Системи стабілізації поля зору сучасних танкових прицілів

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть



посилювачі;

ПАКг, ПАКв, ПАКБГ - перетворювач "амплітуда-код";

L1, L2 - волоконно-оптичний гіроскоп; ЛВ - лінія візування;

UПНВ, UПНГ - сигнали пульта наведення (відповідно в вертикальній та горизонтальній площинах);

ТБО - танковий балістичний обчислювач.

 

У корпусі 2 гіростабілізатори в кулькоподібній підшипниковій опорі підвішена зовнішня рама. На цій опорі закріплено головне дзеркало 1 і волоконно-оптичний гіроскоп, вісь чутливості L2 якого паралельна з віссю обертання зовнішньої рами (осі стабілізації по горизонту або інакше - по напряму). На осі обертання зовнішньої рами 3 встановлені ротори двигуна стабілізації ДМГ і датчика кута горизонтального наведення лінії прицілювання (візування) ДКГ Статори ДМГ і ДКГ закріплені в корпусі 2 гіростабілізатора.

Волоконно-оптичний гіроскоп (L2) через підсилювач розвантаження і наведення по горизонту (ПРНГ) електрично пов'язаний з обмотками двигуна стабілізації ДМГ, що керують його роботою.

Указаний ланцюжок становить канал стабілізації по горизонталі (по напряму).

У зовнішній рамі 3 в кулькоподібній підшипниковій опорі встановлена внутрішня рама 4, на якій закріплений волоконно-оптичний гіроскоп з віссю чутливості L1. Вона (вісь чутливості) паралельна з віссю обертання головного дзеркала 1, тобто осі стабілізації по вертикалі або інакше - по висоті. На осі обертання внутрішньої рами 4 встановлені ротори двигуна стабілізації ДМВ і датчика кута наведення лінії прицілювання (візування) по вертикалі (по висоті) ДКВ, статори яких закріплені на зовнішній рамі 3. На осі обертання внутрішньої рами 4 закріплений шків 5, що стрічковою передачею 6 пов'язаний з шківом 7, установленим на осі обертання дзеркала 1. Діаметр шківа 7 у два рази більший за діаметр шківа 5, цим забезпечується передача від осі обертання внутрішньої рами 4 до вісі обертання головного дзеркала 1 з передавальним відношенням 1: 2 або до лінії візування (ЛВ) - з передавальним відношенням 1: 1.

Волоконно-оптичний гіроскоп (L1) через підсилювач розвантаження і наведення по вертикалі (ПРНВ) електрично пов'язаний з обмотками двигуна стабілізації ДМВ, що керують, становлячи канал стабілізації по вертикалі (висоті).

Процес стабілізації поля зору (головного дзеркала 1) відбувається таким чином. Під руху танка по пересіченій місцевості сили тертя в опорах та інші збурювальні моменти прагнуть захопити зовнішню або внутрішню раму карданового підвісу гіростабілізатора від початкового (заданого) положення, тобто зрештою змінити положення лінії прицілювання (візування) по горизонталі та по вертикалі. У момент початку відхилення відповідної рами, її волоконно-оптичний гіроскоп, що має вісь чутливості паралельну з віссю обертання рами, виробляє електричний сигнал, пропорційний до кутової швидкості відхилення. Даний електричний сигнал (напруга) надходить на вхід відповідного підсилювача розвантажування і наведення (ПРНГ або ПРНВ), і після посилення - на обмотку двигуна стабілізації (двигуна розвантажування ДМГ або ДМВ), що розвиває момент по осі відповідної рами, що керує. Момент двигуна стабілізації в сталому режимі врівноважуватиме збурювальні моменти та тим самим утримуватиме відповідну раму карданового підвісу (отже, і головне дзеркало) в незмінному стані.

Наведення стабілізованої лінії прицілювання (візування) на ціль проводиться по електричних сигналах (UПНГ і UПНВ), що видаються з пульта наведення. Наведення по вертикалі (висоті) проводиться розворотом рукояток пульта наведення навколо горизонтальної осі, а наведення по горизонталі (напряму) - разворотом корпусу пульта наведення навколо вертикальної осі. У цьому разі обертаються розташовані в пульті наведення потенціометри, від величини кута повороту яких залежать значення електричних сигналів UПНВ (наведення по вертикалі) і Uпнг (наведення по горизонталі). Електричний сигнал наведення лінії прицілювання по вертикалі (UПНВ) надходить на вхід підсилювача розвантажування і наведення по вертикалі (ПРНВ), а сигнал наведення лінії прицілювання по горизонталі (UПНГ) - на вхід підсилювача розвантажування і наведення по горизонталі ПРНГ). Посилені в підсилювачах електричні сигнали наведення надходять на обмотки керування двигунів стабілізації, відповідно до ДМВ і ДМГ, що відіграють у даному випадку роль безредукторних двигунів відпрацювання.

Ротор відповідного двигуна починає обертатися, повертаючи ту раму карданового підвісу, на вісь обертання якої він закріплений. Швидкість кутового повороту рами (отже, і головного дзеркала) пропорційна до значення електричних сигналів наведення, тобто кутам повороту рукояток і корпусу пульта наведення.

У процесі наведення лінії прицілювання на ціль стабілізація поля зору відбувається як розглянуто вище, оскільки фактично наведення лінії прицілювання відбувається за рахунок різницевого електричного сигналу (напруга) між сигналами UПНВ UПНГ і вихідного сигналу волоконно-оптичного гіроскопа вертикалі (горизонталі) на вході підсилювача ПРНВ (ПРНГ).

Режим перекидання стабілізованої лінії прицілювання (візування) в даному гіростабілізаторі становить процес наведення стабілізованої лінії прицілювання, але із значно більшою кутовою швидкістю, він відрізняється від аналогічного режиму в рані

s