Системи прийняття управлінських рішень на підприємстві

Контрольная работа - Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьцехах. Зібрати необхідну інформацію може й економіст цеху. Згодом служба контролінгу може розширити свій вплив і збільшити свій штат, для чого в кожен цех може бути призначений контролер. Така організація існує в багатьох великих промислових компаніях, наприклад, в Італії (концерн Fiat). У великих корпораціях служба контролінгу створюється на кожному підприємстві, а в керуючій компанії, організується центральна служба контролінгу, що, по суті, є "мозковим центром" корпорації.

Слід особливо підкреслити, що ні в якому разі службу контролінгу не можна створювати у складі, наприклад, планово-економічного відділу чи бухгалтерії. Принципова відмінність служби контролінгу від інших фінансово-економічних служб полягає в тому, що вона вирішує стратегічні завдання. Аналітична робота в області керування витратами не може бути тимчасовою, це системна, повсякденна робота, виконувана висококваліфікованими фахівцями. Підпорядковується вона фінансовому директору.

Дуже важливе питання при створенні служби контролінгу на підприємстві забезпечення оперативного одержання інформації про виторг і витрати підприємства. Перед службою контролінгу на підприємстві стоїть завдання оперативного збору й аналізу інформації про витрати. Керівники повинні одержати інформацію, щоб у випадку відхилень, які намітилися в роботі, вміти вжити відповідні заходи. Традиційно таку інформацію надає бухгалтерія. Але ця інформація має серйозний недолік неоперативність. Закриття рахунків, визначення витрат, фінансового результату віднімає стільки часу в бухгалтерів, що фактичний кошторис витрат звичайно одержують до 20 числа наступного місяця. До цього часу за більшістю ситуацій вже прийняті управлінські рішення й переважно "за інтуїцією".

Контролінг вимагає створення системи, що забезпечує керівників інформацією про витрати частіше, ніж один раз на місяць. Для створення такої системи необхідно розглянути основні елементи витрат, по яких треба збирати інформацію. Ці елементи наступні:

 • матеріали, малоцінні й швидкозношувані предмети;
 • заробітна плата;
 • електроенергія, газ, вода;
 • амортизація;
 • послуги сторонніх організацій;
 • послуги цехів один одному.

Два останніх елементи не є первинними елементами витрат, бо при наданні послуг один одному цеху використовують матеріали, нараховують заробітну плату і витрачають енергію. Інформацію при цьому важливо також мати керівникам. Склавши перелік елементів витрат, слід зясувати, чи можна збирати інформацію про витрати по кожному з елементів, наприклад, у середині місяця. Які є для цієї перешкоди і що потрібно зробити, щоб ці перешкоди усунути. У таких умовах можна прийняти такі рішення від імені фінансового директора:

 • зобовязати комірників здавати дані про витрату матеріалів у середині місяця, а не тільки наприкінці;
 • табельники можуть вводити в програму розрахунку заробітної плати дані з табеля щодня;
 • інформацію з лічильників можна знімати теж щодня і т.п.

Уся ця інформація може бути подана в бухгалтерію для введення даних цехів про витрати, щоб далі служби контролінгу вибирала інформацію з бази даних за "своїми правилами". Служба контролінгу не робить проводок, вона не перераховує обороти і не змінює сальдо по рахунках це прерогатива бухгалтерії. Служба контролінгу аналізує дані і групує їх за певними ознаками: змінні й постійні і т.п.

контролер управлінський рішення витрати

 

4. Задача

 

Дано:

Обсяг реалізації у ціновому виразі ОР (грн.)

Змінні витрати ЗВ (грн.)

Постійні витати ПВ (грн.)

Ціна одиниці продукції ЦО (грн.)

 

ОРЗВПВЦОЗОЗПППНО25983013283060000249850001090

Знайти:

Скільки одиниць продукції (Q в натуральному та ціновому виразі) необхідно продати, щоб покрити всі затрати?

Знайти прибуток, якщо обсяг виробництва збільшується на ЗО.

Яким буде прибуток, якщо постійні витрати зростуть на ЗП?

Скільки одиниць продукції необхідно продати, щоб отримати прибуток ПП (грн.)?

Якою повинна бути ціна, для того, щоб продавши НО (шт.) одиниць продукції, щоб отримати прибуток 75000 грн.?

Визначте запас фінансової міцності, у кожній з 5-и попередніх ситуацій

ЗФС=(обєм продаж точка беззбитковості)/обєм продаж*100%.

Проаналізувати отримані результати.

Розвязок

Дану задачу слід вирішувати за наступною методикою.

 

1. Сукупні витрати (СВ) = ПВ+ЗВ

В ціновому виразі Q=СВ

В натуральному виразі Q=СВ/ЦО

2. Базовий обсяг виробництва (ОВ)= ОР/ЦО

Новий обсяг виробництва (ОВн) = ОВ*(1+8/100)

Нові змінні витрати (ЗВн) = (ЗВ/ОВ)* ОВн

Прибуток (ПП) = ОВн*ЦО (ЗВн+ПВ)

3. Нові постійні витрати (ПВн) = ПВ*(1+17/100)

ПП = ОВ*ЦО (ЗВ + ПВн)

4. ПП = ОВ*ЦО (ЗВод.пр-ції*ОВ + ПВ) (шт.)

5. ПП = ОВ*ЦО (ЗВод.пр-ції*НО + ПВ) (грн.)

6.ЗФС = ((ОР В кр) / ОР) * 100%

Критичний обсяг в-ва (точка беззбитковості)(Вкр) = ПВ/Км

Коефіцієнт маржинального прибутку (Км) = (ОР ЗВ) / ОР

 

Використовуючи вище надану методику рішення задачи знаходимо:

1) скільки одиниць продукції (Q в натуральному та ціновому виразі) необхідно продати, щоб покрити всі затрати:

 

 1. в ціновому виразі: Q=60000+132830=192830 (грн.)
 2. в натуральному виразі: Q=192830/249=774 (шт.)

 

2) прибуток, якщо обсяг виробництва збільшується на ЗО:

 

ОВ=259830/249=1044(шт.)

ОВн=1044*(1+0,08)=1128 (шт.)

ЗВн = (132830/1044)*1128=143256 (грн.)

Отже, ППн =1128*249-(143256+60000)=77616 (грн.)

 

3) яким буде прибуток, якщо постійні витрати зростуть н

s