Системи стабілізації поля зору сучасних танкових прицілів

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьше розглянутих гіростабілізаторах.

Визначається він рівнем електричного сигналу Uпнв (UПНГ), що подається на вхід підсилювача ПРНВ (ПРНГ) під час відхилення важелів (корпусу) пульта наведення до упору.

Ще одна особливість даного гіростабілізатора - це відсутність пристрою, що аретує, має на увазі жорстку фіксацію рухомих вузлів один щодо одного, а також щодо корпусу. Вирішення завдань, аналогічним завданням аретування, у даному гіростабілізаторі покладено на режим електричного аретування. Цей режим заснований на використанні властивостей замкнутих слідкуючих систем, функціональними елементами яких у даному разі є датчики кутів наведення лінії прицілювання (ДКВ, ДКГ), підсилювачі розвантаження і наведення (ПРНВ, ПРНГ) і двигуни стабілізації (ДМВ, ДМГ). Електричні зв'язки між елементами даних спостережних систем на рис.35 показані пунктиром.

У разі невикористання стабілізатора поля зору під час експлуатації танка сигнали з ДКВ (ДКГ), що свідчать про відхилення головного дзеркала (тобто рам карданового підвісу) від нульового положення, перемикаються на вхід підсилювача ПРНВ (ПРНГ), звідки надходять на двигуни стабілізації ДМВ (ДМГ). Двигун, як і в разі наведення лінії прицілювання, проводить розворот внутрішньої (зовнішньої) рами карданового підвісу до тих пір, поки сигнал на виході датчика кута ДКВ (ДКГ) буде дорівнювати нулю.

На днищі корпусу 2 гіростабілізатори встановлений упор, що обмежує повороти зовнішньої рами 3 (отже, і головного дзеркала 1) по горизонталі на кути 5 щодо нульового положення. У корпусі зовнішньої рами 3 встановлено два упори (верхній і нижній), що обмежують повороти внутрішньої рами 4 по вертикалі (по висоті) на кути 15 вниз і 60 вгору щодо нульового положення. Головне дзеркало 1 за рахунок стрічкової передачі в цьому разі повертається по вертикалі на кути 730' вниз і 30 вгору.

Як згадувалося, даний гіростабілізатор установлений у блоці голівки. У корпусі блоку головки є так зване вхідне вікно приладу. Корпус гіростабілізатора жорстко пов'язаний з корпусом блоку головки, тому для спрощення на рис.35 вони показані єдиним корпусом 2. Під час наведення лінії прицілювання приладу по горизонталі її положення "відстежує" корпус 2 (з вхідним вікном) блоки голівки. Це виконується спостережною системою, що включає датчик кута наведення лінії прицілювання по горизонту, - ДКГ, підсилювач приводу блоку голівки ППБГ і двигун приводу блока головки - ДПБГ Режим стеження аналогічний до режиму електричного аретування, тільки в даному разі двигун ДПВГ проводить розвороту в горизонтальній площині корпусу 2 блока голівки (і гіростабілізатора) щодо зовнішньої рами 3 карданового підвісу гіростабілізатора, для того щоб вихідний сигнал ДКГ дорівнював нулю.

У блоці голівки також установлені пристрої перетворення аналогових електричних сигналів у цифрову форму, так звані перетворювачі "амплітуда - код" (ПАК), що в комплексі зі вживаними датчиками кута (ДКВ, ДКГ, ДКБГ) є перетворювачами "кут - амплітуда - код". Дані перетворювачі забезпечують дистанційну передачу результатів вимірювань через контактний пристрій (ОКП), що обертається, без втрати точності.

У ролі датчиків кута ДКВ, ДКГ, ДКБГ у даному гіростабілізаторі застосовуються індукційні перетворювачі кута ІПУ-Д, що працюють як первинний датчик у комплекті з перетворювачами "амплітуда - код" ПАК-20. Перетворювачі ІПУ-Д є двовідліковими та мають канали точного відліку (ТВ) і грубого відліку (ГВ). Випускаються двох класів точності - 0,1 і 0,15. Як безредукторні двигуни стабілізації в даному гіростабілізаторі застосовуються моментні двигуни з постійними магнітами типу ДМГ і ДМВ. Як наголошувалося, зміна температури гіростабілізатора, отже і встановлених у ньому волоконно-оптичних гіроскопів, спричиняє похибки даних гіроскопів, еквівалентні додатковій швидкості обертання відповідної рами карданового підвісу. Для підтримки високої точності гіростабілізатора під час роботи в широкому діапазоні температур експлуатації та тривалих (до 8 годин) періодів безперервної роботи, волоконно-оптичні гіроскопи (L1 і L2) поміщені в середину блоків термостатування (термостати). У середині цих блоків за допомогою систем автоматичного термостатування підтримується постійна температура (близько плюс 60С).

 

3.7 Фактори, які впливають на точність волоконно-оптичного гіроскопа

 

Вимірювання кутової швидкості за допомогою ВОГ засноване на "невзаємному" ефекті Саньяка. У кільцевому інтерферометрі виникає різниця фаз (φс) зустрічних хвиль, що пропорційна швидкості обертання. В оптичному середовищі (хвилеводі) існують інші невзаємні ефекти (Фарадея, Керра, термооптичний та інші), що приводять до зсуву нуля і його дрейфу [7,15]. Для аналізу точності ВОГ необхідно дослідити всі фактори, що викликають зсув нуля:

Поляризаційний зсув нуля;

Амплітудний зсув нуля;

Магнітооптичний зсув нуля;

Термооптичний зсув нуля;

Нелінійний зсув нуля.

 

3.7.1 Поляризаційний зсув нуля

Поляризаційний зсув виникає, коли поляризація зустрічних хвиль, що трансформуються на дефектах волокна, не однакова на якихось ділянках хвиль і набуває різних фазових набігів. Поляризаційний

s