Системи стабілізації поля зору сучасних танкових прицілів

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьколивання σaΣ (φk) буде дорівнювати:

Підставимо в формулу вибране значення Sφk з табл.1 і знайдемо значення першої складової похибки aΣ:

 

 

Аналогічно визначаємо складові від горизонтальних кутових коливань:

 

 

Для визначення складових від лінійних вертикальних прискорень скористаємось графічним способом:

Визначаємо квадрат модуля амплітудно-фазочастотної характеристики , для значень частоти ω від 0 до 20. Після цього зводимо отримані результати в табл.8, та зобразимо залежність на графіку (рис.25).

 

Таблиця 8

Залежність квадрату модуля амплітудно-фазочастотної характеристики від значень частоти ω:

ω123451,36110-103,40410-111,51310-118,50910-125,44610-12ω6789103,78210-122,77910-128,50910-121,68110-121,36110-12ω11121314151,12510-129,45510-138,05610-136,94610-136,05110-13ω16171819205,31810-134,71110-134, 20210-133,77110-133,40410-13

Рис.25. Квадрат модуля амплітудно-фазочастотної характеристики.

 

Для побудови графіку спектральної щільності прискорень задамо її за допомогою нормального закону розподілення відповідно до теорії вірогідності занесемо значення у відповідності до значень частоти ω у табл.9 та побудуємо графік спектральної щільності прискорень (рис.26):

 

,

 

де: σ=4; mo=12 (в залежності від побудови графіка спектральної щільності прискорень).

 

Таблиця 9

Залежність спектральної щільності прискорень від значень частоти ω:

ω123452,27310-34,38210-37,93510-30,0130,022ω6789100,0320,0460,060,0750,088ω11121314150,0970,10,0970,0880,75ω16171819200,060,0460,0320,0220,013

Рис.26. Графік спектральної щільності прискорень.

 

Для отримання значень спектральної щільності гірорами перенесемо графік спектральної щільності прискорень на графік квадрату модуля амплітудно-фазочастотної характеристики у масштабі. При перемноженні ординати двох графіків на кожному із значень частоти ω отримаємо спектральну щільність помилки гірорами (рис.27). Отримані значення спектральної щільності гірорами занесемо до табл.10.

 

Таблиця 10

Залежність спектральної щільності гірорами від значень частоти ω:

ω123453,110-131,510-131,210-131,1410-131,1810-13ω6789101,2210-131,2210-131,2810-131,2610-131,210-13ω11121314151,0810-139,410-147,810-146,210-144,610-14ω16171819203,210-142,210-141,310-148,13410-154,59410-15

Рис.27. Графік спектральної щільності гірорами.

 

Методом інтегрування розраховуємо площу, замкнену під кривою

ΔS (аz) і осями координат:

 

 

Для визначення складової похибки від лінійних вертикальних прискорень σz) обчислимо значення дисперсії:

 

 

де P - площа, замкнена під кривою ΔS (аz) і осями координат;

 

-масштаб.

Аналогічно за допомогою графоаналітичного способу знайдемо складову σах) від лінійних поперечних прискорень:

 

 

Визначаємо квадрат модуля амплітудно-фазочастотної характеристики , для значень частоти ω від 0 до20. Після цього зводимо отримані результати до табл.11, та відображаємо залежність на графіку (рис.28)

 

Таблиця 11

Залежність квадрату модуля амплітудно-фазочастотної характеристики від значень частоти ω:

ω123451,5210-73,80610-81,69210-89,51510-96,0910-9ω6789104,22910-93,10710-92,37910-91,8810-91,52210-9ω11121314151,25810-91,05710-99,00910-107,76810-106,76710-10ω16171819205,94710-105,26810-104,69910-104,21710-103,80610-10

Рис.28. Квадрат модуля амплітудно-фазочастотної характеристики.

 

Для побудови графіку спектральної щільності прискорень задамо її за допомогою нормального закону розподілення згідно теорії вірогідності занесемо значення у відповідно до значень частоти ω до табл.12 та побудуємо графік спектральної щільності прискорень (рис.29):

 

,

 

де σ=4; mo=12 (в залежності від побудови графіка спектральної щільності прискорень).

 

Таблиця 12.

Залежність спектральної щільності прискорень від значень частоти ω:

ω123452,27310-34,38210-37,93510-30,0130,022ω6789100,0320,0460,060,0750,088ω11121314150,0970,10,0970,0880,75ω16171819200,060,0460,0320,0220,013

Рис.29. Графік спектральної щільності прискорень.

 

Для отримання значень спектральної щільності гірорами перенесемо графік спектральної щільності прискорень на графік квадрату модуля амплітудно-фазочастотної характеристики в масштабі. При перемноженні ординати двох графіків на кожному із значень частоти ω отримаємо спектральну щільність помилки гірорами (рис.30). Отримані значення спектральної щільності гірорами занесемо до табл.13.

 

Таблиця 13

Залежність спектральної щільності гірорами від значень частоти ω:

ω123453,4610-101,6610-101,3410-101,2810-101,3210-10ω6789101,3610-101,4210-101,4410-101,4210-101,3410-10ω11121314151,2210-101,0610-108,810-116,810-11510-11ω16171819203,610-112,410-111,510-119,09610-125,13810-12

Рис.30. Графік спектральної щільності гірорами.

 

Методом інтегрування розрахуємо площу, замкнену під кривою

ΔS (аx) і осями координат:

 

рад2.

 

Для визначення складової похибки від лінійних вертикальних прискорень σz) обчислимо значення дисперсії:

 

 

де P - площа, замкнена під кривою ΔS (аz) і осями координат;

 

- масштаб;

Значення складових похибок:

 

 

Аналізуючи значення складових похибок, ми можемо зробити виснов

s