювати вартість виготовлення стабілізаторів поля зору на їх основі, то 7000-8000 у. о. та 28000-32000 у. о. відповідно, що в 4 рази дешевше. При порівнянні вартості прицілів то, 20000 у. о. та 87000 у. о., що майже в 4,5 раз дешевше. Всі ці переваги дозволяють створити прості високоточні конструкції ВОГ для систем управління на дешевих інтегральних оптичних схемах при іх масовому виробництві. Наприклад, за даними зарубіжних технічних джерел відомо, що ще в 90-х роках минулого сторіччя в США передбачалося замінити близько 50% всіх електромеханічних гіроскопів, які використовувались в системах навігації, управління і стабілізації, на волоконно-оптичні гіроскопи.

На основі проведення техніко-економічної оцінки можна стверджувати, що використання волоконно-оптичних гіроскопів в якості датчиків чутливості технічно доцільно та економічно виправдано.

5. Екологія та охорона навколишнього середовища

 

У даний час дуже важливими є дослідження, які прямо або побічно можуть вплинути на екологічну обстановку, дозволять поліпшити технологічні параметри приладів і механізмів, у виробничому процесі виготовлення яких використовуються шкідливі хімічні речовини і матеріали.

У даній дипломній роботі були проведені дослідження проблем поліпшення точностних характеристик систем стабілізації поля зору шляхом застосування нових типів датчиків чутливості - волоконно-оптичних гіроскопів.

Застосування в танкобудуванні якісніших і точніших приладів поза сумнівом сприятливо відіб'ється на екологічній обстановці навколишнього середовища. Волоконно-оптичні гіроскопи можуть повністю витиснити складні і дорогі електромеханічні (роторні) гіроскопи і тривісні гіростабілізовані платформи, які крім шкідливої дії на навколишнє середовище (використання змащувальних матеріалів рухомих частин, високі електромагнітні поля, шкідливе виробництво) мають набагато низький термін служби, а отже вищі вимоги до їх утилізації.

Використання новітніх технічних розробок дозволить значно підвищити якість приладів, що випускаються, і тим самим знизити вимоги щодо екологічного контролю за виробництвом і експлуатацією пристроїв, що володіють унікальними властивостями в порівнянні з використовуваними раніше.

Питання, розглянуті раніше дозволяють зробити висновок про невисоку вартість виробництва і конструювання гіроскопів під час масового виготовлення, відносну простоту і знижену шкідливость технології. Важливе значення має низьке споживання енергії під час використання волоконно-оптичних пристроїв і напівпровідникових приладів, що входять до складу ВОГ, оскільки

s